Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Niwiska

,,Niwiska - moja mała ojczyzna – z tradycją w nowoczesność”

W trakcie trwania projektu odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Historia dworu Hupki widziana oczami młodych” oraz wystawa zgromadzonych prac i pamiątek. Ponadto zorganizowany został wyjazd studyjny do parku historycznego w Bliźnie, zorganizowane zostało wyjście w plener powiązane z pogadankami. Powstał folder informacyjny oraz kronika Niwisk – „naszej małej ojczyzny”.

Projekt pozwolił na wzrost znaczenia biblioteki, jako miejsca ważnego dla rozwoju aktywności kulturalnej i integracji społecznej lokalnego środowiska. Biblioteka dzięki realizacji projektu miała okazję wzbogacić swoją ofertę edukacyjno-kulturalną.

Spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze. Młodzież wraz z osobami starszymi mogła wspólnie wymienić poglądy, doświadczenia i umiejętności.


 

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-02-27 15:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 5 915 396