Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Najczęściej Zadawane Pytania

OGÓLNE. 2. Jak zostać czytelnikiem biblioteki?

Aby zapisać się do biblioteki należy pojawić się w jednym z oddziałów lub jednej z filii z dowodem osobistym. Każdy, kto chce zostać naszym czytelnikiem musi podać swój numer PESEL. Każdy czytelnik zostaje zapisany w naszym systemie bibliotecznym, a po zapisaniu każdy czytelnik musi podpisać kartę zobowiązania, w której oświadcza że znane są mu zasady korzystania z zasobów biblioteki, zawarte w regulaminie biblioteki oraz, że zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Na karcie zobowiązania znajduje się również tekst z którym należy się zapoznać:

Wypełnienie obowiązku informacyjnego wobec czytelnika zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2014.1182 ze zm.): Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej z siedzibą w: ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa jako administrator danych osobowych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także, o ile wyrazi na to Pani/Pan zgodę, innym bibliotekom oraz Instytutowi Książki w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych innych bibliotek w Polsce. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

Po podpisaniu karty czytelnik może uzyskać Kartę Czytelnika. Koszt jej wystawienia wynosi 0,50 zł i należy się nią posługiwać przy korzystaniu z zasobów biblioteki. Zagubienie Karty Czytelnika należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Wystawienie nowej karty jest odpłatne i wynosi 5 zł.

Więcej informacji znajdziecie z dziale Regulaminy

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-05-23 12:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 246 959