Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zapowiedzi

XXX TURNIEJ WIEDZY O HISTORII REGIONU - 160. rocznica Powstania Styczniowego

REGULAMIN

XXX EDYCJI TURNIEJU WIEDZY O HISTORII REGIONU im. Prof. Haliny Dudzińskiej

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH i ŚREDNICH

Hasło konkursu: 160. rocznica Powstania Styczniowego
– Kolbuszowscy Powstańcy roku 1863
 

Organizatorzy XXX edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regionu zapraszają nauczycieli i uczniów do udziału w kolejnej edycji Turnieju. XXX edycja przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu Powiatu Kolbuszowskiego. Laureaci finału konkursu zostaną nagrodzeni podczas promocji XXII Rocznika Kolbuszowskiego, w drugiej połowie maja 2023 roku. O dokładnym terminie oraz miejscu, laureaci konkursu zostaną poinformowani oddzielnie.

 1. Organizatorzy konkursu:

 

 • Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej,
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej,
 • Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

 

 1. Cele konkursu:

 

 1. Przybliżenie dziejów regionu kolbuszowskiego,
 2. Popularyzowanie wiedzy historycznej ,
 3. Promowanie własnej miejscowości, regionu, środowiska.

 

 • Uczestnicy Konkursu:

 

W Turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu kolbuszowskiego.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

Etap I – eliminacje szkolne (do 28 kwietnia 2023 r.)

Każda szkoła przeprowadzi we własnym zakresie eliminacje szkolne (z zakresu tematyki konkursu podanej w bibliografii), które wyłonią max. 2 osoby ze szkół podstawowych  oraz max. 4 osoby ze szkół średnich. Uczniowie ci będą reprezentowali daną szkołę podczas finału Konkursu, który odbędzie się 11 maja (czwartek) 2023 r. o godz. 11:00 w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej.

 

Etap II – finał powiatowy konkursu (11 maja 2023 r. godz. 11:00)

 

Część pierwsza:

będzie polegała na rozwiązaniu przez uczestników testu konkursowego.

Część druga:

w przypadku, gdy zwycięzca nie zostanie wyłoniony w części I, zostanie przeprowadzona część ustna konkursu mająca wyłonić zwycięzcę spośród osób, które uzyskały największą liczbę punktów z testu konkursowego.

 

 1. Przebieg konkursu:

 

 1. Eliminacje szkolne – do 28 kwietnia 2023 r.
 2. Zgłoszenie uczestników – do 8 maja 2023 r.
 3. Finał powiatowy i ogłoszenie wyników – 11 maja 2023 r. (w budynku MiPBP w Kolbuszowej).
 4. Wręczenie nagród laureatom finału konkursu podczas promocji XXII Rocznika Kolbuszowskiego.

 

 1. Tematyka konkursu:

 

Nawiązując do obchodów okrągłej 160. rocznicy tematyka XXX edycji Turnieju Wiedzy o Historii Regionu poświęcona będzie temu największemu polskiemu powstaniu narodowemu oraz jego uczestnikom z terenu Kolbuszowszczyzny.

 

 1. Zwycięzcy konkursu:

 

Zwycięzcami konkursu zostaną uczniowie, którzy uzyskają największą – łączną liczbę punktów, podczas finału konkursu.

 

 • Nagrody:

 

Laureaci konkursu otrzymają wartościowe nagrody, które zostaną im wręczone podczas promocji XXII Rocznika Kolbuszowskiego w drugiej połowie maja 2023 r.

 

 • Inne:

 

 1. Decyzja podjęta przez Komisję Konkursową jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizatorzy Turnieju zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu przeprowadzenia części finałowej konkursu.
 3. Zgłoszenie uczniów ( 2 osoby ze szkół podstawowych oraz max. 4 osoby ze szkół średnich) powinno być dostarczone do czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej (w godz. 7:30 do 15:30) lub e-mailem kontak@bibkolb.pl  do dnia 8 maja 2023 r.
 4. Obowiązuje bibliografia dotycząca tematyki konkursu. Bibliografia dostępna jest na stronie internetowej, biblioteka.kolbuszowa.pl (pozycje zawarte w Bibliografii dostępne są w czytelni Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej).
 5. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, tel. 17 22 70 220 w. 26.

  

BIBLIOGRAFIA KONKURSOWA

(cała dla szkół średnich oraz zaznaczona dla szkół podstawowych)

 

Bibliografię można pobrać w postaci plików PDF klikając w linki poniżej.

Dostęp do informacji o konkursie także na stronie biblioteki

www.biblioteka.kolbuszowa.pl w zakładce Zapowiedzi

  

 

 1. Bukalska, P., Akcja niewiast polskich, Tygodnik Powszechny 2013, nr 3, s. 33-34.
 2. Chwalba, A., Historia Polski XIX w., Kraków 2000, s. 332-344.  (tylko szkoły podstawowe)
 3. Dudzińska, H., 130 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Przegląd Kolbuszowski 1993, nr 15, s. 1, 2. (tylko szkoły podstawowe)
 4. Dudzińska, H., Ksiądz Ludwik Ruczka : proboszcz kolbuszowski : „Ojciec Sybiraków”, Rocznik Kolbuszowski 1987, nr 2, s. 31-44. (tylko szkoły podstawowe)
 5. Dudzińska, H., Stanisław Joachim hr. Tyszkiewicz, Przegląd Kolbuszowski 2005, nr 139, s. 24.
 6. Dudzińska, H., Wspomnienie o Księdzu Kanoniku Doktorze Ludwiku Ruczce (1814-1896), Ziemia Kolbuszowska 2006, nr 11, s. 9-10.
 7. Haptaś Krzysztof, Ksiądz Ludwik Ruczka, Kolbuszowa 2019. (Varia nr 51). (tylko szkoły podstawowe)
 8. Kalicka, M., Dyktator przegranej insurekcji, Polityka 2013, nr 1, s. 22-23. (tylko szkoły podstawowe)
 9. Kieniewicz, S., Powstanie Styczniowe, Warszawa 1987.
 10. Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863-1864 przez Józefa Białynie Chołodeckiego, Lwów 1904, s. 175, s. 205, s. 214.
 11. Micińska, M., Galicjanie – zesłańcy po Powstaniu Styczniowym, Warszawa 2004, s. 58, s. 123, s. 142, s. 228, s. 404, s. 425-426, s. 442, s. 554-555, s. 587, s. 641, s. 825.
 12. Micińska, M., Ksiądz Ludwik Ruczka – opiekun Sybiraków, Ziemia Kolbuszowska 2006, nr 11, s. 4-8.
 13. Mroczka, W., Powstańcy Styczniowi z Kolbuszowszczyzny, Przegląd Kolbuszowski 2008, nr 173, s. 6. (tylko szkoły podstawowe)
 14. Niebielski, E., Wspomnienia Marii z Niewiarowskich Bogdańskiej z okolic Kolbuszowej o powstaniu 1863, Rocznik Kolbuszowski 2003, nr 7, s. 117-123. (tylko szkoły podstawowe)
 15. Uczestnicy Powstania Styczniowego z terenu dawnego powiatu kolbuszowskiego, Ziemia Kolbuszowska 2013, nr 1, s. 3. (tylko szkoły podstawowe)
 16. Wesołowski, A., Tajemnica Przyłęckiej Góry, Korso Kolbuszowskie 2008, nr 8, s. 15. (tylko szkoły podstawowe)
 17. Wojtasik, J., Zmierzch i odrodzenie Rzeczypospolitej: z polskich dziejów politycznych i wojskowych do 1918 r., Warszawa 2009, s. 219-249.
 18. Zając, M., Tragizm złych alternatyw, Tygodnik Powszechny 2013, nr 3, s. 31-32.
nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2024-07-19 15:46
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 628 330