Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Regulaminy

Regulamin Wypożyczalnia czasopism na zewnątrz

 1. W celu wypożyczenia do domu czasopism zgromadzonych w Czytelni im. dr. K. Skowrońskiego należy posiadać aktualną kartę czytelnika MiPBP w Kolbuszowej
 2. Do domu będą wypożyczane tylko: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki.
 3. Czasopisma regionalne nie będą wypożyczane.
 4. Czasopisma zostaną wypożyczone na konto biblioteczne danego Czytelnika.
 5. Czytelnik, który zniszczył lub zgubił wypożyczone czasopismo, zobowiązany jest do jego odkupienia (całkowity koszt pozyskania nowego egzemplarza = jego cena + koszt przesyłki np. od wydawcy).
 6. Czasopisma będą wypożyczane po zarejestrowaniu nowego numeru (zob spis czasopism do wypożyczenia).
 7. Czasopisma będą wypożyczane na następujący okres:
  • tygodniki / dwutygodniki – na 1 dzień,
  • miesięczniki / kwartalniki – na 2 dni. (Jeżeli termin zwrotu przypada na dzień wolny od pracy biblioteki, wypożyczone czasopisma należy zwrócić w pierwszym dniu otwarcia biblioteki).
 8. 7. W przypadku nie przestrzegania terminu zwrotów wypożyczonych czasopism, dyżurny Czytelni może odmówić wypożyczenia czasopism poza teren Czytelni.
 9. Maksymalnie do domu można wypożyczyć jednorazowo do 2 czasopism.
 10. Nie wypożycza się czasopism z poprzedniego roku kalendarzowego.
 11. W przypadku większej liczby chętnych do wypożyczenia danego czasopisma będzie można zapisać się do kolejki oczekujących.
 12. Za każdy dzień zwłoki ze zwrotem czasopisma będzie naliczana kara w wysokości 1 zł./dzień za każdy wypożyczony egzemplarz.
 13. Uważa się, iż czytelnik, który wypożyczył czasopismo do domu, zapoznał się i zaakceptował postanowienia niniejszego regulaminu.
nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2024-06-21 11:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 458 599