Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Zapowiedzi

VII Podkarpackie Spotkanie Użytkowników MAK+

Mak+ 

18 czerwca 2019 roku w Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej odbyło się już siódme spotkanie z twórcami systemu bibliotecznego MAK+. Zespół MAK+ Instytutu Książki przyjechał w bardzo dobrze znanym składzie, czyli Tomasz Cieślik, Jakub Salamon i Agnieszka Pieniążek. Nie zabrakło też bibliotekarzy z powiatu kolbuszowskiego i z odleglejszych części kraju.

Spotkanie otworzył Andrzej Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, który przedstawił rolę biblioteki powiatowej i cele na najbliższe lata. Z kolei Tomasz Cieślik starał się podsumować 10 lat rozwoju projektu MAK+ oraz nakreślił dalsze perspektywy działań zmierzających do poprawy funkcjonalności systemu. Głos zabrali także pozostali członkowie zespołu MAK+.

Po przerwie swoje prezentacje mieli już pracownicy kolbuszowskiej biblioteki. Najpierw jednak bibliotekarz systemowy MiPBP i administrator wojewódzki MAK+ Łukasz Szymański opowiedział krótko o wdrożeniu systemu MAK+ na Podkarpaciu w 2019 roku. Następnie Janusz Kozłowski, pracownik MiPBP Kolbuszowa przedstawił zgromadzonym zbiory biblioteki, która w 2011 roku wzbogaciła się o bezcenny depozyt „Stare druki Biblioteki Parafii Kolegiackiej Wszystkich Świętych w Kolbuszowej”, a także zbiór ksiąg metrykalnych zdigitalizowanych oraz wyjaśnił specyfikę i zasady katalogowania starodruków oraz kopii cyfrowych ksiąg parafialnych w MAK+. Coraz więcej osób wykorzystuje metryki do poszukiwań własnych korzeni genealogicznych. Halina Krzych z Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej opowiedziała zebranym o kolekcji obrazów malarstwa współczesnego, znajdującej się na ekspozycji stałej Oddziału, o ich pozyskaniu, skatalogowaniu w MAK+ i przygotowaniu dla zwiedzających Galerię Miejską OEKiR-u.

Po wystąpieniach odbyła się gorąca dyskusja na temat kierunków dalszego rozwoju MAK+, a także o wizjach wdrożeń kolejnych wersji programu.

nprc
serce
PITax.pl
  • Data aktualizacji: 2020-05-30 16:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 117 001