Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej


Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej mieści się w budynku  dawnej synagogi przy ulicy Piekarskiej 17. Obiekt został wzniesiony w latach 60-tych XIX w . Budynek sytuowany na rzucie prostokąta, murowany i otynkowany, dach czterospadowy pokryty blachą. Na parterze, mieściła się podparta czterema filarami dawna sala modlitw poprzedzona od frontu przedsionkiem, na piętrze zaś znajdowało się pomieszczenie dla kobiet. Bożnica służyła społeczności  żydowskiej nieprzerwanie do września 1939 r. W czasie niemieckiej okupacji miasta obiekt znalazł się na terenie getta i pełnił funkcję magazynu. Po II Wojnie Światowej w budynku mieściło się biuro skupu i magazyn Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Od początku swojego powstania w 1956 r. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. Juliana Macieja Goslara (obecna nazwa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara) zabiegało o przejęcie niszczejącego budynku. W 1959 r. Towarzystwo otrzymało piętro budynku i przeprowadziło remont zdewastowanych pomieszczeń, które zaadaptowano na Muzeum Regionalne Lasowiaków i Rzeszowiaków. Od 1962 r. cały budynek znajdował się w posiadaniu Towarzystwa, które zbierało eksponaty do muzeum, prowadziło  działalność odczytową, wydawniczą oraz organizowało wystawy. W latach 1963-1966 nastąpił remont kapitalny całego obiektu. W 1972 r. Muzeum Regionalne zostało upaństwowione i przekształcone w Muzeum Kultury Ludowej. W sali na parterze organizowano wystawy tymczasowe, znajdowały się tutaj magazyn zbiorów muzealnych i pracownie. Natomiast na piętrze utworzono stałą ekspozycję poświęconą historii Kolbuszowej. W 2008 r. budynek dawnej synagogi został przejęty przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, obiekt został zamknięty i niszczał. W 2014 r. w rezultacie kilkuletnich starań członków Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara, regionalistów oraz bibliotekarzy, Gmina Kolbuszowa kupiła obiekt od Fundacji. Rok później, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej, budynek został przekazany Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej. W 2016 r. biblioteka pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Organizatora środki na realizację zadania „Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej” w ramach: PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK". W wyniku trwającego w latach 2016-2018 remontu obiekt wraz z otoczeniem  gruntownie zmodernizowano oraz dostosowano do potrzeb Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej, który otwarto dnia 30 stycznia 2019 r.
W jego siedzibie znajdują się: galeria miejska gromadząca prace malarskie z Międzynarodowych Plenerów Malarsko-Rzeźbiarskich organizowanych od 2001 r. w Kolbuszowej, sale ekspozycyjne, w których organizowane są: wystawy poświęcone historii Kolbuszowej i regionu, koncerty, wykłady konferencje, projekcje filmów, wernisaże malarstwa, spotkania autorskie. W budynku znajduje się magazyn zbiorów regionalnych w skład,  których między innymi wchodzą: Depozyt części księgozbioru  dawnej biblioteki Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej (445 wolumeny w tym 174 stare druki), które również z racji zapisów własnościowych (proweniencji) stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych. Cyfrowe kopie ksiąg parafialnych parafii z Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwisk, Przedborza, Weryni oraz Widełki. Zbiory regionalistów, między innymi: Karola Grodeckiego (1925-2000), Haliny Dudzińskiej (1927-2008), Tadeusza Misia (1919-2007), Mieczysława Godlewskiego (1923-2013).


Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego:

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 Archiwum Parafii pw. Józefa Rzemieślnika w Przedborzu


 Godziny Otwarcia

  • wtorek - sobota: 1000 - 1700
  • poniedziałek: nieczynne


 Dane teleadresowe

Pracownicy

  • Halina Krzych - Kustosz
  • Grzegorz Mazan - Kierownik

 Adres: ul. Piekarska 17

 Telefon: 17 22 70 220 w. 31 kustosz, 17 22 70 220 w. 32 kierownik, 17 22 71 139


 Wybrane zdjęcia zbiorów oraz z przeprowadzonej renowacji obiektu:

 Najnowsze informacje z Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej:

GALERIA
Kociański 
Henryk Lasko, Las 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 
Wykaz zakładników 
Pamiętnik Teodora Mytycha z czasów IIWŚ 
Stary Druk 
Korespondencja Zdzisławy Bytnar 
Mapa katastralna z 1854 r. 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Księga Chrztów dla Parafii Kolbuszowa za lata 1640-1663 
Mecz piłki nożnej KS Kolbuszowianka-KS Gryf Nilu (Kolbuszowa) 1959-05-17 
Karol Grodecki (1925-2000) 
Halina Dudzińska (1927-2008) 
Mapa Friedrich von Mieg 1778-1782 
Dni Kolbuszowej 
Otwarcie linii PKP 
Accident in Kolbuszowa 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Archiwalne zdjęcia budynku OEKIR 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 
Budynek OEKiR, listopad 2017 

Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

  1. Księgi metrykalne

1-1

Libri Baptisatorum [Natorum]

 

1-1.1

Liber Baptisatorum pro locis Niwiska Trześń Hucisko Zapole Huta Poręby Ligęzin Hucina [1785-1797] T. 1

1-1.2

Liber Baptisatorum pro locis Ligęzin [1797-1830] Huta [1797-1811] Poręby i Kamionka [1797-1832] Huta Przedborska [1812-1832] Niwiska [1826-1828] Hucina [1826-1828] Parochiae Niwiska [1829-1841] T. 2

1-1.3

Brak

1-1.4

Liber Baptisatorum pro pagis Hucisko [1795-1831] Trześń [1795-1829] Zapole [1797-1830] T. 4

1-1.5

Liber Natorum pagi Trześń [1832-1877] T. 3

1-1.6

Liber Natorum Parochie Niwiska pro ectraneis [1882-1914] Liber Mortuorum Parochiae Niwiska pro ectraneis [1914] T. 6

1-1.7

Liber Natorum pagi Hucisko [1832-1881] T. 6.1

1-1.8

Liber Natorum pro pagis Poręby [1872-1914]  Zapole [1872-1914] [T. 3] T. 6.2

1-1.9

Liber Natorum pro pago Niwiska cum Hucina et Dębrzyna [1791-1826]  [T. 3] T. 6.3

1-1.10

Liber Natorum pago Ligęzin et Leszcze [1832-1884] T. 6.4

1-1.11

Liber Natorum pagi Poręby [1833-1868] et Zapole [1832-1872] [T. 6.3] T. 6.5

1-1.12

Liber Natorum Dębrzyna [1872-1889] Niwiska [1832-1864] Liber Natorum pro ectraneis [1854-1859] T. 6.6

1-1.13

Liber Natorum locorum Huta Przedborska [1833-1877] Żabieniec [1832-1880]  Hucina [1832-1863] et Wrażniówka [1832-1867] cum Dębrzyna T. 7

1-1.14

Liber Natorum pro pago Niwiska [1864-1880] T. 8

1-1.15

Liber Natorum Niwiska [1880-1899] Liber Natorum Hucina [1880-1903] Żabieniec [1880-1903] T. 9

1-1.16

Liber Natorum pagi Trześń [1877-1905] T. 10

1-1.17

Liber Natorum pro Dębrzyna [1890-1914] Liber Copulatorum pro Dębrzyna [1890-1914] Liber Mortuorum pro Dębrzyna [1890-1914] T. 11

1-1.18

Liber Natorum Hucisko [1882-1905] et Leszcze [1884-1914] [T. 3] T. 12

1-1.19

Liber Natorum Hucina [1904-1914] T. 13

1-1.20

Liber Natorum Hucisko [1905-1914] T. 14

1-1.21

Liber Natorum Trześń [1905-1914] T. 15

1-1.22

Liber Natorum Niwiska [1899-1914] T. 19

1-1.23

Index Alphabeticus Natorum Baptisatorum Parochiae Niwiska [1835-1881] T. 1

1-1.24

Index Alphabeticus Natorum Baptisatorum Parochiae Niwiska [1900-1914] T. 2

 

 

1-2

Libri Copulatorum

 

1-2.6

Liber Copulatorum pagi Zapole [1852-1914] T. 3

1-2.7

Liber Copulatorum pro pago Trześń [1890-1914 ] T. 3.1

1-2.8

Liber Copulatorum pagi Niwiska [1895-1914] T. 3.2

1-2.9

Liber Copulatorum pro pagis Hucisko et Hucina [1858-1914] T. 3.3

1-2.10

Liber Copulatorum pro pagis Poręby Huciskie et Leszcze [1890-1914] T. 3.4

 

1-3

Libri Mortuorum

1-3.3

Liber Mortuorum pagi Poręby Kamieńskie i Huciskie [1852-1914] T. 3

1-3.4

Liber Mortuorum pagi Leszcze [1873-1914] T. 3.1

1-3.5

Liber Mortuorum pro pagi Zapole [1890-1914]

1-3.6

Liber Mortuorum pagi Trześń [1855-1914] et Hucisko [1855-1914] T. 3.3

1-3.7

Lliber Mortuorum pro pago Niwiska [1860-1914] T. 4

1-3.8

Liber Mortuorum Hucina [1903-1914] T. 5.1

 

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-07-12 14:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 600 966