Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-22 01:37:03

Dokumenty Życia Społecznego

Dokumenty Życia Społecznego

 

Dokumenty Życia Społecznego to wszelkiego rodzaju niewielkie druki o charakterze dokumentacyjnym, informacyjnym lub reklamowym rejestrujące bieżące wydarzenia społeczne, kulturalne bądź polityczne w różnych ich aspektach. Ich cechą charakterystyczną jest to, iż posiadają one krótkotrwałą wartość informacji (w momencie ich tworzenia), różną formę oraz najczęściej tworzone są przy użyciu nieprofesjonalnego sprzętu poligraficznego. Nie są one również przeznaczone do handlu księgarskiego.

 
Co jest Dokumentem Życia Społecznego?


Ukazują się w formie: broszur, jednodniówek, afiszy, druków ulotnych, reklamowych, programów, zaproszeń, prospektów, instrukcji, biuletynów, sprawozdań.

 

Najciekawsze materiały w zbiorze DŻS

Ulotki wyborcze z:


Prasy lokalnej i jednodniówek:

 

Źródła do historii regionu:

 

Zbiory fotografii:

 
 Schemat klasyfikacji Bazy Dokumentów Życia Społecznego