Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Sekcja=0

Wypożyczalnia czasopism

Wypożyczalnia Czasopism działa przy Czytelni im. K. Skowrońskiego i prowadzi krótkoterminowe wypożyczenia czasopism do domu.


Regulamin Wypożyczalnia czasopism na zewnątrz

1. W celu wypożyczenia do domu czasopism zgromadzonych w Czytelni im. dr. K. Skowrońskiego należy posiadać aktualną kartę czytelnika MiPBP w Kolbuszowej
2. Do domu będą wypożyczane tylko: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki.
3. Czasopisma regionalne nie będą wypożyczane.
4. Czasopisma zostaną wypożyczone na konto biblioteczne danego Czytelnika.
5. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił wypożyczone czasopismo, zobowiązany jest do jego odkupienia (całkowity koszt pozyskania nowego egzemplarza = jego cena + koszt przesyłki np. od wydawcy).
6. Czasopisma będą wypożyczane po zarejestrowaniu nowego numeru (zob spis czasopism do wypożyczenia).
7. Czasopisma będą wypożyczane na następujący okres:
• tygodniki / dwutygodniki – na 1 dzień,
• miesięczniki / kwartalniki – na 2 dni. (Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień wolny od pracy biblioteki, wypożyczone czasopisma należy zwrócić w pierwszym dniu otwarcia biblioteki).
7. W przypadku nie przestrzegania terminu zwrotów wypożyczonych czasopism, dyżurny Czytelni może odmówić wypożyczenia czasopism poza teren Czytelni.
8. Maksymalnie do domu można wypożyczyć jednorazowo do 2 czasopism.
9. Nie wypożycza się czasopism z poprzedniego roku kalendarzowego.
10. W przypadku większej liczby chętnych do wypożyczenia danego czasopisma będzie można zapisać się do kolejki oczekujących.
11. Za każdy dzień zwłoki ze zwrotem czasopisma będzie naliczana kara w wysokości 1 zł./dzień za każdy wypożyczony egzemplarz.
12. Uważa się, iż czytelnik, który wypożyczył czasopismo do domu, zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.


Pełna lista czasopism dostępnych w Czytelni

(na czerwono zaznaczono te czasopisma, które można wypożyczać do domu)

Lp.

Nazwa czasop.

Rodzaj czasop.

1

Bibliotekarz

Miesięcznik

2

Chip

Miesięcznik

3

Claudia

Miesięcznik

4

Cogito

Dwutygodnik

5

Dziennik/ Gazeta Prawna

Dziennik

6

Fakt

Dziennik

7

Forum

Dwutygodnik

8

Gala

Dwutygodnik

9

Gazeta Wyborcza

Dziennik

10

Gość Niedzielny

Tygodnik

11

Horyzont Podkarpacki

Dwumiesięcznik

12

Karta

Kwartalnik

13

Korso Kolbuszowskie

Tygodnik

14

Literatura na świecie

Dwumiesięcznik

15

Mój piękny ogród

Miesięcznik

16

Mówią Wieki

Miesięcznik

17

Murator

Miesięcznik

18

Nasz Dziennik

Dziennik

19

Newsweek

Tygodnik

20

Niedziela

Tygodnik

21

Nowe Książki

Miesięcznik

22

Nowiny

Dziennik

23

Pani Domu

Dwutygodnik

24

Polityka

Tygodnik

25

Poradnik Bibliotekarza

Miesięcznik

26

Poradnik Domowy

Miesięcznik

27

Poznaj swój kraj

Miesięcznik

28

Poznaj świat

Miesięcznik

29

Przegląd Biblioteczny

Miesięcznik

30

Przegląd Kolbuszowski

Miesięcznik

31

Przegląd Sportowy

Dziennik

32

Przyroda Polska

Miesięcznik

33

Rzeczpospolita

Dziennik

34

Sprawy Międzynarodowe

Kwartalnik

35

Super Nowości

Dziennik

36

Świat Nauki

Miesięcznik

37

Twórczość

Miesięcznik

38

Tygodnik Powszechny

Tygodnik

39

Wiedza i Życie

Miesięcznik

40

Wprost

Miesięcznik

41

Zeszyty literackie

Kwartalnik

42

Ziemia Kolbuszowska

Miesięcznik

43

Znak

Miesięcznik

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2021-12-06 15:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 091 936