Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zrealizowane Projekty

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Uni Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największym projektem zrealizowanym była "Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Lista zrealizowanych projektów:

Książka bez barier

Tytuł projektu: "Książka bez barier - mobilny księgozbiór wymienny na terenie powiatu kolbuszowskiego"

Program: "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego" finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zrealizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Projekt zakłada udostępnianie na terenie gmin wiejskich powiatu kolbuszowskiego poczytnego i atrakcyjnego księgozbioru, poprzez utworzenie i obsługę mobilnych punktów jego wymiany w oparciu o istniejącą już sieć biblioteczną oraz sukcesywne tworzenie nowych punktów. Działanie to powinno nie tylko ułatwić dostęp do nowości wydawniczych (w tym na kasetach i krążkach CD) mieszkańcom poszczególnych miejscowości lecz również efektywniej wykorzystać zakupione nowości poprzez większą liczbę wypożyczeń poszczególnych egzemplarzy.

Aby umożliwić realizację tego zadania niezbędny był zakup samochodu dostawczego, którym będą rozwożone książki do poszczególnych punktów bibliotecznych. Całość zadania opiewała na kwotę 51 tyś. zł., przy czym część realizowana jest z dofinansowania Gminy Kolbuszowa (21 tyś. zł.), Powiatu Kolbuszowskiego(6 tyś. zł.), reszta zaś została zrealizowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (25 tyś. zł.).


Mobilny księgozbiór

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-05-22 16:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 246 726