Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Sekcja=0

Rocznik Kolbuszowski nr3 rok 1994

SpisTreści
1.wspomnienia
Kazimierz Żak, Wspomnienia.
Kazimierz Józef Dudziński, Przeżycia z okresu I wojny światowej.
Józef Augustowicz, Wspomnienia z lat dziecinnych.
2.tryptyk legionowy
Halina Dudzińska, Wstęp.
I.Legioniści z powiatu kolbuszowskiego i powiatowy ruch legionowy z lat 1914-1917.
II wspomnienia legionistów
Jan Stanisław Korzeniowski
Paweł Puzio
III.Biogramy
Aneks nr 1
Aneks nr 2
Aneks nr 3
Aneks nr 4
3.
Halina Dudzińska, Kolbuszowa i Kolbuszowianie w okresie narodzin II Rzeczypospolitej Polskiej i walki o ustalenie jej granic.
Kolbuszowa i kolbuszowianie w fotografii.
4.kultura
Józef Sudoł, Życie kulturalne w Kolbuszowej w okresie międzywojennym (1918-1939)
Zbigniew Wawszczak, Sylwetki artystów - malarzy pochodzących z Kolbuszowej.
Jan Tadeusz Januszewski (1880-1967)
Tadeusz Sylwester Jęczmieniowski (1901-1982)
Spis ilustracji do pracy o Janie Januszewskim i Tadeuszu Jęczmieniowski
5.II wojna światowa
Marian Piórek, Polityka okupanta hitlerowskiego w stosunku do społeczeństwa polskiego w powiecie kolbuszowskim w latach 1939-1944.
6.zródła
wypisy z księgi adresowej Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa, wydanej przez Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej w Warszawie w 1929r.
Wojciecha Mroczka, Z dziejów wsi Lipnica w dobie autonomi galicyjskiej
nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2021-12-06 14:29
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 091 834