Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zrealizowane Projekty

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Uni Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największym projektem zrealizowanym była "Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Lista zrealizowanych projektów:

Od Austro-Węgier do Polski Niepodległej : rok 1918 w Kolbuszowej

Czas realizacji

2018 r.

Środki

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w kwocie 34.800 zł.

Zadanie obejmuje

Realizacja projektu opierała się na dwóch zagadnieniach:

1/ osobie Jana Hupki właściciela Niwisk, który prowadził werbunek do Legionów, zajmował się opieką nad wysłanymi na front legionistami, zorganizował 27 X 1918 r. w Kolbuszowej wielką wolnościową manifestację patriotyczną oraz odegrał dużą rolę w procesie kształtowania się niepodległego państwa

2/ legionistach z terenu powiatu kolbuszowskiego.

Celem realizowanego zadania jest przywrócenie pamięci lokalnej społeczności, tamtych osób i wydarzeń oraz podniesienie świadomości społecznej w zakresie znajomości lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego. Chcemy uświadomić lokalnej społeczności, że ten teren znajdował się pod zaborami 146 lat, a nie ogólnie znane 123 lata.

Zakładane cele zostały zrealizowane poprzez:

WYSTAWY - przybliżające życie i dzieło Jana Hupki oraz legionistów z naszego terenu.

WARSZTATY HISTORYCZNE - poświęcone osobie dra Jana Hupki, legionistom z okolic Kolbuszowej oraz czynowi zbrojnemu podejmowanemu na Ziemi Kolbuszowskiej.

WIDOWISKO HISTORYCZNE - przybliży okoliczności odzyskania niepodległości w Kolbuszowej. Widowisko zakończy Koncert orkiestr z krajów powstałych po upadku Austrii. Imprezy te odbędą się w Niwiskach i Kolbuszowej.

Program Niepodległa

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-07-19 15:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 628 515