Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zrealizowane Projekty

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Uni Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największym projektem zrealizowanym była "Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Lista zrealizowanych projektów:

Wydruk albumu „Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej”

Tytuł projektu: Wydruk albumu „Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej”.

Program: współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmocnienie kapitału społecznego poprzez zakup wyposażenia oraz wydanie publikacji promujących obszar LSR”.

Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-07-19 15:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 628 417