Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Przegląd Kolbuszowski

 

Przegląd Kolbuszowski jest miesięcznikiem powiatowym, wydawanym przez Forum Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej.

Adres redakcji: ul. J. Bytnara; skrytka pocztowa 34; 36-100 Kolbuszowa

Telefon: 17 2273 658, 17 2273 564, 17 2271 456, 17 2272 726

Adres email: przegladkolbuszowski@op.pl

Redakcja: Adam Jarosz - redaktor naczelny, Dorota Gorzelany, Stanisław Gorzelany, Adam Kowalski, Jan Skowroński, Benedykt Popek.

Pierwszy numer ukazał się w 22 września 1991 roku. Redaktorem naczelnym był wówczas Zbigniew Lenart.

Przegląd Kolbuszowski nr 1

 Zobacz pierwszy numer czasopisma w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Zobacz wszystkie numery dodane do Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej

                                 nprc
                                 serce
                                 • Data aktualizacji: 2024-07-19 15:46
                                 • |
                                 • Licznik odwiedzin: 6 628 543