Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Stare Druki

 

Stare druki Biblioteki Parafii Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

Kolekcja zawiera 72 najstarsze stare druki z depozytu księgozbioru Biblioteki Parafii Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej wydane w latach 1525-1643, 24 dzieła z 16 w., 48 z wieku 17. Jeżeli chodzi o charakerystykę typograficzną, opisywane stare druki opuściły prasy drukarskie takich współczesnych europejskich państw jak: Belgia – 12 tytułów, Francja - 5, Niemcy - 37, Szwajcaria - 1, Włochy – 2. W zdigitalizowanej części kolekcji starych druków znajduje się również 15 poloników, w tym 6 wydrukowanych w 16 w. Pod względem treści z oczywistych względów największą grupę stanowią dzieła o treści religinej, homilie oraz kazania, przez wieki służące kapłanom w sprawowaniu posługi duszpasterskiej. Oprócz nich nie brak wydania Bibli z 1542 r. Księgi Psalmów z 1582 r. Katechizmu Rzymskiego z 1611 r. oraz dzieł z zakresu prawa kościelnego będących między innymi pokłosiem Soboru Trydenckiego, synodów Prowincji Gnieźnieńskiej oraz synodów Diecezji Krakowskiej. Spośród tej grupy należy wspomnieć o najstarszych starych drukach w kolekcji: Canones Apostolorum z 1525 r. natomiast z poloników: Statutach Prowincji Gnieżnieńskiej wydrukowanych w 1527 w krakowskiej oficynie Macieja Szarfenberga. Kolejna, o wiele skromniejsza pod względem ilości grupa to literatura z takich dziedzin jak historia: Plutarchus, Vitae comparatae illustrium virorum Graecorum & Romanorum ; Johannes Nuclerus, Chronica succinctim compraehendentia res memorabiles seculorum omnium ac gentium ; Cesare Baronio, Roczne dzieje kościelne od narodzenia Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa w dwóch krakowskich wydaniach z 1603 i 1607 r. filozofia i etyka: Francesco Piccolomini, Universa Philosophia de moribus, polityka: Jean de Chokier, Thesaurus politicorum aphorismorum w czterech wydaniach z 1613, 1619, 1627 i 1643 r. prawo: Jakub Janidło, Processus iudiciarius, a także medycyna: Claudius Galenus, De medicamentorum compositione secundum locos, libri decem.

 Zobacz zdigitalizowane Stare Druki w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 

Pozyskanie i digitalizacja 

25 lutego 2012 r. Proboszcz Parafii Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej ks. Lucjan Szumierz podpisał umowę z Andrzejem Jagodzińskim Dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej oficjalnie przekazując w ten sposób zabytkowy księgozbiór w depozyt. W pracach nad digitalizacją udział wzięli:

  • przygotowanie wniosku o dofinansowanie: Janusz Kozłowski,
  • montaż serwerów dedykowanych przechowywaniu oraz udostępnianiu zdigitalizowanej kolekcji: Łukasz Szymański,
  • przygotowanie księgozbioru do digitalizacji: Grzegorz Mazan,
  • Transport księgozbioru do Pracowni Digitalizacyjnej WiMBP w Rzeszowie: Łukasz Szymański, Andrzej Kwolek, Grzegorz Mazan,
  • Przygotowanie katalogu zdigigitalizowanego księgozbioru: Grzegorz Mazan,
  • Publikacja zdigitalizowanych starych druków w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej: Łukasz Szymański, Grzegorz Mazan,

Digitalizacja odbyła w ramach dofinansowania z Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja.

 

Wykaz zdigitalizowanych Starych Druków

1. Canones Apostolorvm. Vetervm Conciliorvm Constitvtiones. Decreta Pontificvm Antiqviora. De Primatv Romanae Ecclesiae : Ex tribus uetusiss. exemplaribus transcripta omnia [...]. Mogvntiae : (in aedibus Ioan. Schoeffer), 1525.

2. Ecclesia Catholica. Archidiecezja Gnieźnieńska. Statuta Prouincie Gnesnen[sis] Antiqua Reuisa diligenter et Emendata. [Cracoviae : Mathias Scharffenberger, 1527].

3. Ecclesia Catholica. Archidiecezja Gnieźnieńska. Statuta Noua Inclite P[ro]uintie. Gnesnen[sis] tempore felicis presidencie [...] Ioan[n]is de Lasko [...] confecta & approbata [...]. [Excussum Cracouiae : per Mathiam Scharffenberger in domo [...] Marci Bibliopole, 1527].

4. Dionysius Carthusianus (1402?-1471). D. Dionysii Carthvsiani Opervm Minorum Tomus Primus [...]. Apud sanctam Vbiorum Colonia[m] : Iohan[n]es Soter excudebat, 1532.

5. Galenus, Claudius (ca 131-201). Clavdii Galeni Pergameni De Medicamentorum compositione secundum locos, libri decem nunc primum in lucem editi / Ioanne Guinterio Andernaco interprete, cum indice omnium quae notatu digna sunt, copiosissimo. Venetiis : (in Officina Lucaeantonij Iuntae Florentini), 1536.

6. Biblia : Iconibvs artificiosissimis, quo Lectoris momoriae consulatur, tanquam emblematis quibusdam exornata [...]. Antverpiae : Ex officina Ioannis Steelsii, 1542.

7. Royaert, Jan ( -1547). Homiliae in omnes epistolas feriales Quadragesimae iuxta literam / per f. Ioannem Royardum [...] aeditae, ac nunc denuo per eundem recognitae & emendatae [...]. Antverpiae : in aedibus Ioannis Steelsii : (Typis Ioan. Graphei), 1542.

8. Royaert, Jan ( -1547). Enarratio passionis Domini Nostri Iesu Christi, secundum vtriusque Testamenti scripturas / per F. Ioannem Royardum [...] aedita, ac nunc denuo per eundem recognita, tersa, & emendata. Antverpiae :In aedibus Ioannis Steelsii : (typis Ioan. Graphei), 1542.

9. Nauclerus, Johannes (1425-1510). D. Iohannis Navcleri [...] Chronica, succinctim co[m]praehendentia res memorabiles seculoru[m] omnium ac gentium, ab intio mundi vsq[ue] ad annum Christi nati M. CCCCC : Cum Auctario Nicolai Baselij ab anno Domini M.D.I. in annum M.D.XIIII [...]. [Vol. 1-2]. Coloniae : Ex officina Petri Quentel, [14 III] 1544.

10. Eck, Johann (1486-1543). Homiliarum Clarissimi viri D. Iohannis Eckij, unici prope hoc seculo Catholicae fidei assertoris, haereticorumq[ue]; omnium impugnatoris, T. 3, Qui est peculiariter de Sanctis. Additae sunt homiliae aliae sex: quarum una habita est in exequijs [...] Maximiliani: relique sunt de speranda ex Turcis uictoria, ad [...] Bernardum episcopum Tridentinum. Coloniae : excudebat Iaspar Gennepaeus, 1555.

11. Slotan, Johann ( -1560). Homiliarvm D. Iohannis Slotani [...], De praecipuis mysteriis diuinae incarnationis, & humanae redemptionis ac salutis. Libri Tres. Cum Indice copiosissimo [...]. Coloniae : Excudebat Iaspar Gennepaeus [...], 1557.

12. Fregoso, Battista (1453-1504). Baptistae Fvlgosii Factorvm, Dictorvmqve Memorabilivm Libri IX. Avcti, Et Restitvti [...]. Antverpiae : Apud Ioannem Bellerum [...], 1565.

13. Augustyn (św. ; 354-430). Confessio Avgvstiniana : In Libros Qvatvor Distribvta, Et Certis Capitibvs Locorvm Theologicorvm, Qvi Sunt Hodie Scitv Dignissimi, Comprehensa / Ex omnibus B. Avrelii Avgvstini libris in vnum opus bona fide ac studio singulari redacta per D. Hieronymvm Torrensem [...]. Dilingae : apud Sebaldvm Mayer, 1569.

14.Plutarchus (ca 45-post 120). Plvtarchi Chaeronei [...] Vitae comparatae illustrium Virorum, Graecorum & Romanorum [...] / Hermanno Crvserio [...] Interprete [...]. Et [...] librum Aemylii Probi de Vita excellentium Imperatorvm [...]. Basileae : Apvd Thomam Gvarinvm, [14 II] 1573.

15. Luis de Granada (1504-1588). Conciones De Praecipvis Sanctorvm Festis. [T. 2], A Festo Beatissimae Mariae Magdalenae, vsque ad finem anni / Auctore [...] Lvdovico Granatensi [...]. Antverpiae : Ex officina Christophori Plantini [...], [5 VI] 1580.

16. Psalmi Davidis, Vvlgata Editione, Calendario Hebraeo, Syro, Graeco, Latino, Argvmentis, & commentarijs [...] A G. Genebrardo [...] instructi. Parisiis : Oliua Petri L'Huillier [...], [post 1 II] 1582.

17. Wereszczyński, Józef (ca 1530-ca 1599). Kazania Albo Cwiczenia Chrześćijańskie na XVIII. Niedziel, z wykładem, tak na Ewangelie, iako też na XII. członkow wiary chrześcijańskiey / Wydane Przez Ksiedza Iozepha Wereszczynskiego [...]. W Krakowie: W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka [...], 1587.

18. Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska. Synod (1593). Constitvtiones Synodi Dioecesanae Cracovien[sis] Die XX. Nona Mensis Martii Celebratae, Anno Domini, M. D. Nonagesimo Tertio. Cracoviae : In Archityp. Regia & Ecclesiastica Lazari, [post 29 III] 1593.

19. Bozio, Tommaso (1548-1610). De Signis Ecclesiae Dei Thomae Bozii Evgvbini [...]. T. 2, Continens XII. Libros posteriores, quibus compraehenduntur XLIII. Signa, quae Praefationes subsequuntur. Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Gymnicum [...], 1593.

20. Stapleton, Thomas (1535-1598). Thomae Stapletoni [...] Promptvarivm Catholicvm Ad instructionem Concionatorum contra haereticos nostri temporis : Svper Omnia Evangelia Totivs Anni, Tam Dominicalia, Qvam De Festis [...]. [Ps 1]-2. Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica : sumptibus Arnoldi Mylij, 1594.

21. Piccolomini, Francesco (1520-1604). Vniversa Philosophia De Moribvs / A Francisco Piccolomineo Senese [...] ; nunc iterum emendatior in lucem edita & aucta ; Accessit his Comes Politicus [...] ; Additi sunt Indices duo [...]. Francofvrti : Apud Ioannem Saurium : sumptibus Petri Fischeri, 1595.

22. Skarga, Piotr (1536-1612). Kazania Na Niedziele y Swięta, całego Roku, X. Piotra Skargi [...]. W Krakowie : W Drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1595.

23. Graffi, Giacomo (1548-1620). Decisiones Avreae Casvvum Conscientiae : In Quatuor Libros distributae / D. Iacobo De Graffiis A Capua [...], Autore. Confessariis, Atqve Poenitentibvs maxime vtiles, ac pernecessariae [...]. Antverpiae : In Aedibus Petri Belleri [...], 1596.

24. Karnkowski, Stanisław (1520-1603). Ieo. M. Ksiedza Stanislawa Karnkowskiego [...] Messiasz Albo, Kazania, O Vpadkv Y Naprawie Rodzaiv Lvdzkiego, Przez Przyśćie na świat Pana naszego Jesvsa Christvsa Syna Bożego ; Przydane na końcu tegosz Auctora, Kazanie, O Dwoiakim Kosciele Chrzecijańskim. W Poznaniu : [Wdowa Wolrabowa], 1597.

25. Ridolfi, Pietro (1536-1601). Dictionarivm Concionatorvm Pavpervm Avctoris Incogniti : In Qvo Materiae Omnes, Concionatoribvs Pernecessariae, Ad Totivs Anni Euangelia tam Dominicalia, quam Festiua accommodandae, suppeditantur, & instar Locorum Communium secundum virtutes & vitia proponuntur / A. F. P. Rodvlphio A Tossignano Franciscano [...] e tenebris erutum, & [...] in lucem editum. Coloniae : Apud Arnoldum Quentelium, 1602.

26. Sánchez, Gaspar (1553-1628). R. P. Gasparis Sanchez [...] Conciones, In Dominicis, Et Feriis Qvadragesimae, In Qvibvs Freqventius Conciones haberi solent : In Horvm Diervm Vnoqvoqve Affervntvr Tres vel quatuor Conciones, & in vnaquaq[ue] earum complures discursus, ad loca varia communia pertinentes. Moguntiae : Apvd Ioan[nem] Albinvm, 1602.

27. Baronio, Cesare (1538-1607). Roczne dzieie kośćielne od Narodzenia Pana y Boga naszego Jesvsa Christvsa : Wybrane z rocznych dzieiow kośćielnych Cesara Baronivsza, kardynała S. R. K. nazwanych Annales Ecclesiastici / Przez X. Piotra Skarge Societatis Jesv [...]. W Krakowie : w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1603.

28. Yanguas, Diego de. De Cardinalibvs Et Praecipvis Iesv Christi Et Sanctorvm Operibvs Qvae festis eorum diebus in Ecclesia festiue celebrantur. Tomi duo / Authore Didaco de Ianguas [...]. Parisiis : Apud Nicolaum du Fosse [...], 1605.

29. Buys, Jan (1547-1611). Enchiridion Piarvm Meditationvm In Omnes Dominicas, Sanctorvm Festa, Christi passionem, & caetera, insequenti pagina comprehensa : In Gratiam Partheniorum Sodalium, vitaeq[ue] Religiosae cultorum / Opera & studio Ioannis Bvsaei [...]. Mogvntiae : Ex Officina Typographica Balthasaris Lippij, 1606.

30. Baronio, Cesare (1538-1607). Roczne dzieie Kośćielne Od Narodzenia Pana y Boga naszego Iesvsa Christvsa : Wybrane z Rocznych dzieiow Kośćielnych Cesara Baronivsza, Kardynała S. R. K. nazwanych Annales Ecclesiastici / Przez X. Piotra Skarge Societatis Iesv [...]. W Krakowie : w drukarniey Andrzeia Piotrkowczyka, 1607.

31. Boch, Jean (1555-1609). Ioannis Bochii S. P. Q. Antuerp.a Secretis In Psalmos Davidis Variae Observationes, Physicae, Ethicae, Politicae, & Historicae : Item Prophetae Regii Vita, & alia nonnulla, ad Psalmorvm lucem. Antverpiae : Ex Officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum, 1608  (1609).

32. Beyerlinck, Laurens (1578-1627). Lavrentii Beyerlinck Theologi Et Canonici Antverpiensis Apophthegmata Christianorvm. Antverpiae : Ex Officina Plantiniana, Apud Ioannem Moretum, 1608.

33. Buys, Jan (1547-1611). Nowy ray duszy to iest rozmyślanie nabożne na wszystkie niedziele, na swięta uroczyste, na swięta swiętych, O męce Pańskiey, O nayswiętszey Pannie y o innych rzeczach dla Duchownego pożytku / z rozmaitych Autorow zebrane Przez X. Symona Wysockiego S. J. W Krakowie : w Drukarni Mikołaia Loba, 1608.

34. Ecclesia Catholica. Prowincja Gnieźnieńska. Synod (1607 ; Piotrków Trybunalski). Concilium Provinciale Regni Poloniae / Quod Paulo V Pontifice, Bernardus Maciejowski [...] Archiepiscopus Gnesnensis [...] habuit Petricouiae. Anno Domini MDCVII. Cracoviae : in Officina Andreae Petricovij [...], 1609.

35. Incarnato, Fabio (15..-16..). Scrvtinium Sacerdotale : In Qvo Praeter Modvm Examinandi, Tam In Visitatione Episcopali, quam in susceptione ordinum, non solum diligens eorum instructio, qui in sacerdotali officio digne versari cupiunt; sed etiam omnium fere rituum, morumque Ecclesiasticorum, fundamentalis explicatio continetur : In duas partes diuisum / Authore R. D. Fabio Incarnato Neapolitano SS. Theologiae Professore. Coloniae : Apud Gerhardum Greuenbruch, 1610.

36. Lefèvre, André (ca 1520-1581). Oprac. Catechismvs Romanvs, Ex Decreto Concilii Tridentini, & Pii V. Pontificis Maximi iussu primum editus : Postea vero luculentis quaestionibus, quae rei propositae materiam oculis subijciant, distinctus, breuibusq[ue] annotatiunculis elucidatus / studio & industria Andreae Fabricii Leodii [...] ; Accessit postrema hac editione Index vtilissimus, quo Euangelia per annum ad Catechismi huius capita referuntur & explicantur. Antverpiae : Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam & Filios Io. Moreti, 1611.

37. Sobór Trydencki (1545-1563). Sacrosancti Et Oecvmenici Concilii Tridentini Pavlo III. Ivlio III. Et Pio IIII. Pontificibvs Maximis Celebrati Canones Et Decreta : Recens accesserunt duorum eruditissimorum virorum D. Ioannis Sotealli Theologi, & Horatii Lvtii [...] ad marginem annotationes [...]. ; Additae praeterea sunt ad finem Pii IIII. Pontificis Maximi Bullae, vna cum triplici vtilissimo Indice. Antverpiae : Ex Officina Plantiniana, Apud Viduam & Filios Io. Moreti, 1611.

38. Besse, Pierre de (1567-1639). Conciones Sive Conceptvs Theologici De Qvatvor Hominvm Novissimis, Quatuor Sacri Adventvs hebdomadis accom[m]odati / Avthore R. D. Petro Besseo SS. Th. Doctore ; Latinitate iam recenter donati a D. Matthia Martinez cum i[n]dice locupletissimo. Coloniae Agrippinae : Apvd Ioannem Kinckivm [...], 1611.

39. Magnvum Specvlvm Exemplorvm : Ex Plvsqvam Octoginta Avtoribvs pietate, doctrina, & antiquitate venerandis, varijsq[ue] historijs, tractatibus, & libellis excerptum, Ab Anonymo quodam, qui circiter annum Domini 1480 vixisse deprehenditur. Opus varijs notis, Autorumq[ue] ciationibus illustratum [...] / studio R. P. Ioannis Maioris [...]. Coloniae Agrippinae : Sumptibus Conradi Bvtgenii, 1611.

40. Ecclesia Catholica. Diecezja Krakowska. Synod (1612). Constitvtiones Synodi Dioecesanae Cracoviensis : Cracouiae In Ecclesia Collegiata SS. Omnium, die III. Mensis Maii. Anno Domini M.DC.XII. celebratae / Praesidente [...] D. Petro Tylicki, Episcopo Cracouien. Duce Seuerien. Cracoviae : In Officina Andreae Petricouij [...], 1612.

41. Osorio, Juan (1542-1594). R. P. Ioannis Osorii, Lvsitani, Societatis Iesv, Concionvm Epitome. P. Hyemalis, Ab Aduentu vsque ad Pascha / Opera ac studio, Iacobi Theodardi, Sartorii [...]. Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 1613.

42. Osorio, Juan (1542-1594). R. P. Ioannis Osorii, Lvsitani, Societatis Iesv, Concionvm Epitome. P. Aestivalis, A Dominica Paschatis vsque ad Aduentum Domini / Opera ac studio, Iacobi Theodardi, Sartorii [...]. Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 1613.

43. Osorio, Juan (1542-1594). R. P. Ioannis Osorii Lvsitani, Societatis Iesv, Concionvm Epitome. P. Hyemalis, Ab Aduentu vsque ad Pascha / Opera ac studio, Iacobi Theodardi, Sartorii [...]. Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 1613.

44. Osorio, Juan (1542-1594). R. P. Ioannis Osorii, Lvsitani, Societatis Iesv, Concionvm Epitome. P. Aestivalis, A Dominica Paschatis vsque ad Aduentum Domini / Opera ac studio, Iacobi Theodardi, Sartorii [...]. Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 1513 [i.e. 1613].

45. Osorio, Juan (1542-1594). R. P. Ioannis Osorii, Lvsitani, Societatis Iesv, Concionvm Epitome : De Sanctis Ecclesiae Dei, Qvorvm Festa Per Totvm Annvm In Catholica Ecclesia celebrantur / Opera ac studio, Theodardi Pavli [Sartorii] [...]. Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 1613.

46. Chokier, Jean de (1571-1656). Thesavrvs Politicorvm Aphorismorvm : In Qvo Principvm, Consiliariorvm, Avlicorvm Institio proprie continetur : Vna cum Exemplis Omnis Aevi, Qvibvs Insertae Notae [...] respondent : Diuisus in Libros sex / Avctore Ioanne A Chokier [...] ; Adiunguntur eiusdem Notae, siue Dissertationes In Onosandri Strategicvm ad Disciplinam militarem spectantes. Mogvntiae : Sumptibus Ioannis Theobaldi Schonwetteri, 1613.

47. Osorio, Juan (1542-1594). R. P. Ioannis Osorii, Lvsitani, Societatis Iesv, Variarvm Concionvm, Et In Passionem Domini Epitome / Opera ac studio, Iacobi Theodardi Pavli Sartorii [...]. Coloniae Agrippinae : In Officina Birckmannica, sumptibus Hermanni Mylij, 1614.

48. Beyerlinck, Laurens (1578-1627). Promptvarivm Morale Svper Evangelia Festorvm Totivs Anni : Ad Instructionem Concionatorum. Reformationem Peccatorum. Consolationem Piorum : Ex S. Scripturis, SS. Patribus, & optimis quibusuis Scriptoribus ad imitationem Promptuarij Dominicalis Tho. Stapletoni studiose collectum. Pars Hyemalis / Avthore Lavrentio Beyerlinck [...]. Coloniae Agrippinae : Sumptibus Antonii Hierati [...], 1614.

49. Nausea, Friedrich (1496-1552). R. P. D. Friderici Navseae [...], Sermonum in Euangelia totius anni de Tempore & Sanctis, Epitome. Coloniae : Apud Arnoldum Quentelium, 1614.

50. Averoult, Antoine d' (1554-1614). Florvm Exemplorvm, Sive Catechismi Historialis tomus [...]. T. 2, In Qvo Capvt III. De Charitate & Decalogo. Capvt IV. De Quinque praeceptis Ecclesiae / Auctore R. P. Antonio Davrovtio. Dvaci : Ex officina Ioannis Bogardi, 1616.

51. Tympe, Matthaeus (1566-1616). C. V. Matthaei Tympii Aureum Specvlvm Principvm, Consiliariorvm Ivdicvm, Consvlvm, Senatorvm, Et Aliorvm Magistratvvm Cvm Ecclesiasticorum tum Politicorum omnium : Omnibvs Ad Clavvm Reip. sedentibus, Concionatoribus [...] vtilissimum : Ad Nobiliss. & Ampliss. D. Constantinum a Lieskirchen [...]. Coloniae Agrippinae : Sumptibus Petri Henningij [...], 1617.

52. Beyerlinck, Laurens (1578-1627). Promptvarivm Morale Svper Evangelia Festorvm Totivs Anni : Ad Instructionem Concionatorum. Reformationem Peccatorum. Consolationem Piorum : Ex. S. Scripturis, SS. Patribus, & optimis quibusque Scriptoribus studiose collectum. P. 3 / Avthore Lavrentio Beyerlinck [...]. Coloniae Agrippinae : Sumptibus Antonii Hierati [...], 1618.

53. Labata, Francisco (1549-1631). Apparatvs Concionatorvm, Seu Locorvm Commvnivm ad Conciones. T. 2, In Qvo Habentvr Ea Qvae in Primo Tomo desiderabantur ad eius amplificationem / Avctore P. Francisco Labata [...]. Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Crithium [...], 1619.

54. Gravina, Domenico (1547-1653). Catholicae Praescriptiones Adversvs Omnes Veteres, Et Nostri Temporis Haereticos : Qvorum Controversiae Ex Antiqvitate Vniuersitate, Patrum consensione, S. Thomae Aquinatis doctrina, & methodo dissoluuntur, ac confutantur / Avctore A. R. P. M. F. Dominico Gravina [...]. Neapoli : Ex Typographia Secundini Roncalioli, sumptibus Marci Antonij Montereale [...], 1619.

55. Chokier, Jean de (1571-1656). Thesavrvs Politicorvm Aphorismorvm : In quo Principvm, Consiliariorvm, Avlicorvm Institvtio proprie continetur: Vna Cvm Exemplis Omnis Aevi, Qvibvs Insertae Notae siue etiam Monita [...] : Diuisus in Libros sex / Avctore Joanne A Chokier [...]. Adiunguntur eiusdem Notae, siue Dissertationes In Onosandri Strategicvm Disciplinam militarem spectantes [...]. Mogvntiae : Impensis Ioannis Godofridi Schönwetteri, 1619.

56. Camus, Jean Pierre (1584-1652). Sermones Svblimati, seu Homiliae Tam Dominicales Et Festivales, Qvam Qvadragesimales, in Passionem Domini, Et De Venerabili Sacramento / Habitae Et Conscriptae A [...] D. Ioanne Petro Camvsio [...]. Iam nuper Latine conuersae opera ac studio M. M. [...]. Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Kinckivm [...], 1621.

57. Camus, Jean Pierre (1584-1652). Homiliae De Passione Domini Nostri Iesv Christi / Auctore [...] D. Ioanne Petro Camvsio [...] Habitae Ab Eodem In Ecclesia sua Cathedrali, Anno 1616. Latinitate donata a Matthia Martinez. Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Kinckivm [...], 1621.

58. Camus, Jean Pierre (1584-1652). Homiliae Primae De Venerabili Evcharistiae Sacramento / Habitae Parisiis In Templo S. Mederici per Octauam Festi Ven. Sacramenti, Anno 1617. a Reuerendiss. D. D. Ioanne Petro Camvsio [...]. Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Kinchivm [...], 1621.

59. Toledo, Francisco (1532-1596). Francisci Toleti Societatis Iesv S. R. E. Presbyteri Cardinalis, Instrvctio Sacerdotvm Ac Poenitentium : in qua absolutissima Casuum Conscientiae Summa continetur ; Addito Etiam Martini Fornarii Societ. Iesv, De Sacramento Ordinis Opvscvlo / Cum Additionibus antehac, & iam novissimis, ad singula Capita (etiam Opusculi de Ordine) Andreae Victorelli Bassanensis Doctoris Theologi [...]. Coloniae Agrippinae : Apud Ioannem Gymnicum [...], 1621.

60. Lange, Joseph (1570-1630). Loci Commvnes siue Florilegivm Rervm Et Materiarvm Selectarvm : Praecipue Sententiarum Apophthegmatum Similitudinum Exemplorum Hieroglyphicorum : Ex Sacris Literis : Patribus [...] collectum / Studio & opera Iosephi Langii Caesaremontani [...]. Argentorati : Typis Iosiae Rihelii Haeredum, 1622.

61. Gruterus, Janus (1560-1627). Florilegii Magni, Seu Polyantheae Tomvs [...] Jani Gruteri : Formatus Concinnatusque Ex Quinquaginta minimum Auctoribus vetustis, Graecis, Latinis, Sacris, Profanis, Quorum Tamen Nullus Fere Comparet In Tomo Primo [...]. T. 2, [p. 1]. Argentorati : Sumptibus Haeredum Lazari Zetzneri, 1624.

62. Tympe, Matthaeus (1566-1616). Theatrvm Historicvm : Continens Vindictas Divinas, Et Praemia Christianarvm Virtvtvm [...] / Stvdio D. Matthaei Tympii [...]. Cum eiusdem Authoris Cynosura morum Euangelica, accessit in hac editione magnus Exemplorum numerus / opera R. D. Bern. Dorhoff [...]. Monasterii Westphaliae : Ex officina Typographica Michaelis Dalii, 1625.

63. Beyerlinck, Laurens (1578-1627). Promptvarivm Morale Svper Evangelia Commvnia, Et Particvlaria Qvaedam Festorvm Totivs Anni : Additis nonnullis Argumentis, a Pastoribus nonnumquam proponi solitis. Ad Instructionem Concionatorum. Reformationem Peccatorum. Consolationem Piorum : Ex S. Scriptura, SS. Patribus, & optimis quibusque studiose collectum. Pars III. Et Miscellanea / Auctore Lavrentio Beyerlinck [...]. Coloniae Agrippinae : Sumptibus Antonii Hierati [...], 1626.

64. Chokier, Jean de (1571-1656). Ioannis A Chokier [...] Thesavrvs Politicorvm Aphorismorvm Libri Sex [...] : In quibus Principvm, Consiliariorvm, Avlicorvm Institvtio proprie continetur : Vna Cvm Exemplis Omnis Aevi: Qvibvs Insertae Notae sine etiam Monita [...] ; Adiunguntur eiusdem Notae, siue Dissertationes In Onosandri Strategicvm, disciplinam militarem spectantes. Mogvntiae : Impensis Ioannis Godofridi Schönwetteri, 1627.

65. Ecclesia Catholica. Prowincja Gnieźnieńska. Synod (1628 ; Piotrków Trybunalski). Synodvs Provincialis Gnesnensis Provinciae / Svb [...] D. Ioanne Węzyk [...] Archiepiscopo Gnesnensi [...] Petricoviae Anno [...] Millesimo Sexcentesimo Vigesimo octauo, Die vigesima secunda, Mensis Maij, celebrata. Cracoviae : In Officina Andreae Petricouij [...], [post 11 XI] 1629.

66. Mikołaj z Mościsk (1559-1632). S. Artis Poenitentiariae Tyrocinivm : Cui Eleme[n]ta ad S. Confessiones, alias edita, nunc vero accuratius correcta, sunt inserta ; Examen quoq[ue] approbandorum, ad S. Confessiones excipiendas, annexum est / Authore F. Nicolao Moscicensi [...]. Cracoviae : In Officina Andreae Petricouij [...], 1631.

67. Alvarez, Diego (1560-1635). Manvale Concionatorvm : Selectissimis Scriptvrae Divinae Et Sanctorvm Patrvm Sententiis [...] adornatum [...] ac [...] refertum : Concionatorvm [...] vsui [...] accomodatum : Nvnc Primvm In Germania Prodiit / Ab Ipso Avctore recognitum & noua ad singulos Titulos accessione locupletatum R. F. Didaco Alvarez Metinensi [...]. Cui accesserunt [...] duo Tractatus de Officio Poenitentis & de Cura Infirmorum.

68. Marchant, Jakob (1587-1648). Rationale Evangelizantivm, Sive Doctrina Et Veritas Evangelica, A Sacerdotibvs, Pastoribvs, Concionatoribvs, Pectori Appendenda, Plebiqve Per Anni Circvlum E Cathedris Proponenda, Exponenda. T. 1, Continet hic Tomus voces Ecclesiae in aduentu suspirantis. Item Euangelia quae per aduentum Domini in Dominicis leguntur. Insuper festa infantiae Saluatoris. Denique Dominicalia Euangelia ab Epiphania vsque ad Dominicam Paschę [...] / Auctore R. D. Iacobo Marchantio [...]. Montibvs : Typis, Francisci Wavdraei [...], 1637.

69. Marchant, Jakob (1587-1648). Hortvs pastorvm : In Qvo Continetvr Omnis Doctrina Fidei Et Morvm Ad Conciones, Cathechismum, Controuers. et Casus Conscientiae Omnibus Animarum Curatorib[us], necessaria / Auctore R. D. Iacobo Marchantio [...]. Coloniae Agrippinae : Sumptibus Petri Henningij : (Apud Hartgervm Woringen), 1639.

70. Opatowczyk, Adam (1547-1647). Tractatvs De Sacramentis In Genere Et Specie : Quibus circa Sacramentvm Poenitentiae adiuncti sunt duo vnus de Censvris, alter de Indvlgentiis / authore [...] Adamo Opatovio [...]. Crac[oviae] : In Officina Chryst. Schedely [...], [post 2 VII] 1642.

71. Janidło, Jakub (ca 1570-1619). Processvs Ivdiciarivs : Ad Praxim Fori Spiritvalis Regni Poloniae conscriptus / Authore Iacobo Ianidlovio Bozantino [...]. Cracoviae : Apud Valerianum Piątkowski, 1643.

72. Chokier, Jean de (1571-1656). Thesavrvs Politicorvm Aphorismorvm Repetitae Lectionis Divisvs In Tres Partes : Quarum Prima, Principvm, Consiliariorvm, Avlicorvm, Legatorvm institutio proprie continetur [...] Secunda Pars Notas complectitur Onosandri Strategicvm, siue de Imperatoris Institvtione, ad disciplinam Militarem spectantes. Tertia Vtrique conueniens de Legationibvs [...] / Avctore Ioanne A Chokier De Svrlet [...]. Leodii : Apud Loenardvm Streel [...], 1643.

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-06-21 11:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 458 421