Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Sekcja=0

Regulamin rezerwacji książek

REGULAMIN REZERWACJI KSIĄŻEK

w Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

 1. Z usługi rezerwacji może korzystać każdy Czytelnik przestrzegający Regulaminu Wypożyczeń.
 2. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w siedzibie Biblioteki, telefonicznie oraz poprzez internetową Aplikację Czytelnika.
 3. Czytelnik może zarezerwować maksymalnie 3 pozycje.
 4. Zarezerwowane egzemplarze należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od daty wysłania przez system powiadomienia.
 5. Jeżeli daną książkę chce zarezerwować więcej niż jedna osoba, to tworzona jest kolejka rezerwacji
 6. System biblioteczny automatycznie wysyła do Czytelników, którzy podali adres email, informacje o:
  • akceptacji bądź anulowaniu zamówienia (w przypadku rezerwacji przez Aplikację Czytelnika),
  • miejscu w kolejce oczekujących na książkę
  • książkach odłożonych i oczekujących na czytelnika w bibliotece.
 7. W sytuacjach wyjątkowych bibliotekarz telefonicznie powiadamia o rezerwacji
 8. Rezerwacje książek nieodebranych w terminie ulegają anulowaniu. Po upływie terminu egzemplarz jest dostępny dla następnej osoby z kolejki, bądź odkładany jest na półkę, bez informowania Czytelnika.
 9. Korzystając z internetowej Aplikacji Czytelnika użytkownik zamawia książki. Pozycje te zostają zarezerwowane dopiero po akceptacji i odłożeniu książki przez bibliotekarza. Szczegółowa instrukcja korzystania z Aplikacji Czytelnika opisana jest w załączniku do tego regulaminu
 10. Bibliotekarz dwa razy w ciągu dnia akceptuje lub anuluje Zamówienia dokonane przez Aplikację Czytelnika.
 11. Zarezerwowane książki odbiera się osobiście w siedzibie biblioteki po okazaniu Legitymacji Czytelnika.
 12. Bibliotekarz ma prawo anulować rezerwacje/zamówienie w przypadku:
  • zaległości na Koncie Czytelnika – (przetrzymywanie  książek lub nieopłacenia kar regulaminowych za nieterminowe zwroty). Dotyczy to, zarówno  biblioteki, w której dokonujemy rezerwacji, jak i filii.
  • notorycznego nie odbierania zarezerwowanych egzemplarzy
  • zagubienia bądź nie zwrócenia zamawianej książki przez Czytelnika
 13. System nie informuje o powodach anulowania rezerwacji/zamówienia.
 14. W przypadku kiedy Czytelnik nie podał swojego adresu mailowego musi sam sprawdzać status rezerwacji i zamówienia na swoim koncie w Aplikacji Czytelnika.
nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2021-12-06 15:27
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 091 903