Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Dokumenty Życia Społecznego

 

Dokumenty Życia Społecznego to wszelkiego rodzaju niewielkie druki o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym lub reklamowym rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne bądź polityczne w różnych ich aspektach. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż posiadają one krótkotrwałą wartość informacji (w momencie ich tworzenia), różną formę oraz najczęściej tworzone są przy użyciu nieprofesjonalnego sprzętu poligraficznego. Nie są one również przeznaczone do handlu księgarskiego.

 
Co jest Dokumentem Życia Społecznego?

 • materiały bieżącej działalności oraz propagandowe partii i ugrupowań politycznych, towarzystw naukowych, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych,
 • dokumentacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, politycznych i religijnych (np. festiwali artystycznych, wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych, itp.),
 • materiały z kongresów, zjazdów, sesji naukowych itp. Do druków tych zalicza się również dokumentację fotograficzną oraz grafikę użytkową np. dewocjonalia, znaki pocztowe i bankowe. W wyjątkowych wypadkach mogą to być również materiały audiowizualne i przedmioty kultury materialnej.


Ukazują się w formie: broszur, jednodniówek, afiszy, druków ulotnych, reklamowych, programów, zaproszeń, prospektów, instrukcji, biuletynów, sprawozdań.

 

Najciekawsze materiały w zbiorze DŻS

Ulotki wyborcze z:

 • wyborów prezydenckich z 1995 r.,
 • wyborów do Sejmu i Senatu z 1991, 1993 i 1997 roku,
 • wyborów samorządowych z 1994 i 1998 roku.


Prasy lokalnej i jednodniówek:

 • „Serwis Informacyjny” – Pismo zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Nr : 8-22, (1992) ; 1-16 (1993).
 • „KOT” : pismo prywatne. Nr : 1-8 (1991-1992).
 • „Aspekt” – miesięcznik nauczycieli i rodziców. Nr : 1-7 (1993-1994).
 • Panorama „Gminy Cmolas”. Nr : 4-10 (1996-1997).
 • „Wiadomości Kolbuszowskie”. Nr : 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-19)(1934 r.),Nr : 1,2,3,5 (1938 r.).
 • „Ziemia Kolbuszowska”. Nr : 8,11,16 (1939 r.).

 

Źródła do historii regionu:

 • Garal A., Szpakowski S., Plan przyporządkowania miasta Kolbuszowa, Rzeszów 1958.
 • Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowej za okres od 22 września 1867 do 22 września 1892 r.
 • Źródła historyczne z XVI w. – (dotyczące rozgraniczenia dóbr właścicieli Kolbuszowej, Weryni, itd. Od dóbr Królewskich).

 

Zbiory fotografii:

 • 92 jednostki – (głównie są ilustracją imprez, które odbywały się w MiPBP w Kolbuszowej).

 
 Schemat klasyfikacji Bazy Dokumentów Życia Społecznego

nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2024-07-12 14:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 600 469