Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-05-23 12:16:34

Biuletyny Towarzystwa J. Goslara

W latach 1961-1971 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J. M. Goslara wydawało biuletyny, które były periodykami naukowymi. Głównymi autorami artykułów byli: Maciej Skowroński i Kazimierz Skowroński.

Biuletyny są dostępne w Czytelni im. K. Skowrońskiego oraz online poprzez Kolbuszowską Bibliotekę Cyfrową - odnośniki pod numerami na liście kierują bezpośrednio do pozycji w KBC

Lista biuletynów:

 1. Biuletyn. Nr 1/1961 : 300 lat Kolbuszowej w roku ziemi kolbuszowskiej
 2. Biuletyn. Nr 2
 3. Biuletyn. Nr 1/1962
 4. Biuletyn. Nr 2/1962
 5. Biuletyn. Nr 1/1964
 6. Biuletyn. Nr 2/64
 7. Biuletyn. Nr 1/65
 8. Biuletyn. Nr 1/66
 9. Biuletyn. [Nr 9 - 1/1967]
 10. Biuletyn. Nr 1-2/69 [10]
 11. Biuletyn. Nr 11 (1971)