Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Kociański 
Henryk Lasko, Las 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej gromadzi, opracowuje, digitalizuje oraz udostępnia materiały służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, także tych dotyczących wiedzy o przeszłości jak i teraźniejszości własnego regionu. Mają one za zadanie służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pracom nad badaniami historii małych ojczyzn, popularyzacji własnej miejscowości, regionu i środowiska. W ich skład między innymi wchodzą:

 1. Bibliografia Publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) zasięgiem chronologicznym obejmująca lata 1979-2009. Zawiera 515 pozycji, z tego 501 artykułów z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, 4 wydawnictwa zwarte ponadto 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące Autorki.
 2. Zbiór Karola Grodeckiego (1925-2000): Dokumenty Magistratu miasta Sokołów, miasta Kolbuszowa oraz władz okupacyjnych z okresu II wojny światowej (z lat 1939-1941), Prasa drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1985, Prasa drugiego obiegu w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszowej w latach 1980-1981, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności w Polsce pierwszego latach 1980-1983, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności na Rzeszowszczyźnie w latach 1980 -1981, Prasa pierwszego obiegu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980-1981, Rozporządzenia, raporty, wystąpienia delegatów partyjnych, bieżące informacje polityczne, dalekopisy, teksty propagandowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1980 -1981. Ponad 2000 fotografii w bogaty sposób dokumentujących architekurę Kolbuszowej jak również życie kulturalne, oświatowe i sportowe miasta.
 3. Zbiór Haliny Dudzińskiej (1927-2008). 244 biogramy osób, żołnierzy Obwodu Armii Krajowej deportowanych do obozów Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, 96 biogramów najaktywniejszych członków i pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego. Około 1000 fotografii rejestrujących dawnych mieszkańców oraz architekturę Kolbuszowej.
 4. Zbiór Mieczysława Godlewskiego (1923-2013) żołnierza Obwodu Armii Krajowej w Kolbuszowej.
 5. Dokumenty pozyskiwane dzięki współpracy z mieszkańcami regionu.
 6. Księgi metrykalne zdigitalizowane dzięki uprzejmości księży administratorów parafii w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwiskach, Weryni, Widełce.
 7. Zabytkowa Biblioteka Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej to 444 wolumeny w tym 173 stare druki, które z racji zapisów własnościowych [proweniencji] stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych.

 

Oddział ma siedzibę w gruntownie zmodernizowanym budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi), przy ul. Piekarskiej 17. Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


W budynku znajdują się:

 1. Galeria Miejska, gromadząca prace malarskie z Plenerów organizowanych od 2001 r.
 2. Multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu.
 3. Magazyn zbiorów regionalnych.
 4. Sala do przeprowadzania kameralnych koncertów, wykładów pop. nauk., konferencji, projekcji filmów i wystaw tymczasowych skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 Godziny Otwarcia

 • wtorek - sobota: 1000 - 1700
 • poniedziałek: nieczynne


 Dane teleadresowe

Pracownicy

 •   Halina Krzych - Kustosz

 • Grzegorz Mazan - Kierownik

 Adres: ul. Piekarska 17

 Telefon: 17 22 71 139


 Wybrane zdjęcia zbiorów i stan prac w budynku:

GALERIA
Wykaz zakładników 
Pamiętnik Teodora Mytycha z czasów IIWŚ 
Stary Druk 
Korespondencja Zdzisławy Bytnar 
Mapa katastralna z 1854 r. 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Mecz piłki nożnej KS Kolbuszowianka-KS Gryf Nilu (Kolbuszowa) 1959-05-17 
Karol Grodecki (1925-2000) 
Halina Dudzińska (1927-2008) 
Mapa Friedrich von Mieg 1778-1782 
Dni Kolbuszowej 
Otwarcie linii PKP 
Accident in Kolbuszowa 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 

Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 1. Księgi metrykalne

1-1

Libri Baptisatorum [Natorum]

 

1-1.1

Liber Baptisatorum pro locis Niwiska Trześń Hucisko Zapole Huta Poręby Ligęzin Hucina [1785-1797] T. 1

1-1.2

Liber Baptisatorum pro locis Ligęzin [1797-1830] Huta [1797-1811] Poręby i Kamionka [1797-1832] Huta Przedborska [1812-1832] Niwiska [1826-1828] Hucina [1826-1828] Parochiae Niwiska [1829-1841] T. 2

1-1.3

Brak

1-1.4

Liber Baptisatorum pro pagis Hucisko [1795-1831] Trześń [1795-1829] Zapole [1797-1830] T. 4

1-1.5

Liber Natorum pagi Trześń [1832-1877] T. 3

1-1.6

Liber Natorum Parochie Niwiska pro ectraneis [1882-1914] Liber Mortuorum Parochiae Niwiska pro ectraneis [1914] T. 6

1-1.7

Liber Natorum pagi Hucisko [1832-1881] T. 6.1

1-1.8

Liber Natorum pro pagis Poręby [1872-1914]  Zapole [1872-1914] [T. 3] T. 6.2

1-1.9

Liber Natorum pro pago Niwiska cum Hucina et Dębrzyna [1791-1826]  [T. 3] T. 6.3

1-1.10

Liber Natorum pago Ligęzin et Leszcze [1832-1884] T. 6.4

1-1.11

Liber Natorum pagi Poręby [1833-1868] et Zapole [1832-1872] [T. 6.3] T. 6.5

1-1.12

Liber Natorum Dębrzyna [1872-1889] Niwiska [1832-1864] Liber Natorum pro ectraneis [1854-1859] T. 6.6

1-1.13

Liber Natorum locorum Huta Przedborska [1833-1877] Żabieniec [1832-1880]  Hucina [1832-1863] et Wrażniówka [1832-1867] cum Dębrzyna T. 7

1-1.14

Liber Natorum pro pago Niwiska [1864-1880] T. 8

1-1.15

Liber Natorum Niwiska [1880-1899] Liber Natorum Hucina [1880-1903] Żabieniec [1880-1903] T. 9

1-1.16

Liber Natorum pagi Trześń [1877-1905] T. 10

1-1.17

Liber Natorum pro Dębrzyna [1890-1914] Liber Copulatorum pro Dębrzyna [1890-1914] Liber Mortuorum pro Dębrzyna [1890-1914] T. 11

1-1.18

Liber Natorum Hucisko [1882-1905] et Leszcze [1884-1914] [T. 3] T. 12

1-1.19

Liber Natorum Hucina [1904-1914] T. 13

1-1.20

Liber Natorum Hucisko [1905-1914] T. 14

1-1.21

Liber Natorum Trześń [1905-1914] T. 15

1-1.22

Liber Natorum Niwiska [1899-1914] T. 19

1-1.23

Index Alphabeticus Natorum Baptisatorum Parochiae Niwiska [1835-1881] T. 1

1-1.24

Index Alphabeticus Natorum Baptisatorum Parochiae Niwiska [1900-1914] T. 2

 

 

1-2

Libri Copulatorum

 

1-2.6

Liber Copulatorum pagi Zapole [1852-1914] T. 3

1-2.7

Liber Copulatorum pro pago Trześń [1890-1914 ] T. 3.1

1-2.8

Liber Copulatorum pagi Niwiska [1895-1914] T. 3.2

1-2.9

Liber Copulatorum pro pagis Hucisko et Hucina [1858-1914] T. 3.3

1-2.10

Liber Copulatorum pro pagis Poręby Huciskie et Leszcze [1890-1914] T. 3.4

 

1-3

Libri Mortuorum

1-3.3

Liber Mortuorum pagi Poręby Kamieńskie i Huciskie [1852-1914] T. 3

1-3.4

Liber Mortuorum pagi Leszcze [1873-1914] T. 3.1

1-3.5

Liber Mortuorum pro pagi Zapole [1890-1914]

1-3.6

Liber Mortuorum pagi Trześń [1855-1914] et Hucisko [1855-1914] T. 3.3

1-3.7

Lliber Mortuorum pro pago Niwiska [1860-1914] T. 4

1-3.8

Liber Mortuorum Hucina [1903-1914] T. 5.1

 

nprc
serce
PITax.pl
 • Data aktualizacji: 2020-10-22 14:34
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 391 383