Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Regulaminy

Regulamin Rezerwacji Książek

Dotyczy Wypożyczalni Głównej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz filii


§1 Informacje ogólne

 1. Z usługi rezerwacji może korzystać każdy Czytelnik, będący aktywnym użytkownikiem placówki w danym roku kalendarzowym oraz przestrzegający Regulaminu wypożyczeń.
 2. Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w siedzibie Biblioteki oraz poprzez internetowe konto (wówczas dokonuje się Zamówienie).

UWAGA! zamówienie nie jest rezerwacją. Staje się nią dopiero po zaakceptowaniu zamówienia przez bibliotekarza. Informacja o statusie wysyłane a automatycznie na email.

 1. Liczba wypożyczeń, rezerwacji i zamówień na koncie czytelnika nie może przekroczyć 8 woluminów.
 2. Dla każdej zamawianej pozycji system tworzy kolejkę oczekujących, którą wyznacza data zarezerwowania.
 3. Informacja o możliwości odebrania zarezerwowanych książek podawana jest Czytelnikowi poprzez e-mail, w sytuacjach wyjątkowych telefonicznie.
 4. Zarezerwowane egzemplarze należy odebrać w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia. Wyznacza je data otrzymania powiadomienia.
 5. Rezerwacje książek nieodebrane w terminie ulegają anulowaniu. Po upływie terminu egzemplarz jest dostępny dla następnej osoby z kolejki, bądź odkładany jest na półkę.
 6. Dokonywanie rezerwacji/zamówień i nie odbieranie egzemplarzy lub nie informowanie bibliotekarza o rezygnacji z chęci wypożyczenia woluminu powoduje uniemożliwienie zrobienia rezerwacji/zamówienia w przyszłości.
 7. W przypadku przetrzymania książek lub niezapłacenia naliczonych kar pieniężnych system blokuje opcję zamawiania i rezerwowania podając komunikat: Operacja nie może być zrealizowana.


§2 Zamówienia on-line

 1. Zamówienia on-line można dokonać dopiero po zaakceptowaniu powyższego regulaminu w systemie MAK+.
 2. Zamówienie książki poprzez Internet nie jest tożsame z jej zarezerwowaniem.
 3. Realizacja Zamówienia możliwa jest dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o jego zaakceptowaniu przez bibliotekarza.


§3 Pozostałe

 1.  Zarezerwowane książki odbiera się osobiście w siedzibie biblioteki tylko po okazaniu Legitymacji Czytelnika.
 2.  Książki zarezerwowane nie podlegają prolongacie.
 3.  Bibliotekarz ma prawo anulować rezerwacje bez podawania przyczyny.

 

UWAGA !!!

Usługa Rezerwacji materiałów bibliotecznych polega na zaznaczeniu wybranego egzemplarza dla czytelnika, co powoduje, że staje się on niedostępny w określonym czasie dla innych użytkowników. Z usługi tej można skorzystać w sytuacji, kiedy przynajmniej jeden egzemplarz danego tytułu znajduje się w katalogu biblioteki.

Usługa Zamówienia materiałów bibliotecznych dotyczy czytelnika, który ma zamiar wypożyczyć wybrany egzemplarz, dostępny w katalogu biblioteki, a znajduje się poza instytucją.

Czytelnik korzysta z usługi zamówienia wybranego woluminu w systemie MAK+, poprzez założone konto internetowe. Złożone zamówienie czeka na realizację do momentu zaakceptowania przez dyżurnego bibliotekarza, wówczas dopiero przechodzi w stan Rezerwacji i możliwy jest do odbioru w siedzibie instytucji.

nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2023-06-07 17:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 5 221 629