STRONA GŁÓWNA

Godziny Otwarcia
Jednostki
Filie
więcej...
Cmolas ; Dzikowiec
Niwiska ; Majdan
Raniżów

System MAK+
Bibliografia Powiatu Kolb.
Dokumenty Życia Społecznego
Stare Druki

Informacje
Nowości książkowe
Biblioteka na Facebooku
KolBibTV
Kolb. Biblioteka Cyfrowa
Czasopisma regionalne
Księgarnia "Pegaz"
więcej...
Strony instytucji regionalnych
Strony o regionie
Strony bibliotek


Reklama
Strona Główna Wydawnictwa Regionalne Wydawnictwa Regionalnego Towarzystwa Kultury
Wydawnictwa Regionalnego Towarzystwa Kultury PDF Drukuj
Wtorek, 24 Luty 2009 20:00

Inicjatywa powołania w Kolbuszowej Regionalnego Towarzystwa Kultury pojawiła się wśród miejscowych działaczy społecznych jesienią 1956 roku. Rejestracja sądowa, pod nazwą Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J. M. Goslara, nastąpiła w marcu 1957 roku.

Największym osiągnięciem pierwszego okresu działalności Towarzystwa było utworzenie Muzeum Regionalnego, którego otwarcie nastąpiło 26 kwietnia 1959 roku, w przejętej i wyremontowanej części dawnej synagogi przy ul. Piekarskiej 19. Towarzystwo prowadziło Muzeum własnymi siłami do 1 stycznia 1971 roku, to jest do jego upaństwowienia. Do tego czasu zorganizowano kilkanaście wystaw, wydawano także systemem powielaczowym periodyk naukowy – Biuletyn Muzeum Regionalnego. Skierowanie większej uwagi ku działalności wydawniczej, popularyzacji wiedzy o regionie i plany ogólnego poszerzenia działalności, przyniosły konieczność poprawek statutowych. Dokonało tego IV Walne Zebranie Członków, zmieniając także nazwę na Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara.

Towarzystwo jest wydawcą dwóch periodyków: Rocznika Kolbuszowskiego – pisma poświęconego przede wszystkim historii regionu (ukazuje się od 1983 roku) oraz Ziemi Kolbuszowskiej – miesięcznika o charakterze społeczno-kulturalnym (od lutego 1999 roku).

Ziemia Kolbuszowska ukazuje się regularnie, obecnie w nakładzie tysiąca egzemplarzy, prezentując czytelnikom, obok informacji o życiu codziennym regionu i pracy samorządów, szeroko pojętą problematykę z zakresu kultury, historii, przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia i środowiska przyrodniczego.

Niezwykle ważną dla działalności RTK-u jest szeroko pojęta współpraca z innymi instytucjami, samorządami i organizacjami społecznymi. Specjalne i szczególne miejsce zajmują w tym dwie instytucje: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Kultury Ludowej. Towarzystwo jest także sponsorem działalności kulturalnej.

Na początku XXI wieku Towarzystwo podpisało umowę na realizację usługi pod nazwą Kolbuszowski Inkubator Przedsiębiorczości, który był pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, realizowanym na obszarze miejsko – wiejskim, w miastach liczących do 15 tysięcy mieszkańców. Główną ideą Inkubatora była pomoc w powstawaniu nowych firm i stwarzaniu warunków dla ich rozwoju. Innym przedsięwzięciem RTK-u było Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na stronie RTK