Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zrealizowane Projekty

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Uni Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największym projektem zrealizowanym była "Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Lista zrealizowanych projektów:

Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim

W związku z realizacją projektu "Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej została doposażona w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (5 laptopów) o łącznej wartości 17 278,58 zł.

W ramach projektu pracownik Oddziału dla Dzieci i Młodzieży odbywał szkolenia w obszarach tematycznych: dziennikarstwo online oraz bezpieczne zachowania w sieci (styczeń-marzec 2021 r.).


Dodatkowo zostały przeprowadzone zajęcia szkoleniowe dla 9 osób (w wieku 10-18 lat) o analogicznej tematyce. Szkolenia zostały przeprowadzone  przez profesjonalnego trenera zewnętrznego przy współudziale przeszkolonego wcześniej pracownika.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracownika biblioteki oraz dzieci i młodzieży do 31 maja 2021 r. poprzez szkolenia grupowe, zajęcia praktyczne oraz wsparcie trenera na etapie szkoleń oraz po zakończeniu zajęć.

GALERIA
Fundacja VCC 
nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-02-27 15:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 915 105