Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Kolbuszowa Dolna

Biblioteka nad nilem

Lokal

Biblioteka w Kolbuszowej Dolnej funkcjonuje od 1961 roku, zajmując lokal o powierzchni użytkowej 27 m2

  

Oferta

Na dzień 31 grudnia 2020 roku biblioteka dysponuje księgozbiorem 7879 egzemplarzy, w którego skład wchodzi zarówno literatura piękna, jak i popularnonaukowa dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.  Zbiory biblioteki stanowią również książki i czasopisma o tematyce regionalnej, takie jak Ziemia Kolbuszowska, czy Przegląd Kolbuszowski.

Biblioteka umożliwia bezpłatne korzystanie z internetu, oferuje usługi ksero, drukowanie oraz skanowanie.

Oprócz tradycyjnej działalności placówka prowadzi również szeroki wachlarz działań w sferze kulturalno-oświatowej, organizując różnego rodzaju zajęcia plastyczne, literackie czy edukacyjne.

W ramach współpracy z Publicznym Przedszkolem w Kolbuszowej Dolnej oraz Zespołem Szkół Specjalnych biblioteka organizuje wspólne zabawy i spotkania z książką. W  czasie ferii i wakacji dzieci i młodzież szkolna może uczestniczyć w ciekawych zajęciach tematycznych. Zobacz katalog online filii w Kolbuszowej Dolnej


 Dane teleadresowe


 Bibliotekarka: Elżbieta Rząsa

 Adres: Kolbuszowa Dolna, ul. Nad Nilem 6/1, 36-100 Kolbuszowa
 Telefon: (17) 22 73 828


 Godziny Otwarcia

 • poniedziałek: 800 - 1400
 • wtorek, czwartek: 1000 - 1800
 • środa: 1100 - 1900


 Najnowsze informacje z filii w Kolbuszowej Dolnej:

Bibliografia Kolbuszowej Dolnej

KOLBUSZOWA DOLNA

Materiały do historii mojej miejscowości w bibliotece i internecie

 Wydawnictwa zwarte (książki)

 1. Dudzińska.H., Rocznik Kolbuszowski. Nr 3. Rok 1988-1993. [W:] Wspomnienia z lat dziecinnych / Józef Augustynowicz. H. Dudzińska, Kolbuszowa: Towarzystwo J. M. Goslara, 1994, s. 35-42.
 2. Dudzińska H., Rocznik Kolbuszowski. Nr 4. Rok 1994-2000. [W:] Jerzy Stanisław Przywara : 1909-1992. Oprac. H. Dudzińska, Kolbuszowa: Towarzystwo J.M. Goslara, 2000, s.199-2003.
 3. Kata Cz., Wspomnienia. Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2017. ISBN 978-83-60944-81-3, 160.
 4. Piórek M., Przezwiska i nazwiska mieszkańców parafii kolbuszowskiej w latach 1640-1700. Kolbuszowa: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna : Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara, 2006, ISBN 83-910731-2-2, s. 392.
 5. Półćwiartek J., Rocznik Kolbuszowski. Nr 2. Rok 1987. [W:] Halina Dudzińska: Życie i działalność Juliana Macieja Goslara (1820-1852),Kolbuszowa: Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara, 1987, s.17-163.

 

Wydawnictwa ciągłe (czasopisma)

 1. Dudzińska H., Odszedł Jan Płaszyński. „Przegląd Kolbuszowski”, 1997, nr 66, s.
 2. Dudzińska H., Z dziejów wsi Kolbuszowa Dolna i jej szkoły. Cz. 1.”Przegląd Kolbuszowski”, 2004, nr 130, s.14-15.
 3. Dudzińska H., Z dziejów wsi Kolbuszowa Dolna i jej szkoły. Cz. 2. „Przegląd Kolbuszowski”, 2004, nr 131, s. 24.
 4. Dudzińska H., Z dziejów wsi Kolbuszowa Dolna i jej szkoły. Cz. 3. „Przegląd Kolbuszowski”, 2004, nr 132, s.19.
 5. Dudzińska H., Zarys dziejów wsi jako tło do historii powstania i działalności szkoły w Kolbuszowej Dolnej. Cz. 1. „Przegląd Kolbuszowski”, 2003, nr 124, s. 19.
 6. Dudzińska H., Zarys dziejów wsi jako tło do historii powstania i działalności szkoły w Kolbuszowej Dolnej. Cz. 2. „Przegląd Kolbuszowski”, 2003, nr 125, s. 5.
 7. Dudzińska H., Zarys dziejów wsi jako tło do historii powstania i działalności szkoły w Kolbuszowej Dolnej. Cz. 3. „Przegląd Kolbuszowski”, 2003, nr 126, s. 5.

 

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa

 1. Dudzińska H., Skazani na Rosję.... 2. „Niwa”, 1991, nr 9, s. 7. [online]. Dostępny w Internecie: http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl//dlibra/docmetadata?id=72

 

Dokumenty elektroniczne

 1. Galicyjskie Szematyzmy
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szematyzm_Kr%C3%B3lestwa_Galicji_i_Lodomerii_z_Wielkim_Ksi%C4%99stwem_Krakowskim

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego i Oddziale Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej.

 

Księgi metrykalne - Parafii Kolbuszowa

 1. Libri Baptistorum (Księgi ochrzczonych)
 2. Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1787-1826) T. 11
 3. Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1852-1872) T. 39
 4. Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1872-1891) T. 47 / Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1891-1906) T. 48
 5. Libri Copulatorum (Księgi zaślubionych)
 6. Liber Copulatorum Kolbuszowa Dolna (1797-1866) T. 7
 7. Liber Copulatorum Kolbuszowa Dolna (1866-1912) T. 20
 8. Libri Mortuorum (Księgi zmarłych)
 9. Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Dolna (1794-1849) T. 3
 10. Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Dolna (1849-1891) T. 16
nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2024-05-22 16:00
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 246 547