Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zapowiedzi

„Malarstwo Luigi Priore. Antologia twórczości” – wystawa malarstwa w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

Luis 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej zaprasza na wystawę malarstwa włoskiego artysty Luigi Priore. Otwarcie wystawy odbędzie się 16 listopada o godzinie 17.00 w Oddziale Edukacji przy ul. Piekarskiej 17 Skwer Regionalistów. Wystawa ta, to przekrój twórczości artysty od lat młodości do czasów współczesnych, stąd też jej tytuł „Malarstwo Luigi Priore. Antologia twórczości”.

Mistrz Luigi Priore urodził się w Piemoncie. Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora artystycznego, najpierw w Rzymie, a później w Otranto. Jest artystą rozpieszczanym przez krytyków sztuki. Jego wystawy obrazów były sponsorowane przez włoskie i zagraniczne, znane na świecie marki takie jak: Martini, Algida, Peruiga, ecc. Jego prace znajdują się w znakomitych kolekcjach dzieł, miedzy innymi  Galerii Gminy Campione, Ministerstwa Publicznej Edukacji w Rzymie, Gminy Rzym, Galerii Księstwa Monako, Galerii Opactwa Casamari, w Ambasadzie Amerykańskiej, Angielskiej, Ambasadzie Ghany w Rzymie. Prace mistrza Priore zdobią także kolekcje prywatne polityków, wybitnych finansistów, aktorów i artystów.

W swojej karierze artystycznej Luigi Priore zajmuje się tematem natury, która już na przełomie lat sześćdziesiątych-osiemdziesiątych stała się jego ramówką. Tworzy serie kompozycji tematycznie i filozoficznie związanych ze światem skał, wody, lodu. Dzięki syntezie konstrukcji linii i mas prace te jawią się odbiorcy jako kompozycje na pograniczu abstrakcji metafizycznej z elementami atmosfery post romantycznej. Krajobrazy stają się okazją do wyrażania ludzkości – ich kłopotów, trudności, cierpienia. Jego wystawy indywidualne o tematyce „Żelazne światy”, „Miasta nasiona”,” Kamienne światy”, „Hipnocywilizacje” wyznaczyły ważne miejsce wśród współczesnych twórców Rzymu. Priore bowiem starał się uwidocznić przez swoją sztukę trudności w rozwoju cywilizacji, która musi się rozwijać szanując naturę i chroniąc włoskie bogactwa  kultury i sztuki. Przykładem tego może być tu manifestacja – akcja artystyczna „Nowych mistrzów współczesnych”, w której Priore uczestniczył dla uwrażliwienia ludzi i instytucji przed dewastacją zabytków Rzymu. Udało się wtedy zamknąć ruch drogowy na ulicy Frattini i Placu Hiszpańskim w Rzymie, oddając miastu ulice spacerowe. Dzięki swojemu artystycznemu warsztatowi artysta Priore,  potrafi oddać emocje i sentymenty, opierając się na koncepcji Klee: ,,Zadaniem sztuki nie jest naśladowanie widocznego, ale pokazywanie go”.

 

Większość prezentowanych prac powstało w Rzymie, bowiem właśnie tam artysta mieszkał. Od 2 lat Luigi Priore mieszka i tworzy w Kolbuszowej. Malarz w sposób szczególny wyróżnił nasze miasto, ponieważ właśnie u nas po raz pierwszy w Polsce, zaprezentuje swoje prace.

nprc
serce
PITax.pl
  • Data aktualizacji: 2019-11-09 13:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 656 115