Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

 Werynia

Biblioteka mieści się w budynku Wiejskiego Domu Kultury zajmując lokal o powierzchni użytkowej 62 m2.

Zbiory

Liczba książek: 10562 woluminów (stan na dzień 31.12.2023)

Lit. piękna dla dorosłych: 4328

Lit. dla dzieci i młodzieży: 3926

Lit. popularno-naukowa: 2308Czytelnicy na miejscu mogą przeglądać czasopisma tj. "Przegląd Kolbuszowski", "Ziemia Kolbuszowska"
W bibliotece istnieje możliwość skorzystania z dwóch stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Oferujemy także usługi ksero, skan oraz wydruk.

Od 2012 r. w bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Ponad to organizowane są lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, techniczne, manualne i literackie jak również cykliczne zajęcia dla Przedszkolaków – Głośne czytanie. Biblioteka organizuje również zajęcia z cyklu "Ferie w bibliotece" oraz "Wakacje w bibliotece".

(Obecnie działalność Biblioteki została ograniczona do wypożyczeń i zwrotów)

Biblioteka współpracuje z Publicznym Przedszkolem w Weryni, Szkołą Podstawową im. kpt. Józefa Batorego w Weryni,
Zespołem Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Weryni.


Serdecznie zapraszamy do biblioteki. Czekają na Was zawsze świetne książki oraz miła atmosfera. Zobacz katalog online filii w Weryni


 Dane teleadresowe


 Bibliotekarka: Maria Styczyńska
 Adres: Werynia 98, 36-100 Kolbuszowa
 Telefon: (17) 22 71 823

 Godziny Otwarcia

 • poniedziałek, czwartek, piątek: 800- 1600
 • wtorek, środa: 1000- 1800


 Najnowsze informacje z filii w Weryni:

Zmiana godzin otwarcia
20.02 (wtorek) 8.00 - 14.00
21.02 (środa) 9.00 - 15.00
22.02 (czwartek) 8.00 - 15.30

Bibliografia Werynia

Bibliografia 

WERYNIA

 Materiały do historii  mojej  miejscowości w bibliotece i internecie

 Wydawnictwa  zwarte (książki)

 1.  Bata A., Lawera., Kolbuszowa i okolice. Krosno: Roksana, 1997. ISBN 83-87282-37-5.
 2.  Dworak M., Dwory,zamki,pałace.2. Kraków: Kluszczyński, 2005. ISBN 83-89550-94-6,  102.
 3.  Kosiorowski S., Skowroński M., Ochotnicze straże pożarne dawniej i dziś. [W:] Ochotnicza Straż Pożarna w Weryni. Kolbuszowa: Grafmar, 2010. ISBN 978-83-916434-8-8, s.131-135.
 4.  Matyaszewska E., Kolegiata pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.  Kolbuszowa: MiPBP, 2019. ISBN 978-83-60944-98-1, s.157-173.
 5.  Miasteczko i okolica. Bardan J., Hoff J. Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej, 2006. ISBN 83-904464-5-6.
 6.  Michałowicz - Kubal M., Zamki dwory i pałace województwa podkarpackiego. Krosno: Arete II, 2006. ISBN 83-89688-22-0, s.163-164.
 7.  Olszówka S., Powrócisz tu:70 lat Zespołu Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni. Werynia: Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, 2006. ISBN 978-83-942654-6-5.
 8.  Pałace i dworki Podkarpacia. Mendelowski S. Krosno: Roksana, 2005,ISBN 83- 7343-175-6, s.102
 9.  Parafia Kolegiacka Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w latach 1510-2010. Zych S., Kolbuszowa: MiPBP, 2010. ISBN 978-83-60944-19-6.
 10.  Piórecki J., Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego. Bolestraszyce: Zakład Fizjografii i Arboletum, 1996. ISBN 83-901252-4-2, s.10,11,121,167,199,200, 201.
 11.  Piórek M., Pięć wieków Weryni: zarys dziejów wsi XVI - XX w. Werynia, Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 2004. ISBN 83-916150-2-2.
 12.  Piórek M., Przezwiska i nazwiska mieszkańców Kolbuszowej w latach 1640-1700. Kolbuszowa: MiPBP, 2006. ISBN 83-916150-9-X.
 13.  Piórek M., Ludowcy zmieniają oblicze kolbuszowskiej wsi. Kolbuszowa, Werynia: Zarząd Koła PSL, 2011.
 14.  Piórek M., Kartki z dziejów niemieckiej okupacji i sowieckiego zniewolenia na kolbuszowszczyźnie 1939-1956. Werynia: Towarzystwo Przyjaciół Dzikowca, 2012. ISBN 987-83-926843-3-6.
 15.  Piórek M., Warto pamiętać o przeszłości cz.I. Kolbuszowa: Marian Piórek, 2018. SBN 978-83-949931-1-5.
 16.  Piórek M., Warto pamiętać o przeszłości cz.II. Kolbuszowa: Marian Piórek, 2018. ISBN 978-83-949931-1-5.
 17.  Popek J., Ród Tyszkiewiczów w Weryni w XIX w. Warszawa: Neriton, 2018. ISBN 978-83-66018-05-1.
 18.  Półwiecze Szkoły Rolniczej w Weryni(1946-1996). Piórek M. Werynia, Rzeszów: Komitet Obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Weryni, Mitel, 1996. ISBN 83-86634-42-1.
 19.  Skowroński M., Kolbuszowa i okolice: przewodnik turystyczny. Warszawa, Rzeszów: Sport i Turystyka na zlec. Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, 1964.
 20.  Skowroński M., Powiat Kolbuszowski. Krosno: Apla, 2000. ISBN 83-88065-28-9, s.88-90.
 21.  Smaki Podkarpacia. Fąfara J. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2011. ISBN 978-83-61746-85-0.
 22.  Szkolnictwo i oświata rolnicza na kolbuszowszczyźnie w latach 1944-1999:monografia. Kolbuszowa: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1991.
 23.  Szlakami Lasowiaków. Bata A., Lawera H. Wojkówka: Pracownia Wydawniczo-Fotograficzna APLA Andrzej Skibicki, 2013. ISBN 978-83-62967-05-6, s.67-82.
 24.  Tradycje naszej ziemi-ciągłość i trwanie. Bardan J., Dragan J. Kolbuszowa: Muzeum Kultury Ludowej, 2006. ISBN 83-904464-4-8, s.81-85.
 25.  Trześniowski Z., Legendy ziemi kolbuszowskiej. Rzeszów: Edytorial, 2014. ISBN 978-83-63930-18-9.
 26.  Werynia: studia i materiały z dziejów parafii i wsi. Zych S. Werynia, Kolbuszowa: MiPBP, 2018. ISBN 978-83-60944-91-2.
 27.  Wilk S., Sanktuaria i parafie na terenie powiatu kolbuszowskiego. Kolbuszowa: MiPBP, 2014. ISBN 978-83-60944-63-9, s. 109-115.
 28.  Ziemia Kolbuszowska: przewodnik. Trześniowski Z., Baranowski A. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010. ISBN 978-83-61746-61-4, s.91-94.
 29.  Zych S., Z dziejów kościoła katolickiego na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej: studia i szkice. Kolbuszowa: MiPBP, 2010. ISBN 978-83-60844-13-4.
 30.  Zych S., Józef Batory(1914-1951):osoba i pamięć. Werynia: MiPBP, 2014. ISBN 978-83-60944-61-5.
 31.  Żytkowski Z., Tajne nauczanie gimnazjalno-licealne w Kolbuszowej w latach 1941-1944. Kolbuszowa: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 1998. ISBN 978-83-901865-7-8.
 32.  60 lat Zespołu Szkół w Weryni. Król J. Werynia:[b.w.] 2006.

 

Dokumenty elektroniczne

 1. Sprawozdanie z czynności Rady Powiatowej Kolbuszowskiej za okres czasu od 22 września 1867 do 22 września 1892 roku.[online]. Dostępny w internecie http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=398&from=pubstats
 2. Sulimierski F., Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów Słowiańskich. Warszawa: Druk Wieku, 1880. Tom XII s.576 i Tom XIII s.239.http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/
 3. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim https://pl.wikipedia.org/wiki/Szematyzm_Kr%C3%B3lestwa_Galicji_i_Lodomerii_z_Wielkim_Ksi%C4%99stwem_Krakowskim

 

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)

 1.  Półćwiartek J., Rocznik Kolbuszowski Nr 1.Rok 1986. [W:] Dudzińska H., Wincenty Hr. Tyszkiewicz z Kolbuszowe j- bojownik o wolność Polski ,współorganizator  partyzantki płk .Józefa Zaliwskiego. Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im .J.M.Goslara,1986, s.39-86[online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=175&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
 2.  Półćwiartek J., Rocznik Kolbuszowski Nr 1. Rok 1986. [W:] Piórek M., Właściciele ziemscy Weryni, Kolbuszowej i okolic w przeszłości historycznej. Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 1986, s.23-38[online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=175&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI
 3.  Dudzińska H., Rocznik Kolbuszowski Nr 2. Rok 1987. [W:] Dudzińska H., Kolbuszowianie w niemieckich obozach koncentracyjnych. Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara,1987, s.65-138[online]. Dostępny w internecie:http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=202&from=&dirids=1&ver_id=&lp=14&QI=
 4.  Rocznik Kolbuszowski Nr 3. Rok1994. [W:] Dudzińska H., Biogramy, Aneks nr 2. Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara, 1994, s.98[online]. Dostępny w internecie:http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=203&from=&dirids=1&ver_id=&lp=18&QI=
 5.  Rocznik Kolbuszowski Nr 3. Rok 1994. [W:] Dudzińska H., Biogramy, Aneks nr 3. Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 1994, s.102-103[online].Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=203&from=&dirids=1&ver_id=&lp=18&QI=
 6.  Rocznik Kolbuszowski Nr 4. Rok 2000. Gella A., Uwagi do pamiętnika Teodora Mytycha, żołnierza AK ps. „Soplica”. Towarzystwo Kultury im. J.M.Goslara,2000, s.40-47 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=204&from=&dirids=1&ver_id=&lp=21&QI=
 7.  Rocznik Kolbuszowski Nr 4. Rok 2000. [W:] Godlewski Ł., Historia podziemia konspiracyjnego Armii Krajowej - Obwód Kolbuszowa, kryptonim „Kefir”. Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2000, s. 19-38[online]. Dostępny w internecie:http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=204&from=&dirids=1&ver_id=&lp=21&QI=
 8.  Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 5. Rok 2001. [W:] Dudzińska H., Wspomnienia o wrześniu 1939 roku(w sześćdziesiątą rocznicę). Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2001, s.9-50[online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=205&from=&dirids=1&ver_id=&lp=10&QI=
 9.  Piórek M., Rocznik Kolbuszowski. Nr 5. Rok 2001. [W:] Relacja Franciszka Serafina, ps „Platon” z udziału w Akcji „Burza” w plutonie BCh pod dowództwem por. „Sulimy”. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im J.M. Goslara, 2001, s.80-82[online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=205&from=&dirids=1&ver_id=&lp=10&QI=
 10.  Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 5. Rok 2001. [W:] Marut A., Zarys działalności Ludowego zespołu Sportowego Werynianka w latach 1946-1996. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2001, s.209-211[online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=205&from=&dirids=1&ver_id=&lp=10&QI=  

 

 1. Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 6. Rok 2002. [W:] Dudzińska H.100 lat pracy Sióstr Służebniczek N. M. P. N. P. w Kolbuszowej. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2003, s.137-144[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=206&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

 

 1. Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 6. Rok 2002. [W:] Marut A. Zabytki dworskie w Weryni. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2003, s. 57- 65[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=206&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

 

 1. Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 6. Rok 2002. [W:] Piórek M. Struktura Szkolnictwa Podstawowego i Kadra Nauczycielska w Powiecie Kolbuszowskim w latach 1973-1975. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2003, s.186-199[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=206&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

 

14.Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 6. Rok 2002. [W:] Sondej W., 40 lat Państwowego Przedszkola w Weryni. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara 2003, s.118-122[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=206&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

 

 1. Szafraniec B., Rocznik Kolbuszowski Nr 8. Rok 2005. [W:] Lenart Z., Pięć lat ośrodka akademickiego w Weryni- Kolbuszowej (2000-2005). Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2005, s.298-310[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=207&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=

 

 1. Szafraniec B., Rocznik Kolbuszowski Nr 8. Rok 2005. [W:] Piórek M., Proces osadnictwa w południowo-zachodniej części Puszczy Sandomierskiej od XV – XIII wieku( okolice Kolbuszowej ). Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2005, s.13-40[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=207&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=

 

 1. Szafraniec B., Rocznik Kolbuszowski Nr 8. Rok 2005. [W:] Piórek M., Zanim powstało miasto Kolbuszowa: chrzty, śluby, imiona i nazwiska mieszkańców parafii Kolbuszowa w latach1640-1700. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2005, s. 41-137[online].Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=207&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=

 

 1. Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 9. Rok 2009. [W:] Dudzińska H., Galicyjskie przygotowania do partyzantki płk. Józefa Zaliwskiego. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im .J.M. Goslara, 2009, s.207-283[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=209&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 9. Rok 2009. [W:] Dudzińska H., Początki służby zdrowia w powiecie. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2009, s.285-308[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=175&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. Piórek M., Rocznik Kolbuszowski Nr 9. Rok 2009. [W:] Zygo W., Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Weryni w latach 1978-2000.Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2009 ,s.131-204[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=209&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 21. Rocznik Kolbuszowski. Nr 10. Rok [W:] Kłeczek-Walicka E., Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kolbuszowski wrzesień 1939”. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2010, s.251-261.

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=538&from=latest

 

 1. Rocznik Kolbuszowski Nr 13. Rok 2013. [W:] Fac Izabela., Pałac z orłem – Werynia. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2013, s.57-65.

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=541

 

 1. Rocznik Kolbuszowski Nr 14. Rok 2014. [W:] Ożóg Ł., [Recenzja] Zych S. Walicki B. Józef Batory (1914-1951). Osoba i pamięć. Kolbuszowa – Werynia 2014,ss.140, MiPBP w Kolbuszowej, „Varia Kolbuszowskie” nr 41,ISBN 978-83-60944-61-5. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2014, s. 375-377.

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=872

 

 1. Rocznik Kolbuszowski Nr 16. Rok 2016. [W:] Bukała M., Wyjątkowy rok. Wybrane wydarzenia polityczne i społeczne w powiecie kolbuszowskim w 1956 roku. Kolbuszowa: Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 2016, s.23-50.

 

 1. Skowroński K., Kolbuszowa w sześćsetlecie osady i trzechsetlecie miasta. „Biuletyn” 1961 ,nr 1, s.3-10 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=31&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=

 

 1. 26. Skowroński K., Nad mapą kolbuszowskiego powiatu. „Biuletyn” 1962, nr 2, s.11-17 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=47&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI=

 

 1. Skowroński K., Z Kolbuszowej – do Warszawy. „ Biuletyn” 1965, nr 1, s.7-25 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=136&from=&dirids=1&ver_id=&lp=12&QI=

 

 1. Skowroński K., Miasto z trzech przysłów. „Biuletyn” 1966, nr 1 ,s.8-30 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=143&from=&dirids=1&ver_id=&lp=19&QI=

 

 1. Skowroński K., Kolbuszowskie „przytumki”- nazwiska i przydomki. „Biuletyn” 1966, nr1 ,s.44-59 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=143&from=&dirids=1&ver_id=&lp=19&QI=

 

 1. Kuczyński B., Kartka z niepisanego pamiętnika, „Biuletyn” 1967, nr 9-1, s.131-133 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=148&from=&dirids=1&ver_id=&lp=9&QI=

 

 1. Skowroński K., Gdy Kolbuszowa stawała się stolicą powiatu. „Biuletyn” 1967, nr 9-1, s.85-117 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=148&from=&dirids=1&ver_id=&lp=9&QI=

 

 1. Skowroński K., Ostatni raz o bitwie pod Kolbuszową(w 30-tą rocznicę). „Biuletyn” 1969, nr 1-2, s.15-34 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=173&from=&dirids=1&ver_id=&lp=13&QI=

 

 1. Krzaklewski W., Pomnikowe drzewa powiatu kolbuszowskiego. „Biuletyn” 1971, nr 11, s.79-81 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=174&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. Skowroński K., Zabytki „Ziemi” Kolbuszowskiej. „Biuletyn” 1971, nr 11, s.59-77 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=174&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. Bieda T., Reforma rolna w powiecie kolbuszowskim w roku 1944. „Biuletyn” 1971, nr 11, s.6-11 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=174&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. Hawro R., Dorobek powiatu kolbuszowskiego w okresie władzy ludowej. „Biuletyn” 1971, nr 11, s.12-18 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=174&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. Piórek M., Zarys historyczny szkolnictwa podstawowego w latach 1918-1970 w powiecie kolbuszowskim. „Biuletyn” 1971, nr 11, s.36-45 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=174&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. Lenart Z., Młodych natchnąć otuchą i siłą(wywiad z ks. S. Wójcikiem). „Ziemia Kolbuszowska” 1994, nr 2, s. 3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=344&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Grodecki K.,Burza” 1944. „Ziemia Kolbuszowska” 1994, nr 3, s.7 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=343&from=&dirids=1&ver_id=&lp=76&QI=

 

 1. 40. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1995, nr 3/10, s. 9 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=330&from=&dirids=1&ver_id=&lp=159&QI= 

 

 1. 41. Piórek M., Ciekawostki historyczne. „Ziemia Kolbuszowska” 1995 ,nr 8/15, s. 6 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=335&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. 42. Piórek M., Wypasy Wołochów w okolicy Weryni i Kolbuszowej. „Ziemia Kolbuszowska” 1995, nr 9/16, s. 6 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=336&from=&dirids=1&ver_id=&lp=158&QI=

 

 1. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1995, nr 9/16 s. 7 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=336&from=&dirids=1&ver_id=&lp=158&QI=

 

 1. Wójcicki J., Obchody Święta Ludowego na Kolbuszowszczyźnie. „Ziemia Kolbuszowska” 1996 ,nr 6/24, s. 3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=335&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. 45. Uczniowie z ZSR w Weryni., Byliśmy w Ploermel. „Ziemia Kolbuszowska” 1996, nr 6/24, s.6 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=335&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. Lenart Z., Jubileusz…. „Ziemia Kolbuszowska” 1996, nr 6/24, s.14 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=335&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1996, nr 7/25, s13, [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=321&from=&dirids=1&ver_id=&lp=48&QI=

 

 1. Ziętek-Salwik A., Złoty Jubileusz Szkoły. „Ziemia Kolbuszowska” 1996, nr 9/27, s.13, [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=323&from=&dirids=1&ver_id=&lp=109&QI=

 

 1. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1996, nr 9/27, s.13, [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=323&from=&dirids=1&ver_id=&lp=109&QI=

 

 1. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1996-1997, nr 11/29, s.18 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=325&from=&dirids=1&ver_id=&lp=12&QI=

 

 1. Piórek M., Jubileusz w parafii Werynia. „Przegląd Kolbuszowski” 1996, nr 52, s.1-3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=635&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. 52. Franczyk M., Kluby Sportowe Kolbuszowszczyzny LZS ZSR. „Przegląd Kolbuszowski” 1996, nr 52, s.8 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=635&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=    

 

 1. Królikiewiczowa K., Opis domu rodzinnego. „Ziemia Kolbuszowska” 1997, nr 1/30, s. 9 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=306&from=&dirids=1&ver_id=&lp=69&QI=

 

 1. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1997, nr 1/30, s. 11 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=306&from=&dirids=1&ver_id=&lp=69&QI

 

 1. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1997, nr 4/33, s.11 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=309&from=&dirids=1&ver_id=&lp=5&QI=

 

 1. Mytych T., Pamiętnik zapiski żołnierza AK. „Ziemia Kolbuszowska” 1998, nr 2/40, s.8 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=304&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Józef., Kolbuszowski akcent na dożynkach diecezjalnych. „Ziemia Kolbuszowska” 1999, nr 5/46 ,s.17 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=300&from=&dirids=1&ver_id=&lp=45&QI=

 

 1. 58. Piórek M., Dzień Kobiet w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr 3/51,s.14 [online] Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=285&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Czachor A., WSP w powiecie kolbuszowskim. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr 4/52 s.5 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=286&from=&dirids=1&ver_id=&lp=167&QI=

  

 1. 60. Skowroński M., Źródła kartograficzne i ikonograficzne do dziejów Kolbuszowej. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr 6/54, s.19 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=288&from=&dirids=1&ver_id=&lp=84&QI=

 

 1. 61. Koziorowski M., Werynia i co dalej. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr 8/56, s.3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=290&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&Q=

 

 1. Czachor A.,Gaudeamus” po raz pierwszy. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr 10/58, s.3-4 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=292&from=&dirids=1&ver_id=&lp=169&Q=

 

 1. Piórek M., Dzień seniora w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr 11/59, s.7-8 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=293&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Czepiela K., Co w Weryni?. „Ziemia Kolbuszowska” 2000, nr 12/60, s.4 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=294&from=&dirids=1&ver_id=&lp=133&QI=

 

 1. Dudzińska H., Darowizna: Tyszkiewicz w grobie się przewraca cz.I. „ Przegląd Kolbuszowski” 2000, nr 90, s.3,5 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=555&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Dudzińska H., Darowizna: Tyszkiewicz w grobie się przewraca cz. II. „Przegląd Kolbuszowski” 2001, nr 98, s.3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=543&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 67. Sienkiewicz – Kopeć U., Czachor A., Europa – Polska – Werynia. „Ziemia Kolbuszowska” 2001, nr 2/62, s.9 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=274&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 68. Piórek M., Dzień Kobiet w Weryni. „ Ziemia Kolbuszowska” 2001, nr 3/63, s.4 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=275&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Piórek M., Święto Ludowe w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2001, nr 6/66, s.3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=278&from=&dirids=1&ver_id=&lp=65&QI=

 

 1. Pro Bono Hominum Et Animalium. Ziemia Kolbuszowska” 2001, nr 10/70, s.12, [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=282&from=&dirids=1&ver_id=&lp=85&QI=

 

 1. Piórek M., Dzień Kobiet w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2002, nr 3/75, s.3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=263&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Piórek M., Śmiertelny pojedynek. „Ziemia Kolbuszowska” 2002, nr 10,s.17 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=269&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Skowroński M., Ach te sensacje,t e pojedynki. „Ziemia Kolbuszowska” 2002, nr 11, s.18 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=270&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

74.Chojnacka H., Jurczyńska B., 100 lat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N. M. P. N. P. na ziemi kolbuszowskiej. „Ziemia Kolbuszowska” 2002, nr 11, s.16-17 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=270&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Piórek M., Przed jubileuszem 500-lecia w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2003, nr 3, s.3 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=250&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Mroczka W., Zych S., Kilka uwag o początkach procesów osadniczych na terenie Weryni i Kolbuszowej. „Ziemia Kolbuszowska” 2003, nr 4/88, s.16-17 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=251&from=&dirids=1&ver_id=&lp=8&QI=

 

 1. Skowroński M., Ludność Kolbuszowej na przełomie XIX i XX wieku – cz. I. „Ziemia Kolbuszowska” 2003, nr 8/92,s.15-16 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=256&from=&dirids=1&ver_id=&lp=98&QI=

 

 1. Skowroński M., Ludność Kolbuszowej na przełomie XIX i XX wieku – cz. II. „Ziemia Kolbuszowska” 2003, nr 9/93, s.17 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=257&from=&dirids=1&ver_id=&lp=99&QI=

 

 1. Skowroński M., O Weryni w przeddzień jubileuszowej fety. „Ziemia Kolbuszowska” 2003 ,nr 12(96), s.20-21 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=260&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Mroczka W., Zych S., Ad Vocem. „Ziemia Kolbuszowska” 2003, nr 12(96), s.21 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=260&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

 

 1. 81. Miodunka P., Kolbuszowa czy Werynia Wielka. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 5/101, s.20-23 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=240&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Chodorowska A., Z obrad Rady Powiatu. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 6/102, s.6 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=241&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 500-lecie Weryni w obiektywie.Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 7/103, s. 2 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=242&from=&dirids=1&ver_id=&lp=144&QI=

 

 1. MP., 50 lat po maturze. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 7/103, s.12 [online] Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=242&from=&dirids=1&ver_id=&lp=144&QI=

 

 1. Piórek M., Ziemianie kolbuszowscy na przełomie XVIII i XIX w. I ich powiązania z frankistami. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 8/104, s.15-16 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=243&from=&dirids=1&ver_id=&lp=52&QI=

 

 1. Godlewski M., Sprawa Lenartów. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 10/106, s. 20 [online]. Dostępny w Internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=245&from=&dirids=1&ver_id=&lp=97&QI=

 

 1. Piórek M., Przemiany losów Henryka Wrońskiego. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 10/106, s.21 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=245&from=&dirids=1&ver_id=&lp=97&QI=

 

 1. Godlewski M., W 60-tą rocznicę aresztowań żołnierzy podziemia w kolbuszowskiem. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 11/107, s.18-19 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=246&from=&dirids=1&ver_id=&lp=96&QI=

 

 1. Piórek M., Dzień Seniora w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 11/107, s. 5, [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=246&from=&dirids=1&ver_id=&lp=96&QI=

 

 1. 90. Godlewska K., Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe we wsi Werynia. „Ziemia Kolbuszowska” 2004, nr 12/108, s.12-13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=247&from=&dirids=1&ver_id=&lp=51&QI=

 

 1. 91. Piórek M., Rody chłopskie z Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2005, nr1/109, s.18-19, [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=225&from=&dirids=1&ver_id=&lp=50&QI=

 

 1. Święto Ludowe w Weryni.Ziemia Kolbuszowska” 2005, nr 5/113, s.3 [online] Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=229&from=&dirids=1&ver_id=&lp=146&QI=

 

 1. Konefał M., Z obrad Rady Powiatu. „Ziemia Kolbuszowska” 2005, nr 6/114, s. 7 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=230&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI

 

 1. 94. Piórek M., Koło Gospodyń Wiejskich służy mieszkańcom wsi. „Ziemia Kolbuszowska” 2005, nr 9/117, s.6 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=232&from=&dirids=1&ver_id=&lp=101&QI=

 

 1. 95. P., 50 lat Związku Młodzieży Wiejskiej w powiecie kolbuszowskim. „Ziemia Kolbuszowska” 2005, nr 9/117, s.19 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=232&from=&dirids=1&ver_id=&lp=101&QI=

 

 1. 96. Werynia przed „Gaudeamus”. „Ziemia Kolbuszowska” 2005, nr 9/117, s.15 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=232&from=&dirids=1&ver_id=&lp=101&QI=

 

 1. 97. , Dzień Seniora w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2005, nr 12/120 ,s. 4 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=235&from=&dirids=1&ver_id=&lp=148&QI=

 

 1. Lenart Z., Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Weryni-Kolbuszowej. „Ziemia Kolbuszowska” 2005,nr 12/120,s.13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=235&from=&dirids=1&ver_id=&lp=148&QI=

 

 1. 99. Lenart Z., Odbudowa szkolnictwa powszechnego w powiecie kolbuszowskim w pierwszych latach powojennych(1944-1948). „Ziemia Kolbuszowska” 2006, nr 1 -4/121, s.9-10 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=215&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=

 

 1. 100. Jagodziński A., Odeszła na wieczną wartę-Krystyna Godlewska nie żyje. „Ziemia Kolbuszowska” 2006, nr 7-8/123, s.14 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=217&from=&dirids=1&ver_id=&lp=72&QI=

 

 1. 101. M/P., Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomiczno – Agrotechnicznych w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2006, nr 11/126,s.13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=272&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 102. M/P., Dzień Seniora w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2006, nr 11/126, s.16 [online] Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=272&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Inauguracja roku akademickiego w Weryni.Ziemia Kolbuszowska” 2007, nr 9/136, s. 4 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=167&from=&dirids=1&ver_id=&lp=105&QI=

 

 1. 104. Tęcza S., Sad receptą na długowieczność. „Ziemia Kolbuszowska” 2007, nr 10/137 s.9 online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=168&from=&dirids=1&ver_id=&lp=106&QI=

 

 1. Tęcza S., Jedzie jedzie straż ogniowa - nowym autem. „Ziemia Kolbuszowska” 2008, nr 1/139, s.7 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=149&from=&dirids=1&ver_id=&lp=149&QI=

 

 1. A. J., Remont zabytkowej kaplicy w Weryni z 1873r. „Ziemia Kolbuszowska”2008, nr 10/148, s.18 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=156&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 107. Tęcza S., Na studiach w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2008, nr 10/148, s.11 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=156&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 108. Mroczka W., O początkach Kolbuszowskiej Parafii. „Ziemia Kolbuszowska”2008,nr 10/148, s.23-24 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=156&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 109. Cesarz W., Renowacja Kaplicy Tyszkiewiczów. „Ziemia Kolbuszowska” 2008,nr 12/150, s. 21[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=158&from=&dirids=1&ver_id=&lp=150&QI

 

 1. Piórek M., Spór o „miedzę” w XVI w. wydaniu. „Ziemia Kolbuszowska” 2009,nr 11/161, s.23-24 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=110&from=&dirids=1&ver_id=&lp=55&QI=

 

 1. Piórek M., Spór o miedzę w XVI- wiecznym wydaniu. „Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr 1/162, s. 27-28 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=34&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. 112. Piórek M., Spór o „miedzę” w XV- wiecznym wydaniu. „Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr 2/163, s. 27 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=35&from=&dirids=1&ver_id=&lp=80&QI=

 

 1. Mroczka W., Wszystko co robił miało sens. „Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr 4/165, s.28-29 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=37&from=&dirids=1&ver_id=&lp=138&QI=

 

 1. 114. Selwa A., Dożynki gminne w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2010 ,nr 9/170, s.10 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=43&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Piórek M., Kolbuszowski Wrzesień 1939r. „Ziemia Kolbuszowska”, 2010, nr 9/170, s. 28-29[online]. Dostępny w internecie

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=43&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Mroczka W., Geneza i początki Kolbuszowskiej Parafii. „Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr 9/170, s. 29-31[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=43&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. 117. Mroczka W., Geneza i początki Kolbuszowskiej Parafii. „Ziemia Kolbuszowska” 2010, nr 10/171, s. 24-26 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=44&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

 

 1. 118. Gorzelany S., Przypominamy… ”Przegląd Kolbuszowski” 2010, nr 205, s.20 [online] Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=60&from=&dirids=1&ver_id=&lp=43&QI=

 

 1. 119. Batory F., Komunistyczna zbrodnia- „w majestacie prawa”. „Ziemia Kolbuszowska” 2011, nr 2/175, s. 3-5 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=22&from=&dirids=1&ver_id=&lp=117&QI=

 

 1. Sobolewski D., Ludowe spotkanie. „Ziemia Kolbuszowska” 2011, nr 2/175, s. 10 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=22&from=&dirids=1&ver_id=&lp=117&QI=

 

 1. 121. Dni Weryni.Ziemia Kolbuszowska” 2011, nr 6/179,s.10 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?i

d=74&from=&dirids=1&ver_id=&lp=64&QI=

 

 1. Piórek M., Weryńskie Rody. „Ziemia Kolbuszowska” 2011, nr 7/180, s.35-37 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=137&from=&dirids=1&ver_id=&lp=62&QI=

 

 1. 123. Wlazło P., Werynia poskramia owoce i warzywa. „Przegląd Kolbuszowski” 2011, nr 212, s.13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=49&from=&dirids=1&ver_id=&lp=139&QI=

 

 1. Bryk B., Interaktywne nauczanie w Weryni. „Przegląd Kolbuszowski” 2011, nr 212, s. 13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=49&from=&dirids=1&ver_id=&lp=139&QI=

 

 1. Świder M., Dni Weryni. „Przegląd Kolbuszowski” 2011, nr 213,s.11 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=50&from=&dirids=1&ver_id=&lp=112&QI=

 

 1. Zjazd Absolwentów 1977.Ziemia Kolbuszowska” 2012, nr 6/190, s.15 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=172&from=&dirids=1&ver_id=&lp=171&QI=

 

 1. Gorzynik A., Konferencja studencka w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2012,nr 6/190, s.25 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=172&from=&dirids=1&ver_id=&lp=171&QI=

 

 1. S. J., Werynia świętowała. „Ziemia Kolbuszowska” 2012, nr 7/191,s. 8 [online]. Dostępny w internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=177&from=&dirids=1&ver_id=&lp=82&QI=

 

 1. Przedsiębiorcza szkoła w Weryni.Ziemia Kolbuszowska” 2012, nr 11/195, s.10-11, [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=196&from=&dirids=1&ver_id=&lp=81&QI

 

 1. Werynia kształci ekonomistów w Wielkiej Brytanii.Ziemia Kolbuszowska” 2012, nr 11/195, s.11 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=196&from=&dirids=1&ver_id=&lp=81&QI=   

 

 1. 131. Uczeń ZSA-E z Weryni najlepszy w województwie. Krzysztofiński B., „Ziemia Kolbuszowska” 2012, nr 11/195, s.12 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=196&from=&dirids=1&ver_id=&lp=81&QI=

 

132.Selwa A., Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. „Ziemia Kolbuszowska” 2013, nr 3/198, s.4-5 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=199&from=&dirids=1&ver_id=&lp=95&QI=

 

 1. Białek J., Białkówki w Puszczy Sandomierskiej. „Ziemia Kolbuszowska” 2013, nr 3/198, s.24-26 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=199&from=&dirids=1&ver_id=&lp=95&QI=

 

 1. 134. Miłość do Ojczyzny silniejsza była od śmierci… „Ziemia Kolbuszowska” 2013, nr 12/207, s.29-31 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=220&from=&dirids=1&ver_id=&lp=93&QI=

 

 1. Żarkowska B., Nowości w kolbuszowskich szkołach. „Ziemia Kolbuszowska” 2014, nr 1/208, s. 5 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=272&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Żarkowska B., Wspólne kolędowanie w starostwie. „Ziemia Kolbuszowska”2014, nr 1/208, s.16 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=272&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Otwarcie szkoły w Weryni. „Przegląd Kolbuszowski” 2017, nr 282, s.3[online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=886&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Żarkowska B., Radni uchwalili sieć szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Przegląd Kolbuszowski” 2017, nr 282,s.16 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=886&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=

 

 1. Uczniowie z Weryni na stażu w Niemczech.Przegląd Kolbuszowski” 2017, nr 285, s.6 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=889&from=&dirids=1&ver_id=&lp=77&QI=

 

 1. Piórek M., Jeszcze o pałacu Tyszkiewiczów w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2018, nr 4/260, s.22-23 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=897&from=&dirids=1&ver_id=&lp=54&QI=

 

 1. 141. Mazur J., Dni Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2018, nr 7,8/262,263, s.12 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=899&from=&dirids=1&ver_id=&lp=63&QI=

 

 1. Mazur J., Zagospodarowanie terenu wokół stawów w Weryni. „Ziemia Kolbuszowska” 2018, nr 7,8/262,263, s.17 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=899&from=&dirids=1&ver_id=&lp=63&QI=

 

 1. Piórek M., Uciekli przed rzezią wołyńską w 1943 roku. „Ziemia Kolbuszowska” 2018, nr 7,8/262,263, s.35 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=899&from=&dirids=1&ver_id=&lp=63&QI=

 

 1. Mazur J., Zagospodarowanie terenu wokół stawów w Weryni. „Przegląd Kolbuszowski” 2018, nr 299, s.13 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=910&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&QI=

 

 1. Żarkowska B., Rusza budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni. „Przegląd Kolbuszowski” 2018, nr 299,s.15,19 [online]. Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=910&from=&dirids=1&ver_id=&lp=7&Q=

 

 1. Mazur J., Werynia igłą i nicią wyszywana. „Przegląd Kolbuszowski” 2018, nr 301, s.7 [online].Dostępny w internecie:

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=912&from=&dirids=1&ver_id=&lp=11&QI=

nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2024-05-23 12:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 246 964