Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Sekcja=0

Rocznik Kolbuszowski, nr 8, rok 2005

Spis Treści
1. Studia i materiały
- Historia regionu XV - XVIII w.
Marian Piórek, Proces osadnictwa w południowo - zachodniej części Puszczy Sndomierskiej od XV - XVIII wieku (okolice Kolbuszowej)
Marian Piórek, Zanim powstało miasto Kolbuszowa:chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafi kolbuszowskiej w latach 1640 - 1700
2. Artykuły
- Sylwetki
Halina Dudzińska, Wspomnienie o kapitanie Władysławie Wiśniowskim
Halina Dudzińska, Rodzina Pomorskich we wspomnieniach
Halina Dudzińska, Wspomnienie o pani Jadwidze w Winiarskich Ozimkowej
Halina Dudzińska, Oficerowie - Ofiary zbrodni katyńskiej
Halina Dudzinska, Wspomnienia o drodze życiowej Franciszki z Chodorowskich Dudzińskiej
- Historia Samorządu
Zbigniew Lenart, Samorządowy powiat kolbuszowski w I kadencji (1999 - 2002)
- Oświata
Jolanta Lenart, Liceum Ogólnokształcące im. Jenka Bytnara w Kolbuszowej na przełomie XX i XXI wieku (1999 - 2003)
Halina Dudzińska, Spis nauczycieli pracujących w powiecie kolbuszowskim w roku 1924
Zbigniew Lenart, Pięć lat Ośrodka Akademickiego w Weryni - Kolbuszowej (2002 - 2005)
3. Z warsztaty nauczyciela - konspekty lekcji edukacji regionalnej
- Barbara Szafraniec, Wstęp
- Ewa Kłeczek, Anna Sitko, Kolbuszowianie na przełomie XIX i XX wieku
- Śpiewak Helena, Barbara Kania-Dziedzic, Walory przyrodniczo-historyczne powiatu kolbuszowskiego
- Halina Kubiak, Robert Maciąg, Czy znasz swój region ?
- Barbara Górka - Starzec, Edward Dudziak, Plan wycieczki rowerowej na trasie: Niwiska - Kamionka - Ocieka - Blizna - Niwiska
- Barbara Górka - Starzec, Jak to dawniej bywało... nasze rodzinne tradycje bożonarodzeniowe i karnawałowe
- Marzena Zięba, Anna Babula, Beata Gajos, Śladami przeszłości po Nowej Dębie
- Anna Babula, Beata Gajos, Marzena Zięba, Kardynał Adam Kozłowiecki - zakonnik, więzień, misjonarz
- Halina Drałus, Małgorzata Miąso, Struktura o działania ZWZ-AK w powiecie kolbuszowskim
- Stanisława Maciąg, Władysława Stój, Małgorzata Posierb, Renata Zawartka, Agnieszka Pustkowska, Nasze dziedzictwo - wycieczka po Raniżowie
- Stanisława Maciąg, Władysława Stój, Małgorzata Posierb, Renata Zawartka, Agnieszka Pustkowska, Przydrożne kapliczki i krzyże w mojej miejscowości
- Władysława Stój, Zwyczaje związane z odpustem parafialnym, święta kościelne w mojej miejscowości
- Bożena Salach, Bożena Janus, Agata Świątek, Osobliwości i zabytki naszej miejscowości (Werynia)
- Anna Wilk, Historia i zabytki Cmolasu
- Anna Wilk, Ślady archeologiczne i dzieje osadnictwa regionu
- Grażyna Wołowiec, Anna Matwiejec, Zwyczaje i obrzędy związane z zapustami w mojej miejscowości dawniej i dziś
- Grażyna Pełka, Barbara Szafraniec, Ciemna noc okupacji w powiecie kolbuszowskim - część I
- Grażyna Pełka, Barbara Szafraniec, Ciemna noc okupacji w powiecie kolbuszowskim - część II
- Grażyna Pełka, Barbara Szafraniec, Oni walczyli o wolność
- Grażyna Pełka, Barbara Szafraniec, Pierwsze dni wolnośc. Radość z wyzwoleni , czy ponowna okupacja ?
4. Sprawozdania, recenzje
- Sprawozdanie z czteroletniej kadencji Zarządu Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej (IX 2001 - X 2005)
- Wojciech Mroczka, Recenzja pracy Mariana Piórka "Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640 - 1700"
- Ks. Sławomir Zych, Recenzja pracy Mariana Piórka "Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640 - 1700"
- Prof. dr hab. Irena Swaczyna, Recenzja książki Stefana Sienickiego pt. "Meble Kolbuszowskie"
5. Z Żałobnej karty
- Halina Dudzińska, Droga życiowa Wiesławy Stawickiej (1924-2005)
nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2021-12-06 15:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 4 091 960