Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Informacje

Jubileuszowe spotkanie użytkowników MAK+ z podkarpacia za nami


30 kwietnia 1996 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kolbuszowej (ówczesna nazwa kolbuszowskiej książnicy) odbyło się spotkanie „Komputeryzacja średnich i małych bibliotek publicznych – teoria a praktyka”. W tamtym czasie kolbuszowska biblioteka przechodziła z własnych programów bibliotecznych (był to zestaw opracowanych przez Zbigniewa Szafrańca programów napisanych w Cliperze, wykorzystujących bazy dBase) na system biblioteczny MAK Biblioteki Narodowej. Od tego czasu w MiPBP Kolbuszowa zmieniono format zapisu MARCBN na MARC21, a system biblioteczny MAK BN został zastąpiony przez MAK+. Kolbuszowska Biblioteka, która w między czasie została biblioteką powiatową, pociągnęła za sobą wszystkie biblioteki publiczne w powiecie kolbuszowskim. Obecnie w każdej gminie powiatu kolbuszowskiego czytelnicy mogą rezerwować online książki i sprawdzać swoje wypożyczenia w OPAC’u na stronie szukamksiążki.pl. Wszystkie te informacje przybliżył uczestnikom jubileuszowego spotkania Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

Następnie Tomasz Cieślik, szef zespołu tworzącego system MAK+, przedstawił perspektywy rozwoju systemu. „Oczkiem w głowie” twórców MAK+ jest obecnie udoskonalenie OPAC’a, tak aby był on jak najbardziej intuicyjny dla czytelników. Udoskonalony OPAC będzie wykorzystywał deskryptory BN, TAGI dodawane przez czytelników i słowa kluczowe oraz uwagi przygotowane przez bibliotekarzy w celu jak najlepszej odpowiedzi na zapytania czytelnicze. Zespół MAK+ zastanawia się również nad rozproszeniem OPAC’a i modułu do przeglądania Bibliografii Regionalnej online na serwery biblioteczne. Innym tematem, który był poruszany przez całe spotkanie, była bibliografia regionalna. Tomasz Cieślik zapowiedział, że prace nad Bibliografią są jednym z priorytetów zespołu oraz poinformował, że wkrótce pojawią się wydruki bibliografii oraz możliwość przeglądania dla czytelników.

Kolejnym prelegentem był Łukasz Szymański, bibliotekarz systemowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej będący jednocześnie administratorem wojewódzkim MAK+. Przedstawił on sytuację odnośnie komputeryzacji w województwie podkarpackim. Najważniejszymi, wydają się być informacje o tym, że najwięcej bibliotek w podkarpaciu pracuje w systemie MAK+ (63 biblioteki wobec 56 pracujących w drugim najpopularniejszym systemie) oraz, że połowa z bibliotek pracujących w MAK+ prowadzi elektroniczną ewidencję wypożyczeń.

Po przerwie wystąpił Jakub Salamon, odpowiedzialny w Zespole MAK+ za rozwój aplikacji. Zapowiedział on wprowadzenie aktualizacji systemu do wersji 2.0. Największą nowością w nowej wersji ma być pełne wdrożenie systemu deskryptorów do systemu MAK+. Przypomnijmy, że biblioteki pracujące w MAK+ będą miały automatycznie poprawione wszystkie rekordy w których Biblioteka Narodowa wprowadzi deskryptory. Będzie się to odbywało całkowicie bez udziału bibliotekarzy. Jakub Salamon przedstawił funkcjonalności pozwalającą na podmianę rekordów „tymczasowych” na rekordy BN, które później zostaną automatycznie wzbogacone o deskryptory. W drugiej części wystąpienie prelegent odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Wśród pytań najwięcej było tych dotyczących raportów (związane jest ze zbliżającym się półroczem), komunikacji z czytelnikami oraz wypożyczeniami.

Na koniec wystąpił Janusz Kozłowski, bibliotekarz MiPBP w Kolbuszowej, odpowiedzialny za tworzenie Bibliografii Regionalnej. Przedstawił on swoje uwagi do działania tej funkcjonalności. Pochwali łatwość dodawania i edytowania rekordów oraz możliwości wyszukiwawcze. Wnioskował o usprawnienie pracy w Kartotece Haseł Wzorcowych, wprowadzenie wyszukiwania złożonego oraz o umożliwienie drukowania bibliografii oraz udostepnienie jej dla czytelników online.

Wystąpienie Janusza Kozłowskiego było wstępem do dyskusji, która była merytoryczna i owocna. Pozwoliła ona na pokazanie twórcom jak bibliotekarze widzą pewne problemy w aplikacji, a twórcy mogli zaprezentować swój punkt widzenia.

Wszyscy uczestnicy opuszczali kolbuszowską bibliotekę zadowoleni i zadeklarowali chęć uczestnictwa w VI Podkarpackim Spotkaniu Użytkowników MAK+ za rok.


Podwójnie jubileuszowe spotkanie podkarpackich użytkowników systemu bibliotecznego MAK+ odbyło się 28 czerwca 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. Podwójny jubileusz związany był z piątym spotkaniem użytkowników MAK+ oraz z 20-leciem pierwszego spotkania o komputeryzacji w kolbuszowskiej bibliotece. Spotkanie było organizowane wspólnie z Instytutem Książki. W spotkaniu wzięło udział 35 bibliotekarek i bibliotekarzy z terenu województwa podkarpackiego.


30 kwietnia 1996 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kolbuszowej (ówczesna nazwa kolbuszowskiej książnicy) odbyło się spotkanie „Komputeryzacja średnich i małych bibliotek publicznych – teoria a praktyka”. W tamtym czasie kolbuszowska biblioteka przechodziła z własnych programów bibliotecznych (był to zestaw opracowanych przez Zbigniewa Szafrańca programów napisanych w Cliperze, wykorzystujących bazy dBase) na system biblioteczny MAK Biblioteki Narodowej. Od tego czasu w MiPBP Kolbuszowa zmieniono format zapisu MARCBN na MARC21, a system biblioteczny MAK BN został zastąpiony przez MAK+. Kolbuszowska Biblioteka, która w między czasie została biblioteką powiatową, pociągnęła za sobą wszystkie biblioteki publiczne w powiecie kolbuszowskim. Obecnie w każdej gminie powiatu kolbuszowskiego czytelnicy mogą rezerwować online książki i sprawdzać swoje wypożyczenia w OPAC’u na stronie szukamksiążki.pl. Wszystkie te informacje przybliżył uczestnikom jubileuszowego spotkania Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.


Następnie Tomasz Cieślik, szef zespołu tworzącego system MAK+, przedstawił perspektywy rozwoju systemu. „Oczkiem w głowie” twórców MAK+ jest obecnie udoskonalenie OPAC’a, tak aby był on jak najbardziej intuicyjny dla czytelników. Udoskonalony OPAC będzie wykorzystywał deskryptory BN, TAGI dodawane przez czytelników i słowa kluczowe oraz uwagi przygotowane przez bibliotekarzy w celu jak najlepszej odpowiedzi na zapytania czytelnicze. Zespół MAK+ zastanawia się również nad rozproszeniem OPAC’a i modułu do przeglądania Bibliografii Regionalnej online na serwery biblioteczne. Innym tematem, który był poruszany przez całe spotkanie, była bibliografia regionalna. Tomasz Cieślik zapowiedział, że prace nad Bibliografią są jednym z priorytetów zespołu oraz poinformował, że wkrótce pojawią się wydruki bibliografii oraz możliwość przeglądania dla czytelników.


Kolejnym prelegentem był Łukasz Szymański, bibliotekarz systemowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej będący jednocześnie administratorem wojewódzkim MAK+. Przedstawił on sytuację odnośnie komputeryzacji w województwie podkarpackim. Najważniejszymi, wydają się być informacje o tym, że najwięcej bibliotek w podkarpaciu pracuje w systemie MAK+ (63 biblioteki wobec 56 pracujących w drugim najpopularniejszym systemie) oraz, że połowa z bibliotek pracujących w MAK+ prowadzi elektroniczną ewidencję wypożyczeń.


Po przerwie wystąpił Jakub Salamon, odpowiedzialny w Zespole MAK+ za rozwój aplikacji. Zapowiedział on wprowadzenie aktualizacji systemu do wersji 2.0. Największą nowością w nowej wersji ma być pełne wdrożenie systemu deskryptorów do systemu MAK+. Przypomnijmy, że biblioteki pracujące w MAK+ będą miały automatycznie poprawione wszystkie rekordy w których Biblioteka Narodowa wprowadzi deskryptory. Będzie się to odbywało całkowicie bez udziału bibliotekarzy. Jakub Salamon przedstawił funkcjonalności pozwalającą na podmianę rekordów „tymczasowych” na rekordy BN, które później zostaną automatycznie wzbogacone o deskryptory. W drugiej części wystąpienie prelegent odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Wśród pytań najwięcej było tych dotyczących raportów (związane jest ze zbliżającym się półroczem), komunikacji z czytelnikami oraz wypożyczeniami.


Na koniec wystąpił Janusz Kozłowski, bibliotekarz MiPBP w Kolbuszowej, odpowiedzialny za tworzenie Bibliografii Regionalnej. Przedstawił on swoje uwagi do działania tej funkcjonalności. Pochwali łatwość dodawania i edytowania rekordów oraz możliwości wyszukiwawcze. Wnioskował o usprawnienie pracy w Kartotece Haseł Wzorcowych, wprowadzenie wyszukiwania złożonego oraz o umożliwienie drukowania bibliografii oraz udostepnienie jej dla czytelników online.


Wystąpienie Janusza Kozłowskiego było wstępem do dyskusji, która była merytoryczna i owocna. Pozwoliła ona na pokazanie twórcom jak bibliotekarze widzą pewne problemy w aplikacji, a twórcy mogli zaprezentować swój punkt widzenia.


Wszyscy uczestnicy opuszczali kolbuszowską bibliotekę zadowoleni i zadeklarowali chęć uczestnictwa w VI Podkarpackim Spotkaniu Użytkowników MAK+ za rok.


Podwójnie jubileuszowe spotkanie podkarpackich użytkowników systemu bibliotecznego MAK+ odbyło się 28 czerwca 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. Podwójny jubileusz związany był z piątym spotkaniem użytkowników MAK+ oraz z 20-leciem pierwszego spotkania o komputeryzacji w kolbuszowskiej bibliotece. Spotkanie było organizowane wspólnie z Instytutem Książki. W spotkaniu wzięło udział 35 bibliotekarek i bibliotekarzy z terenu województwa podkarpackiego.


30 kwietnia 1996 roku w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Kolbuszowej (ówczesna nazwa kolbuszowskiej książnicy) odbyło się spotkanie „Komputeryzacja średnich i małych bibliotek publicznych – teoria a praktyka”. W tamtym czasie kolbuszowska biblioteka przechodziła z własnych programów bibliotecznych (był to zestaw opracowanych przez Zbigniewa Szafrańca programów napisanych w Cliperze, wykorzystujących bazy dBase) na system biblioteczny MAK Biblioteki Narodowej. Od tego czasu w MiPBP Kolbuszowa zmieniono format zapisu MARCBN na MARC21, a system biblioteczny MAK BN został zastąpiony przez MAK+. Kolbuszowska Biblioteka, która w między czasie została biblioteką powiatową, pociągnęła za sobą wszystkie biblioteki publiczne w powiecie kolbuszowskim. Obecnie w każdej gminie powiatu kolbuszowskiego czytelnicy mogą rezerwować online książki i sprawdzać swoje wypożyczenia w OPAC’u na stronie szukamksiążki.pl. Wszystkie te informacje przybliżył uczestnikom jubileuszowego spotkania Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.


Następnie Tomasz Cieślik, szef zespołu tworzącego system MAK+, przedstawił perspektywy rozwoju systemu. „Oczkiem w głowie” twórców MAK+ jest obecnie udoskonalenie OPAC’a, tak aby był on jak najbardziej intuicyjny dla czytelników. Udoskonalony OPAC będzie wykorzystywał deskryptory BN, TAGI dodawane przez czytelników i słowa kluczowe oraz uwagi przygotowane przez bibliotekarzy w celu jak najlepszej odpowiedzi na zapytania czytelnicze. Zespół MAK+ zastanawia się również nad rozproszeniem OPAC’a i modułu do przeglądania Bibliografii Regionalnej online na serwery biblioteczne. Innym tematem, który był poruszany przez całe spotkanie, była bibliografia regionalna. Tomasz Cieślik zapowiedział, że prace nad Bibliografią są jednym z priorytetów zespołu oraz poinformował, że wkrótce pojawią się wydruki bibliografii oraz możliwość przeglądania dla czytelników.


Kolejnym prelegentem był Łukasz Szymański, bibliotekarz systemowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej będący jednocześnie administratorem wojewódzkim MAK+. Przedstawił on sytuację odnośnie komputeryzacji w województwie podkarpackim. Najważniejszymi, wydają się być informacje o tym, że najwięcej bibliotek w podkarpaciu pracuje w systemie MAK+ (63 biblioteki wobec 56 pracujących w drugim najpopularniejszym systemie) oraz, że połowa z bibliotek pracujących w MAK+ prowadzi elektroniczną ewidencję wypożyczeń.


Po przerwie wystąpił Jakub Salamon, odpowiedzialny w Zespole MAK+ za rozwój aplikacji. Zapowiedział on wprowadzenie aktualizacji systemu do wersji 2.0. Największą nowością w nowej wersji ma być pełne wdrożenie systemu deskryptorów do systemu MAK+. Przypomnijmy, że biblioteki pracujące w MAK+ będą miały automatycznie poprawione wszystkie rekordy w których Biblioteka Narodowa wprowadzi deskryptory. Będzie się to odbywało całkowicie bez udziału bibliotekarzy. Jakub Salamon przedstawił funkcjonalności pozwalającą na podmianę rekordów „tymczasowych” na rekordy BN, które później zostaną automatycznie wzbogacone o deskryptory. W drugiej części wystąpienie prelegent odpowiadał na pytania uczestników spotkania. Wśród pytań najwięcej było tych dotyczących raportów (związane jest ze zbliżającym się półroczem), komunikacji z czytelnikami oraz wypożyczeniami.


Na koniec wystąpił Janusz Kozłowski, bibliotekarz MiPBP w Kolbuszowej, odpowiedzialny za tworzenie Bibliografii Regionalnej. Przedstawił on swoje uwagi do działania tej funkcjonalności. Pochwali łatwość dodawania i edytowania rekordów oraz możliwości wyszukiwawcze. Wnioskował o usprawnienie pracy w Kartotece Haseł Wzorcowych, wprowadzenie wyszukiwania złożonego oraz o umożliwienie drukowania bibliografii oraz udostepnienie jej dla czytelników online.


Wystąpienie Janusza Kozłowskiego było wstępem do dyskusji, która była merytoryczna i owocna. Pozwoliła ona na pokazanie twórcom jak bibliotekarze widzą pewne problemy w aplikacji, a twórcy mogli zaprezentować swój punkt widzenia.


Wszyscy uczestnicy opuszczali kolbuszowską bibliotekę zadowoleni i zadeklarowali chęć uczestnictwa w VI Podkarpackim Spotkaniu Użytkowników MAK+ za rok.


nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-07-12 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 600 765