STRONA GŁÓWNA

Godziny Otwarcia
Jednostki
Filie
więcej...
Cmolas ; Dzikowiec
Niwiska ; Majdan
Raniżów

System MAK+
Bibliografia Powiatu Kolb.
Dokumenty Życia Społecznego
Stare Druki

Informacje
Nowości książkowe
Biblioteka na Facebooku
KolBibTV
Kolb. Biblioteka Cyfrowa
Czasopisma regionalne
Księgarnia "Pegaz"
więcej...
Strony instytucji regionalnych
Strony o regionie
Strony bibliotek


Reklama
Strona Główna Katalogi i Bazy Danych Dokumenty Życia Społecznego
Dokumenty Życia Społecznego PDF Drukuj
Wtorek, 24 Luty 2009 19:20

Dokumenty Życia Społecznego to wszelkiego rodzaju niewielkie druki o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym lub reklamowym rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne bądź polityczne w różnych ich aspektach. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż posiadają one krótkotrwałą wartość informacji (w momencie ich tworzenia), różną formę oraz najczęściej tworzone są przy użyciu nieprofesjonalnego sprzętu poligraficznego. Nie są one również przeznaczone do handlu księgarskiego.

Dokumentami życia społecznego w rozumieniu tej definicji są:

 • materiały bieżącej działalności oraz propagandowe partii i ugrupowań politycznych, towarzystw naukowych, związków wyznaniowych oraz organizacji społecznych,
 • dokumentacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, politycznych i religijnych (np. festiwali artystycznych, wyborów prezydenckich, parlamentarnych czy samorządowych, itp.),
 • materiały z kongresów, zjazdów, sesji naukowych itp. Do druków tych zalicza się również dokumentację fotograficzną oraz grafikę użytkową np. dewocjonalia, znaki pocztowe i bankowe. W wyjątkowych wypadkach mogą to być również materiały audiowizualne i przedmioty kultury materialnej.

Ukazują się w formie: broszur, jednodniówek, afiszy, druków ulotnych, reklamowych, programów, zaproszeń, prospektów, instrukcji, biuletynów, sprawozdań.

 

Z najciekawszych materiałów zgromadzonych w tym zbiorze DŻS można wymienić:

Ulotki wyborcze z:

 • wyborów prezydenckich z 1995 r.,
 • wyborów do Sejmu i Senatu z 1991, 1993 i 1997 roku,
 • wyborów samorządowych z 1994 i 1998 roku.


Prasy lokalnej i jednodniówek:

 • „Serwis Informacyjny” – Pismo zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Nr : 8-22, (1992) ; 1-16 (1993).
 • „KOT” : pismo prywatne. Nr : 1-8 (1991-1992).
 • „Aspekt” – miesięcznik nauczycieli i rodziców. Nr : 1-7 (1993-1994).
 • Panorama „Gminy Cmolas”. Nr : 4-10 (1996-1997).
 • „Wiadomości Kolbuszowskie”. Nr : 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18-19)(1934 r.),Nr : 1,2,3,5 (1938 r.).
 • „Ziemia Kolbuszowska”. Nr : 8,11,16 (1939 r.).


Źródła do historii regionu:

 • Garal A., Szpakowski S., Plan przyporządkowania miasta Kolbuszowa, Rzeszów 1958.
 • Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowej za okres od 22 września 1867 do 22 września 1892 r.
 • Źródła historyczne z XVI w. – (dotyczące rozgraniczenia dóbr właścicieli Kolbuszowej, Weryni, itd. Od dóbr Królewskich).


Zbiory fotografii:

 • 92 jednostki – (głównie są ilustracją imprez, które odbywały się w MiPBP w Kolbuszowej).

Schemat klasyfikacji Bazy Dokumentów Życia Społecznego