Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Ziemia Kolbuszowska 

 

Ziemia Kolbuszowska jest miesięcznikiem społeczno-kulturalnym, wydawanym obecnie przez Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej. Wcześniej gazetę wydawało wydawnictwo AA "VERBUM" oraz obecny wydawca pod nazwą Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa

Telefon: 17 22 70 222,

Adres e-mail: ziemiakolbuszowska@wp.pl

Stron internetowa: rtk.kolbuszowa.pl

Redakcja: Barbara Szafraniec - redaktor naczelny, Jacek Bardan, Andrzej Jagodziński, Barbara Kardyś, Paweł Michno, Wojciech Mroczka

Stali współpracownicy: Marian Piórek, Janina Olszowy, Jarosław Ragan, Piotr Bujak, ks. Lucjan Szumierz

Pierwszy numer ukazał się w maju 1994 roku. Redaktorem naczelnym był wówczas Zbigniew Lenart, a wydawcą AA "VERBUM".

Ziemia Kolbuszowska nr 1

 Zobacz pierwszy numer czasopisma w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Zobacz wszystkie numery dodane do Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-04-18 18:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 074 927