Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Sekcja=0

Rocznik Kolbuszowski nr 7 rok 2003

Spis Treści
Od Redakcji (Jacek Bardan).
HISTORIA
Artykuły
Piotr Miodunka
Rola Mieleckich i Tarnowskich z linii rzemieńskiej w rozwoju osadnictwa na obszarze Puszczy Sandomierskiej.
Ks. Kazimierz Szkaradek, ks. Sławomir Zych
Zarys dziejów parafii Cmolas w latach 1462-1662.
Józef Półćwiartek
Mieszkańcy miasta Kolbuszowa czasów nowożytnych.
Stan i perspektywy badań.
Jan Konefał
Kolektywizacja wsi w powiecie Kolbuszowskim w latach 1949-1956.
Jacek Bardan
Herb powiatu kolbuszowskiego.
Zródła
Eugeniusz Niebelski
Wspomnienia Marii z Niewiarowskich Bogdańskiej z okolic Kolbuszowskiej o powstaniu 1863
SPOŁECZEŃSTWO
Włodzimierz Mędrzecki
Społeczność lokalna wobec kultury masowej.W świetle badań terenowych studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w latach 1999-2000.
Anna Jaskulska
Wychowanie na wsi.Model tradycyjny i współczesny.
Dominika Borek
Czytelnictwo prasy kobiecej w regionie kolbuszowskim
Sebastian Łabęda
Disco-polo-dobra muzyka dla zwykłych ludzi.
Joanna Bartuszek
Fotografia chłopska.Okoliczności fotografowania się mieszkańców wsi podkolbuszowskich.
KULTURA MATERIALNA
Irena Swaczyna
Meble kolbuszowskie w stylu biedermeier w zbiorach Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.
Barbara Konefał
Założenie Dworsko-parkowe w Dzikowcu.
ŚRODOWISKO
Zdzisław Bednarz
Przemiany antropogeniczne lasów Płaskowyżu Kolbuszowskiego w ostatnim półwieczu.
nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2021-12-06 15:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 092 026