Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Digitalizacja starodruków biblioteki parafialnej

Realizacja projektu digitalizacji starodruków biblioteki parafialnej.

W latach 2014-2015 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej realizuje zadanie „Digitalizacja starodruków biblioteki parafialnej”, w ramach Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+, polegające na digitalizacji i udostępnianiu zasobów kultury i dziedzictwa narodowego oraz tworzeniu infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych.

Zbiór poddany digitalizacji w ramach projektu to część kolekcji starodruków wymienianych w aktach wizytacji oraz inwentarzach z XVI - XVIII w. Zbiór ten wchodzi w skład odkrytych i przekazanych w depozyt do biblioteki kolekcji starodruków i książek, będących częścią dawnej biblioteki Kolegiaty Kolbuszowskiej.  Wiele ze starodruków posiada zapisy proweniencji oraz szereg bezcennych notatek proboszczów kolbuszowskiej parafii, co stanowi ciekawe źródło nad poznaniem historii najstarszego księgozbioru w Kolbuszowej i jest bezcennym źródłem do historii miasta i regionu. Planowane jest wykonanie około 24.000 skanów w bezstratnym formacie TIFF oraz przekonwertowanie plików do formatów prezentacyjnych w formatach DjVu i PDF.

Zdigitalizowane starodruki będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych na stronach www Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej. Oprócz digitalizacji części kolekcji w ramach pozyskanego dofinansowania planowany jest zakup serwera NAS z 8 dyskami (każdy o pojemności 2 TB) do archiwizacji wytworzonych plików, serwera Internetowego do prezentacji zdigitalizowanych zasobów cyfrowych oraz dwóch dysków przenośnych do przekazania Repozytorium Biblioteki Narodowej.

Całościowy budżet zadania realizowanego w latach 2014-2015 wynosi: 85.779 zł. 67.950 zł stanowi dofinansowanie ze środków finansowych Programu KULTURA+.

Działanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Kultura+/Digitalizacja

alt

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-05-22 16:00
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 246 649