Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

 Widełka


Lokal

Biblioteka w Widełce została założona w 1956 roku, a księgozbiór liczył 471 tomów i 200 czytelników.

13 stycznia 1961 roku bibliotekę przeniesiono do Domu Ludowego w Widełce. Dotychczas filia i punkt biblioteczny działały w podnajmowanych lokalach mieszkańców Widełki. 15 stycznia 1961 roku uroczyście otwarto bibliotekę, i w tym dniu liczyła 1068 woluminów. 31 grudnia 1961 nastąpiła likwidacja punktu bibliotecznego w Widełce.

27 grudnia 1995 roku biblioteka uzyskała nowy lokal, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego. Mieści się w budynku wielofunkcyjnym, obok Sołtysówki, nad lokalem Urzędu Pocztowego w Widełce.

Filia oferuje bogaty i różnorodny wybór literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Na koniec 2022 roku księgozbiór liczył 11 884 woluminy i 292 aktywnie wypożyczających czytelników.

Oferta

Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 2 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu. Dodatkowo można skorzystać z usługi ksero, drukarki, skanera oraz faksu. Udostępniamy również miesięczniki regionalne: Ziemia Kolbuszowska i Przegląd Kolbuszowski oraz ogólnopolski: Poradnik Domowy. Ponadto organizowane są lekcje biblioteczne, głośne czytanie dla najmłodszych, zajęcia plastyczne, a w okresie przerwy wakacyjnej i ferii zimowych odbywają się zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży.

Zbiory

Liczba książęk: 11 884 (na koniec 2022r.)

Literatua piękna: 4 366

Literatura dla dzieci i młodzieży: 4 692

Literatura popularnonaukowa: 2 826


 Zobacz katalog online filii Widełka


 Dane teleadresowe


 Bibliotekarka: Siwińska Bogusława


 Adres: Widełka 620, 36-145 Widełka
 Telefon: (17) 22 74 369


 Godziny Otwarcia

 • poniedziałek, piątek: 800 – 1600

 • wtorek, środa, czwartek: 1100 – 1900

 • 7 czerwca 2023 r. (środa) - biblioteka nieczynna

 Najnowsze informacje z filii w Widełce:

Bibliografia Widełka

WIDEŁKA

Materiały do historii mojej miejscowości w bibliotece  i internecie

 

Wydawnictwa zwarte (książki)

 1. Bardan J., Biuletyn Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Nr 3. [W:] Lasowiackie dzieci i ich imiona w okresie przedautonomicznym na przykładzie Widełki. Oprac. Anna Wójcikowska. Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej, 2015. ISBN 978-83-939911-9-8, s. 47-55.

 

 1. Bata A., Lawera H., Kolbuszowa w gminie i okolicy. Krosno: Roksana, 1997. ISBN 83-87282-37-5, s.104-106.

 

 1. Bata A., Michno P., Szlakami Lasowiaków. Wojkówka: Pracownia Wydawniczo-Fotograficzno APLA Andrzej Skibicki, 2012. ISBN 978-83-62967-06-3, s. 2-25.

 

 1. Kosiorowski S., Skowroński M., Ochotnicze straże pożarne dawniej i dziś. W: Ochotnicza Straż pożarna w Widełce. Kolbuszowa: Grafmar, 2010. ISBN 978-83-916434-8-8. s.136-110.

 

 1. Popek J., Władysław Hrabia Rej: 1817-1887. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. ISBN 978-83-7996-159-7.

 

 1. Piórek M., Warto pamiętać o przeszłości! cz.1. Kolbuszowa: Marian Piórek, 2018.ISBN 978-83-949931-1-5.Widełka. Opowieści o mieszkańcach i pałacu, 43-49.

 

 1. Piórek M., Warto pamiętać o przeszłości! cz.1. Kolbuszowa: Marian Piórek, 2018.ISBN 978-83-949931-1-5. List emigranta z Widełki, s. 87-91.

 

 1. Półćwiartek J., Rocznik Kolbuszowski. Nr 2. Rok 1987. [W:] Halina Dudzińska: Życie i działalność Juliana Macieja Goslara (1820-1852),Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 1987, s.19.

 

 1. Skowroński M., Kolbuszowa i okolice, Warszawa: Rzeszów: Sport i Turystyka, 1964.

 

 1. Wilk S., Sanktuaria i parafie na terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2014. ISBN 978-83-60944-63-9, s. 116-124.

 

 1. Ziemia Kolbuszowska: przewodnik. Red. Trześniowski Z. i Baranowski A. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010. ISBN 978-83-61746-61-4, s. 94.

 

 

Dokumenty elektroniczne

 

 1. Bazy bibliograficzne MiPBP w Kolbuszowej
  http://biblioteka.kolbuszowa.pl/9-dla-regionalistow/96-bibliografia-powiatu-kolbuszowskiego.html

  http://biblioteka.kolbuszowa.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=02&IM=07&TX=wide%B3ka&OT=szukaj&WI=ABSOLWENCIbSZKolbsREDNICHbZJAZDYbIbKONFERENCJEbPOLSKAbODb1989bR

 

 1. Galicyjskie Szematyzmy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szematyzm_Kr%C3%B3lestwa_Galicji_i_Lodomerii_z_Wielkim_Ksi%C4%99stwem_Krakowskim

 

 1. Parafia w Widełce p.w. Matki Bożej Królowej Polski:

http://www.parafia.widelka.pl/

 

 1. Polona Biblioteka Narodowa, Mapa topograficzna. Warszawa: Wojskowy Instytut Geograficzny,1938, 1 mapa: jednobarwna; 40x50 cm, arkusz 50x55. [online]. Dostępny w internecie:

https://polona.pl/item/widelka-pas-48-slup-34-a,ODExNTE4MjU/0/#info:metadata

 

 

 1. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. Warszawa: Druk Wieku Nowy Świat, 1893. T. XIII, s. 288

http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/

 

 1. Wikipedia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skorowidz_miejscowo%C5%9Bci_i_d%C3%B3br_tabularnych_Galicji

 

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa

 1. Kosiorowski S., 75 lat działalności OSP w Widełce. „Przegląd Kolbuszowski” 1999, nr 3, s. 11 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=298&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 1. Muzeum Regionalne w Kolbuszowej, Biuletyn, Nr 1-2/69, [W:] Selwa J., Moje wspomnienia, s.78-80 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=173&from=pubstats

 

 1. Piórek M., Historia mojej miejscowości, wieś Widełka. ”Przegląd Kolbuszowski” 1996, nr 50, s. 9 [online]. Dostępny w Internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=633&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Piórek M., Opowieści o mieszkańcach i pałacu w Widełce. „Ziemia Kolbuszowska" 2007, cz. I - nr 3/130/2007, s. 17 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=161&from=pubstats

 

 1. Piórek M., Opowieści o mieszkańcach i pałacu w Widełce. „Ziemia Kolbuszowska” 2007, cz. II – nr 4/131/2007 r., s. 19 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=162&from=pubstats

 

 1. Piórek M., Opowieści o mieszkańcach i pałacu w Widełce. „Ziemia Kolbuszowska” 2007, cz. III – nr 5/132/ 2007 r., s. 25 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=163&from=pubstats

 

 1. Piórek M., O Widełce sprzed lat, „Ziemia Kolbuszowska”, 2007 r.,nr 10/137, s. 26 [online]. Dostępny w Internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=168&from=pubstats

 

 1. Piórek M., Wieś Kłapówka ma też swoją historię. „Przegląd Kolbuszowski” 1996, nr 4, s. 12-13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=318&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=

 

 1. Piórek M., Wieś Widełka, "Przegląd Kolbuszowski" 1996, cz. I - nr 50 s. 9, [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=633&from=pubstats

 1. Piórek M., Wieś Widełka, "Przegląd Kolbuszowski" 1996, cz. II – nr 51/1996, s. 9 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=634&from=pubstats

 

 1. Piórek M., Wieś Widełka, "Przegląd Kolbuszowski" 1996, cz. III – nr 52/1996, s. 10 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=635&from=pubstats

 

 1. Piórek M., Wieś Widełka, "Przegląd Kolbuszowski" 1996, cz. IV – nr 53/1996, s. 12 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=636&from=pubstats

 1. Piórek M., Wieś Widełka, "Przegląd Kolbuszowski" 1996, cz. V – nr 55/1996, s. 10 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=638&from=pubstats

 

 1. Popek B., Hrabia Rey. „Przegląd Kolbuszowski” 1996, nr 3, s.12 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=317&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. Popek B., Krwawe zapusty 1846 r. w okolicy Raniżowa i Widełki, „Ziemia Kolbuszowska" 1996, nr 2, s. 8 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=316&from=pubstats

 

 1. Skowroński M., Przyczynki do dziejów przemysłu szklarskiego w regionie kolbuszowskim. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr.12, s. 19-20.[online]. Dostępny w internecie:
  http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=294&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. Skowroński M., Sprawozdanie z powierzchniowych badań archeologicznych przeprowadzonych w drugiej połowie 1962 r. Na terenie powiatu kolbuszowskiego i sąsiednich.[ W:] Biuletyn 1962, nr 2, s.13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=76

 

 1. Zagórski A., Śmierć zdrajcy. Za Wolność i Lud 1965, nr 1(238), 1-15 I 1965, s. 6-7. Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej za okres czasu od 22 Września 1867 do 22 Września 1892 roku, Kraków 1982, s. 61-125 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=398&from=pubstats

 

 

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)

„Echa Widełki” - dostępne w filii w Widełce

 1. Archiwum Diecezjalne w Przemyślu, Organizator Parafii w Widełce ks. Antoni Grębski. „Echa Widełki”, 2015, listopad, s. 2.
 2. Borkowski R., Muzykujące kapele rodem z Widełki „Echa Widełki”, 2019, maj, s. 17-18.
 3. Czupich M., Szkoła Podstawowa w Widełce za czasów kierownika Czesława Bielenia. „Echa Widełki”,2015, Boże Narodzenie, s. 14-15.
 4. Gniewek A., Pierwszy pociąg. „Echa Widełki”, 2019, maj, s.9.
 5. Gniewek Mł., Jak powstało przedszkole w Widełce. „Echa Widełki”, 2011, kwiecień, s. 16.
 6. Gniewek M., Dawna szkoła. „Echa Widełki”, 2019, maj, s. 13.
 7. Gniewek M., Wspomnienia o ks. Józefie Sokołowskim. „Echa Widełki”, 2011, Boże Narodzenie, s. 3-4.
 8. Gniewek M., Z historii Koła gospodyń Wiejskich w Widełce. „Echa Widełki”,2006, Wielkanoc, s. 14-15.
 9. Godek M., Dawna szkoła. „Echa Widełki”, 2019, maj, s. 13.
 10. Kopeć A., Otwarcie Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Widełce. „Echa Widełki”, 2005, marzec, s. 12.
 11. Lis E.: Widełka i jej okolice. W: „Echa Widełki”, 2001, s. 9.
 12. Michałek F., Miłe wspomnienia. „Echa Widełki”, 2019, maj, s. 15.
 13. Piórek M., Historia mojej miejscowości Widełka. „Echa Widełki” 2004, listopad, s. 7.
 14. Piórek M., Historia mojej miejscowości Widełka. „Echa Widełki” 2004, kwiecień, s. 9.
 15. Piórek M., Historia mojej miejscowości Widełka. „Echa Widełki”, 2003, listopad, s. 5.
 16. Piórek M., Dzieje Widełki. „Echa Widełki”, 2007, kwiecień, s. 4-6
 17. Piórek M., O dziejach Widełki – puszczańskiej osady królewskiej. „Echa Widełki”, 2012, kwiecień, s. 7.
 18. Piórek M., O dziejach Widełki – puszczańskiej osady królewskiej. „Echa Widełki”, 2012, Boże Narodzenie, s. 4.
 19. Piórek M., O dziejach Widełki – puszczańskiej osady królewskiej. „Echa Widełki”, 2013, Boże Narodzenie, s. 6-7.
 20. Piórek M. O dziejach Widełki – puszczańskiej osady królewskiej. „Echa Widełki”,2014, Boże Narodzenie, s. 9.
 21. Piórek M., Wycinki wspomnień z „Kroniki Szkoły Powszechnej w Widełce”. „Echa Widełki”, 2011, Boże Narodzenie, s. 5-6.
 22. Piórek M., Widelanie emigrują do USA. „Echa Widełki”,2011, kwiecień, s. 12-13.
 23. Piórek M., Żydzi w Widełce cz. I. „Echa Widełki”, 2008, Wielkanoc, s. 7-8.
 24. Piórek M., Żydzi w Widełce cz. II. „Echa Widełki”, 2009, Wielkanoc, s. 19-20.
 25. Piórek M., Wieś Kłapówka ma też swoją historię!. „Echa Widełki”, 2005, grudzień, s. 9.
 26. Płoch K., Z historii KGW w Widełce. „Echa Widełki”, 2019, maj, s. 16-17.
 27. Rzepka M., Historia OSP w Widełce. „Echa Widełki”, 2001, s. 6.

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych

w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego i Oddziale Edukacji Kulturalnej
i Regionalnej w Kolbuszowej.

Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 1. Księgi metrykalne
  • Księgi chrztu (Libri Baptistorum Natorum)
   • Liber Natorum pro pago Widełka 1784-1822
   • Liber Natorum pro pago Widełka 1823-1850
   • Liber Natorum pro pago Widełka 1851-1866
   • Liber Natorum pro pago Widełka 1867-1877
   • Liber Natorum pro pago Widełka 1877-1889

 

 • Księgi małżeństwa (Libri Copulatorum)

1-2.1      Liber Copulatorum pro pago Widełka 1784-1822

1-2.2      Liber Copulatorum pro pago Widełka 1827-1850

1-2.4      Liber Copulatorum pro pago Widełka 1868-1888

 

 • Księgi zgonów (Libri Mortuorum)

1-3.1      Liber Mortuorum pro pago Widełka 1784-1822

1-3.2      Liber Mortuorum pro pago Widełka 1823-1850

1-3.3      Liber Mortuorum pro pago Widełka 1851-1867

1-3.4      Liber Mortuorum pro pago Widełka 1867-1886

 

nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2023-06-07 17:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 5 221 686