Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-05-25 19:56:16

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

Kociański 
Henryk Lasko, Las 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej gromadzi, opracowuje, digitalizuje oraz udostępnia materiały służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, także tych dotyczących wiedzy o przeszłości jak i teraźniejszości własnego regionu. Mają one za zadanie służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pracom nad badaniami historii małych ojczyzn, popularyzacji własnej miejscowości, regionu i środowiska. W ich skład między innymi wchodzą:

 1. Bibliografia Publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) zasięgiem chronologicznym obejmująca lata 1979-2009. Zawiera 515 pozycji, z tego 501 artykułów z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, 4 wydawnictwa zwarte ponadto 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące Autorki.
 2. Zbiór Karola Grodeckiego (1925-2000): Dokumenty Magistratu miasta Sokołów, miasta Kolbuszowa oraz władz okupacyjnych z okresu II wojny światowej (z lat 1939-1941), Prasa drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1985, Prasa drugiego obiegu w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszowej w latach 1980-1981, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności w Polsce pierwszego latach 1980-1983, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności na Rzeszowszczyźnie w latach 1980 -1981, Prasa pierwszego obiegu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980-1981, Rozporządzenia, raporty, wystąpienia delegatów partyjnych, bieżące informacje polityczne, dalekopisy, teksty propagandowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1980 -1981. Ponad 2000 fotografii w bogaty sposób dokumentujących architekurę Kolbuszowej jak również życie kulturalne, oświatowe i sportowe miasta.
 3. Zbiór Haliny Dudzińskiej (1927-2008). 244 biogramy osób, żołnierzy Obwodu Armii Krajowej deportowanych do obozów Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, 96 biogramów najaktywniejszych członków i pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego. Około 1000 fotografii rejestrujących dawnych mieszkańców oraz architekturę Kolbuszowej.
 4. Zbiór Mieczysława Godlewskiego (1923-2013) żołnierza Obwodu Armii Krajowej w Kolbuszowej.
 5. Dokumenty pozyskiwane dzięki współpracy z mieszkańcami regionu.
 6. Księgi metrykalne zdigitalizowane dzięki uprzejmości księży administratorów parafii w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwiskach, Weryni, Widełce.
 7. Zabytkowa Biblioteka Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej to 444 wolumeny w tym 173 stare druki, które z racji zapisów własnościowych [proweniencji] stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych.

 

Oddział ma siedzibę w gruntownie zmodernizowanym budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi), przy ul. Piekarskiej 17. Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


W budynku znajdują się:

 1. Galeria Miejska, gromadząca prace malarskie z Plenerów organizowanych od 2001 r.
 2. Multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu.
 3. Magazyn zbiorów regionalnych.
 4. Sala do przeprowadzania kameralnych koncertów, wykładów pop. nauk., konferencji, projekcji filmów i wystaw tymczasowych skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 Godziny Otwarcia

 • wtorek - sobota: 1000 - 1700
 • poniedziałek: nieczynne


 Dane teleadresowe

Pracownicy

 • Grzegorz Mazan - kierownik

      

 • Halina Krzych

 Adres: ul. Piekarska 17

 Telefon: 17 22 71 139

 Email: g.mazan@bibkolb.eu


 Wybrane zdjęcia zbiorów i stan prac w budynku:

Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 1. Księgi metrykalne

1-1

Libri Baptisatorum [Natorum]

 

1-1.1

Liber Baptisatorum pro locis Niwiska Trześń Hucisko Zapole Huta Poręby Ligęzin Hucina [1785-1797] T. 1

1-1.2

Liber Baptisatorum pro locis Ligęzin [1797-1830] Huta [1797-1811] Poręby i Kamionka [1797-1832] Huta Przedborska [1812-1832] Niwiska [1826-1828] Hucina [1826-1828] Parochiae Niwiska [1829-1841] T. 2

1-1.3

Brak

1-1.4

Liber Baptisatorum pro pagis Hucisko [1795-1831] Trześń [1795-1829] Zapole [1797-1830] T. 4

1-1.5

Liber Natorum pagi Trześń [1832-1877] T. 3

1-1.6

Liber Natorum Parochie Niwiska pro ectraneis [1882-1914] Liber Mortuorum Parochiae Niwiska pro ectraneis [1914] T. 6

1-1.7

Liber Natorum pagi Hucisko [1832-1881] T. 6.1

1-1.8

Liber Natorum pro pagis Poręby [1872-1914]  Zapole [1872-1914] [T. 3] T. 6.2

1-1.9

Liber Natorum pro pago Niwiska cum Hucina et Dębrzyna [1791-1826]  [T. 3] T. 6.3

1-1.10

Liber Natorum pago Ligęzin et Leszcze [1832-1884] T. 6.4

1-1.11

Liber Natorum pagi Poręby [1833-1868] et Zapole [1832-1872] [T. 6.3] T. 6.5

1-1.12

Liber Natorum Dębrzyna [1872-1889] Niwiska [1832-1864] Liber Natorum pro ectraneis [1854-1859] T. 6.6

1-1.13

Liber Natorum locorum Huta Przedborska [1833-1877] Żabieniec [1832-1880]  Hucina [1832-1863] et Wrażniówka [1832-1867] cum Dębrzyna T. 7

1-1.14

Liber Natorum pro pago Niwiska [1864-1880] T. 8

1-1.15

Liber Natorum Niwiska [1880-1899] Liber Natorum Hucina [1880-1903] Żabieniec [1880-1903] T. 9

1-1.16

Liber Natorum pagi Trześń [1877-1905] T. 10

1-1.17

Liber Natorum pro Dębrzyna [1890-1914] Liber Copulatorum pro Dębrzyna [1890-1914] Liber Mortuorum pro Dębrzyna [1890-1914] T. 11

1-1.18

Liber Natorum Hucisko [1882-1905] et Leszcze [1884-1914] [T. 3] T. 12

1-1.19

Liber Natorum Hucina [1904-1914] T. 13

1-1.20

Liber Natorum Hucisko [1905-1914] T. 14

1-1.21

Liber Natorum Trześń [1905-1914] T. 15

1-1.22

Liber Natorum Niwiska [1899-1914] T. 19

1-1.23

Index Alphabeticus Natorum Baptisatorum Parochiae Niwiska [1835-1881] T. 1

1-1.24

Index Alphabeticus Natorum Baptisatorum Parochiae Niwiska [1900-1914] T. 2

 

 

1-2

Libri Copulatorum

 

1-2.6

Liber Copulatorum pagi Zapole [1852-1914] T. 3

1-2.7

Liber Copulatorum pro pago Trześń [1890-1914 ] T. 3.1

1-2.8

Liber Copulatorum pagi Niwiska [1895-1914] T. 3.2

1-2.9

Liber Copulatorum pro pagis Hucisko et Hucina [1858-1914] T. 3.3

1-2.10

Liber Copulatorum pro pagis Poręby Huciskie et Leszcze [1890-1914] T. 3.4

 

1-3

Libri Mortuorum

1-3.3

Liber Mortuorum pagi Poręby Kamieńskie i Huciskie [1852-1914] T. 3

1-3.4

Liber Mortuorum pagi Leszcze [1873-1914] T. 3.1

1-3.5

Liber Mortuorum pro pagi Zapole [1890-1914]

1-3.6

Liber Mortuorum pagi Trześń [1855-1914] et Hucisko [1855-1914] T. 3.3

1-3.7

Lliber Mortuorum pro pago Niwiska [1860-1914] T. 4

1-3.8

Liber Mortuorum Hucina [1903-1914] T. 5.1