Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Rocznik Kolbuszowski

Geneza Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej sięga roku 1956, kiedy to grupa lokalnych działaczy kultury i oświaty zorganizowała, a rok później [15 marca 1957] zarejestrowała Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury Materialnej im. Juliana Macieja Goslara. Pierwszym Prezesem Towarzystwa został Kazimierz Skowroński [1907-1974] historyk, doktor filozofii, wówczas nauczyciel historii w Technikum Rolniczym w Weryni.

Od samego początku istnienia działalność Towarzystwa koncentrowała się między innymi na prowadzeniu działalności kulturalnej, informacyjnej oraz wydawniczej. W 1958 roku z okazji obchodów „Dni Oświaty, Książki i Prasy” drukiem wydano jednodniówkę „Ziemia Kolbuszowska”. W roku 1961 z okazji 300 rocznicy nadania Kolbuszowej praw miejskich opublikowano pierwsze wydanie Biuletynu. W latach 1961-1970 ukazało się 11 numerów tego wydawnictwa rejestrującego piśmiennictwo związane z przeszłością Kolbuszowej oraz jej okolic w granicach dawnego Powiatu Kolbuszowskiego wraz z Sokołowem Małopolskim, wspomnienia, sylwetki osób znanych i zasłużonych, zagadnienia etnograficzne, zestawienia bibliograficzne czy też wyniki prac archeologicznych prowadzonych na terenie Regionu.

W roku 1972 IV Zjazd Towarzystwa Opieki na Zabytkami uchwalił zmianę jego nazwy. Po śmierci Kazimierza Skowrońskiego funkcję Prezesa Towarzystwa Regionalnego Kultury im. Juliana Macieja Goslara objął Maciej Skowroński [1930-2011] Kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Kontynuacją działalności wydawniczej Towarzystwa był druk pierwszego numeru Rocznika Kolbuszowskiego w 1986 roku. W następnym roku [1987] ukazał się drugi numer Rocznika. Redaktorem naukowym dwóch pierwszych wydań był Prof. dr hab. Józef Półćwiartek, natomiast redaktorem wydania Halina Dudzińska [1927-2008] długoletnia nauczyciel historii w kolbuszowskim Liceum Ogólnokształcącym oraz Sekretarz Towarzystwa. W roku 1991 prezesem Towarzystwa został Andrzej Dominik Jagodziński Dyrektor ówczesnej Biblioteki Miasta i Gminy w Kolbuszowej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku drukiem ukazały się dwa kolejne wydania: Rocznik Kolbuszowski nr 3 [1994] oraz Rocznik Kolbuszowski nr 4 [2000]. Pierwsze dziesiąćlecie XXI wieku to druk kolejnych  wydań Rocznika: RK 5 [2001], RK 6 [2002], RK 7 [2003], RK 8 [2005], RK 9 [2009]. Wraz z opracowaniem i publikacją jubileuszowego Rocznika Kolbuszowskiego [2010] pracą wydawniczą kieruje Redakcja oraz Rada Naukowa. Periodyk zyskał na ciągłości wydawniczej. Problematyka zawartości treści Rocznika obejmuje zagadnienia związane z dziejami szeroko pojętego regionu Puszczy Sandomierskiej na płaszczyznach kościelno-religijnych oraz społeczno-kulturalnych. Istotną pozycję na łamach Rocznika stanowią recenzje wydawnictw regionalnych, sprawozdania z wydarzeń społecznych i kulturalnych jak również biografie postaci wybitnych, zasłużonych dla Regionu. Spektrum problematyki oraz różnorodność formuły publikowanej treści, od typowo naukowej po czysto popularyzatorską na trwałe zapisują Rocznik Kolbuszowski „w krajobrazie kulturalnym i społecznym Ziemi Kolbuszowskiej i Podkarpacia”.

 

Nr

Tytuł

Dostępne w ofercie Księgarni Pegaz

Dostępne w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

1.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 1 (1986).

 

TAK

2.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 2 (1987).

 

TAK

3.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 3 (1994).

TAK

TAK

4.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 4 (2000).

 

TAK

5.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 5 (2001).

TAK

TAK

6.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 6 (2002).

TAK

TAK

7.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 7 (2003).

TAK

TAK

8.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 8 (2005).

TAK

TAK

9.         

Rocznik Kolbuszowski, T. 9 (2006-2009).

TAK

TAK

10.      

Rocznik Kolbuszowski, T. 10 (2010).

 

TAK

11.      

Rocznik Kolbuszowski, T. 11 (2011).

TAK

TAK

12.      

Rocznik Kolbuszowski, T. 12 (2012).

TAK

TAK

13.      

Rocznik Kolbuszowski, T. 13 (2013).

 

TAK

14.      

Rocznik Kolbuszowski, T. 14 (2014).

TAK

TAK

15.      

Rocznik Kolbuszowski, T. 15 (2015).

TAK

TAK

16.      

Rocznik Kolbuszowski, T. 16 (2016).

TAK

TAK

17.

Rocznik Kolbuszowski, T. 17 (2017).

TAK

TAK

18.

Rocznik Kolbuszowski, T. 18 (2018).

TAK

TAK

19.

Rocznik Kolbuszowski, T. 19 (2019).

TAK

TAK
20. Rocznik Kolbuszowski, T. 20 (2020). TAK

TAK

 

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-04-18 18:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 074 916