Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zrealizowane Projekty

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Uni Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największym projektem zrealizowanym była "Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Lista zrealizowanych projektów:

Rody, miejsca, wydarzenia w dokumentach

Tytuł projektu: "Rody, miejsca, wydarzenia w dokumentach"

Program: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4: Leader, Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Małe projekty”, którego koordynatorem na naszym terenie jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”

LEADERPROW

Celem projektu jest zebranie wszelkiego typu pamiątek źródłowych, takich jak: fotografie, mapy katastralne, plany, pocztówki, wspomnienia, pamiętniki, tablice genealogiczne,  spisy i wykazy osób itp., , będących w posiadaniu osób prywatnych,  i   zachowanie ich dla przyszłych pokoleń. Dotyczy to dokumentów, które  powstały przed 1989 rokiem. Wszystkie   zostaną przez nas zeskanowane, a oryginały wraz z jedną kopią cyfrową, zostaną zwrócone właścicielom. Druga kopia cyfrowa pozostanie w zbiorach naszej biblioteki i za zgodą właścicieli będzie udostępniana badaczom regionu.

Najciekawsze zdjęcia, zostaną zamieszczone w albumie, który wyda biblioteka pod koniec realizacji projektu. Osoby, które dostarczą najciekawsze zdjęcia wezmą udział w konkursie z nagrodami książkowymi. Warunkiem udziału w konkursie, będzie wyrażenie pisemnej zgody na zamieszczenie dostarczonych fotografii w mającym się ukazać albumie. Więcej informacji na stronie internetowej biblioteki.

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-04-18 18:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 074 718