Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Aktualne projekty

 

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Unii Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 Lista aktualnie realizowanych projektów:

Kolbuszowianie w Powstaniu Styczniowym

W 2023 roku Biblioteka realizuje projekt zatytułowany „Kolbuszowianie w Powstaniu Styczniowym”, dofinansowanemu ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 11 900,00 zł. Biuro „Niepodległa” dofinansowało zadanie w kwocie 10 000,00 zł a resztę kwoty stanowią środki własne biblioteki.

Celem projektu jest uczczenie 160. Rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz wskazanie jak dużą rolę odegrało ono w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Zostanie również ukazany wkład przedstawicieli lokalnej społeczności, którzy wzięli bezpośredni udział w powstaniu, a których szczątki spoczywają na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. Szczególna uwaga będzie poświęcona osobie ks. Ludwika Ruczki zwanemu „Ojcem Sybiraków”. Będąc ówcześnie  proboszczem w Kolbuszowej oraz posłem  Sejmu Krajowego Galicji, później  austriackiej Rady Państwa w Wiedniu, przyczynił się do organizowania zbiórek pomocy dla zesłanych w głąb Rosji powstańców, wyszukiwania ich pobytu i ułatwiania rodzinom przesyłania im paczek. Zabiegał także o zwolnienie ich z niewoli. Ksiądz L. Ruczka spoczywa na cmentarzu w Kolbuszowej.

Dofinansowano ze środków Biura "Niepodległa"

w ramach Programu Dotacyjnego "Powstanie Styczniowe 1863-1864"

     

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-06-21 11:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 458 376