Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Aktywna biblioteka

Biblioteka miejscem wiedzy o mojej gminie, miejscowości i rodzinieProjekt grantowy Aktywna Biblioteka pod hasłem "Biblioteka miejscem wiedzy o mojej gminie, miejscowości i rodzinie".

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Działania zaplanowane w projekcie pomogą zaangażować maksymalną ilość mieszkańców gminy w proces zbierania materiałów i dokumentów w formie kopii cyfrowych - oryginały zostaną zwrócone właścicielom. Szczególnie zależy nam, aby w projekcie wzięły udział grupy młodzieży i seniorów. Chcemy aby podczas gromadzenia dokumentów archiwizujących dzieje naszych miejscowości, naszych rodzin nastąpiła wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności między tymi grupami.


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-05-22 16:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 246 385