Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zrealizowane Projekty

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Uni Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największym projektem zrealizowanym była "Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Lista zrealizowanych projektów:

Digitalizacja oraz udostępnienie starych druków z biblioteki Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej

IMG 0242 

W 2023 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zrealizowała zadanie „Digitalizacja oraz udostępnienie starych druków z biblioteki Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej” w ramach Programu Rządowego Kultura Cyfrowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Całkowity koszt zadania wyniósł 36,485 zł. W trakcie realizacji zadania opracowanych, zdigitalizowanych oraz udostępnienionych zostało 40 wolumenów (zawierających 120 tytułów) starych druków wydanych w latach 1609-1700, 1706, 1767 w europejskich oficynach drukarskich. Pod względem treści zasób można podzielić na dzieła o treści religijnej, kazania takich autorów jak między innymi: Joannes de Verdena (ca 1400-1437), Diego Niseno (?-1656), Juan de Mata (?-1640), Piotr Stanisław Dunin (1635-1704), Franciszek Elert, Walerian Gutowski (?-1683), Jacek Liberiusz (1599-1673), Aleksander Lorencowicz (1605-1675), Tomasz Młodzianowski (1622-1686), Franciszek Rychłowski (ca 1611-1673), Antoni Stefanowicz (ca 1618-1679), Szymon Starowolski (1588-1656), egzemplarz Katechizmu trydenckiego w tłumaczeniu na język polski z 1643 r. jak również wydane drukiem ustalenia Synodu arcybiskupa Macieja Łubieńskiego w Warszawie w 1643 r. O wiele skromniejsza pod względem ilości grupa to literatura z takich dziedzin jak teologia: "Explanatio Decalogi" Stanisława Makowskiego (ca 1612-1683), "Iesus Passus" Kaspra Drużbickiego (1590-1662) ; historia i hagiografia: Jan Kwiatkiewicz (1629-1703), Roczne dzieje kościelne w wydaniu z 1695 r., "Księgi duchowne świętej Matki Teresy od Pana Jezusa ", "Żywoty Ojców" w tłumaczeniu ks. Sebastiana Piskorskiego ; geografia, geologia oraz antropologia Athanasius Kircher (1602-1680), "Mundus Subterraneus" w bogato ilustrowanym wydaniu z 1668 r. Charakteryzując bogatą proweniencje typograficzną księgozbioru należy podkreślić, iż omawiane stare druki w większości opuściły prasy drukarskie oficyn wydawniczych prosperujących w Polsce XVII w. na terenie Kalisza, Krakowa, Lublina, Poznania, Torunia Wilna oraz Warszawy. Nie brak również dzieł powstałych w zagranicznych ośrodkach wydawniczych takich jak: Amsterdam, Antwerpia, Norymberga, Kolonia, Praga, Wenecja. Zasób stanowi integralną część historii kolbuszowskiej parafii i miasta. Z racji zapisów własnościowych stare druki stanowią unikalne źródło do badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją księgozbiorów bibliotek kościelnych i prywatnych. Stanowi również ważny ślad po działalności dawnych oficyn drukarskich. Całość omawianego zasobu została przesłana do Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz opublikowna Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej. Jest to drugi etap prac nad liczącym 174 wolumeny zabytkowym księgozbiorem. W ubiegłych latach zdigitalizowano 59 wolumenów, zawierających 72 tytuły dzieł wydanych w latach 1525-1640.

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-05-22 16:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 246 755