Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Kociański 
Henryk Lasko, Las 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej gromadzi, opracowuje, digitalizuje oraz udostępnia materiały służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, także tych dotyczących wiedzy o przeszłości jak i teraźniejszości własnego regionu. Mają one za zadanie służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pracom nad badaniami historii małych ojczyzn, popularyzacji własnej miejscowości, regionu i środowiska. W ich skład między innymi wchodzą:

 1. Bibliografia Publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) zasięgiem chronologicznym obejmująca lata 1979-2009. Zawiera 515 pozycji, z tego 501 artykułów z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, 4 wydawnictwa zwarte ponadto 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące Autorki.
 2. Zbiór Karola Grodeckiego (1925-2000): Dokumenty Magistratu miasta Sokołów, miasta Kolbuszowa oraz władz okupacyjnych z okresu II wojny światowej (z lat 1939-1941), Prasa drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1985, Prasa drugiego obiegu w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszowej w latach 1980-1981, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności w Polsce pierwszego latach 1980-1983, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności na Rzeszowszczyźnie w latach 1980 -1981, Prasa pierwszego obiegu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980-1981, Rozporządzenia, raporty, wystąpienia delegatów partyjnych, bieżące informacje polityczne, dalekopisy, teksty propagandowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1980 -1981. Ponad 2000 fotografii w bogaty sposób dokumentujących architekurę Kolbuszowej jak również życie kulturalne, oświatowe i sportowe miasta.
 3. Zbiór Haliny Dudzińskiej (1927-2008). 244 biogramy osób, żołnierzy Obwodu Armii Krajowej deportowanych do obozów Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, 96 biogramów najaktywniejszych członków i pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego. Około 1000 fotografii rejestrujących dawnych mieszkańców oraz architekturę Kolbuszowej.
 4. Zbiór Mieczysława Godlewskiego (1923-2013) żołnierza Obwodu Armii Krajowej w Kolbuszowej.
 5. Dokumenty pozyskiwane dzięki współpracy z mieszkańcami regionu.
 6. Księgi metrykalne zdigitalizowane dzięki uprzejmości księży administratorów parafii w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwiskach, Weryni, Widełce.
 7. Zabytkowa Biblioteka Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej to 444 wolumeny w tym 173 stare druki, które z racji zapisów własnościowych [proweniencji] stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych.

 

Oddział ma siedzibę w gruntownie zmodernizowanym budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi), przy ul. Piekarskiej 17. Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


W budynku znajdują się:

 1. Galeria Miejska, gromadząca prace malarskie z Plenerów organizowanych od 2001 r.
 2. Multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu.
 3. Magazyn zbiorów regionalnych.
 4. Sala do przeprowadzania kameralnych koncertów, wykładów pop. nauk., konferencji, projekcji filmów i wystaw tymczasowych skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 Godziny Otwarcia

 • wtorek - sobota: 1000 - 1700
 • poniedziałek: nieczynne


 Dane teleadresowe

Pracownicy

 • Grzegorz Mazan - kierownik

      

 • Halina Krzych

 Adres: ul. Piekarska 17

 Telefon: 17 22 71 139

 Email: g.mazan@bibkolb.eu


 Wybrane zdjęcia zbiorów i stan prac w budynku:

GALERIA
Wykaz zakładników 
Pamiętnik Teodora Mytycha z czasów IIWŚ 
Stary Druk 
Korespondencja Zdzisławy Bytnar 
Mapa katastralna z 1854 r. 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Mecz piłki nożnej KS Kolbuszowianka-KS Gryf Nilu (Kolbuszowa) 1959-05-17 
Karol Grodecki (1925-2000) 
Halina Dudzińska (1927-2008) 
Mapa Friedrich von Mieg 1778-1782 
Dni Kolbuszowej 
Otwarcie linii PKP 
Accident in Kolbuszowa 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 

„Malarstwo Luigi Priore. Antologia twórczości” – wystawa malarstwa w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

Luis 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej zaprasza na wystawę malarstwa włoskiego artysty Luigi Priore. Otwarcie wystawy odbędzie się 16 listopada o godzinie 17.00 w Oddziale Edukacji przy ul. Piekarskiej 17 Skwer Regionalistów. Wystawa ta, to przekrój twórczości artysty od lat młodości do czasów współczesnych, stąd też jej tytuł „Malarstwo Luigi Priore. Antologia twórczości”.

Mistrz Luigi Priore urodził się w Piemoncie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego, najpierw w Rzymie, a później w Otranto. Jest artystą rozpieszczanym przez krytyków sztuki. Jego wystawy obrazów były sponsorowane przez włoskie i zagraniczne, znane na świecie marki takie jak: Martini, Algida, Peruiga, ecc. Jego prace znajdują się w znakomitych kolekcjach dzieł, miedzy innymi  Galerii Gminy Campione, Ministerstwa Publicznej Edukacji w Rzymie, Gminy Rzym, Galerii Księstwa Monako, Galerii Opactwa Casamari, w Ambasadzie Amerykańskiej, Angielskiej, Ambasadzie Ghany w Rzymie. Prace mistrza Priore zdobią także kolekcje prywatne polityków, wybitnych finansistów, aktorów i artystów.

W swojej karierze artystycznej Luigi Priore zajmuje się tematem natury, która już na przełomie lat sześćdziesiątych-osiemdziesiątych stała się jego ramówką. Tworzy serie kompozycji tematycznie i filozoficznie związanych ze światem skał, wody, lodu. Dzięki syntezie konstrukcji linii i mas prace te jawią się odbiorcy jako kompozycje na pograniczu abstrakcji metafizycznej z elementami atmosfery post romantycznej. Krajobrazy stają się okazją do wyrażania ludzkości – ich kłopotów, trudności, cierpienia. Jego wystawy indywidualne o tematyce „Żelazne światy”, „Miasta nasiona”,” Kamienne światy”, „Hipnocywilizacje” wyznaczyły ważne miejsce wśród współczesnych twórców Rzymu. Priore bowiem starał się uwidocznić przez swoją sztukę trudności w rozwoju cywilizacji, która musi się rozwijać szanując naturę i chroniąc włoskie bogactwa  kultury i sztuki. Przykładem tego może być tu manifestacja – akcja artystyczna „Nowych mistrzów współczesnych”, w której Priore uczestniczył dla uwrażliwienia ludzi i instytucji przed dewastacją zabytków Rzymu. Udało się wtedy zamknąć ruch drogowy na ulicy Frattini i Placu Hiszpańskim w Rzymie, oddając miastu ulice spacerowe. Dzięki swojemu artystycznemu warsztatowi artysta Priore,  potrafi oddać emocje i sentymenty, opierając się na koncepcji Klee: ,,Zadaniem sztuki nie jest naśladowanie widocznego, ale pokazywanie go”.

 

Większość prezentowanych prac powstało w Rzymie, bowiem właśnie tam artysta mieszkał. Od 2 lat Luigi Priore mieszka i tworzy w Kolbuszowej. Malarz w sposób szczególny wyróżnił nasze miasto, ponieważ właśnie u nas po raz pierwszy w Polsce, zaprezentuje swoje prace.

nprc
serce
PITax.pl
 • Data aktualizacji: 2019-11-09 13:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 2 656 195