Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-22 01:47:01

Pozostałe opracowania

Kolbuszowa i Kolbuszowianie w drodze do Niepodległości - bibliografia

Opracował Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej, 2018.

 

 Bardan, J., Ziemianin wobec spraw obywatelskich – działalność społeczna i polityczna Jana Hupki w powiecie kolbuszowskim [W:] Miasteczko i okolica od średniowiecza do współczesności, Kolbuszowa 2006.

 Bardan, J., Kolbuszowska „Tarcza Legionów” [W:] Pięć wieków Kolbuszowej 1500/1508-2008, studia szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, Kolbuszowa 2009.

 Drozdowski, M., Naczelny Komitet Narodowy (1914-1918). Polityczne i organizacyjne zaplecze Legionów Polskich, Kraków 2017.

 Dudzińska, H., Kolbuszowa i kolbuszowianie w okresie narodzin II Rzeczypospolitej Polskiej i walki o ustalenie jej granic, Rocznik Kolbuszowski 1994, nr 3. Link do publikacji w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Dudzińska, H., Tryptyk Legionowy, Rocznik Kolbuszowski  1994, nr 3. Link do publikacji w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Dudziński, K., Przeżycia z okresu I wojny światowej, Rocznik Kolbuszowski 1994, nr 3. Link do publikacji w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Hupka Jan Antoni Ernest (1866-1952) [W:] Polski Słownik Biograficzny T. X, Warszawa 1962-1964.

 Hupka, J., Z czasów wielkiej wojny. Pamiętnik nie kombatanta, Lwów 1937. Link do publikacji w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Komunikat „Sokoła” w Kolbuszowej, Wiadomości Kolbuszowskie 1938, nr 2.

 Lenart, J., Moje wspomnienia, , Rocznik Kolbuszowski 1994, nr 3. Link do publikacji w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Osiniak, K., Tarcza Legionów w Sokołowie Małopolskim, Rocznik Sokołowski 2010, nr 7.

 Osiniak, K., Udział sokołowian w Legionach Polskich podczas I wojny światowej, Rocznik Sokołowski 1999, nr 1.

 Osiniak, W., Życiorys, rkps. w zbiorach MiPBP.

 Piórek, M., Ciepielowscy z Dzikowca, Dzikowiec-Rzeszów 2015.

 Pudełek, J., W drużynie Komendanta, zw wspomnień żołnierza I Brygady i oficera Adiutantury Generalnej Naczelnika Państwa (1914-1921), Łomianki 2009.

 Ruch Legionowy w powiecie kolbuszowskim, Przegląd Kolbuszowski 1997, nr 65. Link do publikacji w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

 Skowroński, M., 100 lat sokolni w Kolbuszowej, Korso Kolbuszowskie 2008, nr 4.

 Skowroński, M., Ramię krzep, Ojczyźnie służ, Korso Kolbuszowskie 2008, nr 16.

 Skowroński, M., Rys historyczny powiatu kolbuszowskiego 1855-1975, [W:] Walat, W. [Red.], Powiat Kolbuszowski 1855-2005, Warszawa 2005.

 Skrzypczak, J., Idea i czyn, drogi Mielczan do niepodległości 1907-1918, Mielec 2003.

 Sudoł, J., Moje wspomnienia z lat 1890-1945, Kolbuszowa 1994.

 Żak, K., Wspomnienia, Rocznik Kolbuszowski 1994, nr 3. Link do publikacji w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej