Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-05-23 11:19:44

Seria "Varie Kolbuszowskie"

Wykaz publikacji dostępnych w ramach serii wydawniczej Varia Kolbuszowskie

Nr

Tytuł

Dostępne w ofercie Księgarni Pegaz

Dostępne w Kolbuszowskiej Bibliotece Cyfrowej

1.         

Sudoł, Józef, Pieśni naszych ojców : przyśpiewki weselne z okolic Kolbuszowej, wyd. 1, Kolbuszowa 1993.

 

TAK   

2.         

Libera, Zbigniew, Paluch Adam, Lasowiacki Zielnik, Kolbuszowa 1993.

 

 

3.         

Lew, Stefan, Ścieżkami Lasowiaków i Rzeszowiaków : przewodnik po kolbuszowskim Skansenie, Kolbuszowa 1994.

 

 

4.         

Sudoł, Jan, Moje wspomnienia z lat 1890-1945, Kolbuszowa 1994.

 

 

5.         

Piórek, Marian, Szkice do dziejów Dzikowca i okolic, Kolbuszowa 1995.

 

 

6.         

Stefański, Jacek, Polska 1988-1993 : kalendarium, Kolbuszowa 1995.

TAK   

 

7.         

Bober, Alicja, Tęsknotą pisane, Kolbuszowa 1997.

 

TAK   

8.         

Mroczka, Wojciech, Lipnica : wieś królewska, lasowiacka, moja ziemia rodzinna, Kolbuszowa 1997.

 

 

9.         

Żytkowski, Zygmunt, Tajne nauczanie gimnazjalno-licealne w Kolbuszowej w latach 1941-1944, Kolbuszowa 1998.

 

TAK   

10.      

Bardan, Jacek, Dawne pieczęcie i herb Kolbuszowej, Kolbuszowa 1998.

 

 

11.      

Sudoł, Józef, Ku dobru i mądrości… Z dziejów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego im. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Kolbuszowa 1998.

TAK   

TAK   

12.      

Sudoł, Józef, Obrzędy i zwyczaje ludowe z okolic Wilczej Woli, Kolbuszowa 2001.

 

 

13.      

Zych, Sławomir, Szpital ubogich przy kościele parafialnym w Zabierzowie w latach ok. 1619-1939, Kolbuszowa 2002.

 

 

14.      

Zych, Sławomir, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, wyd. 1, Kolbuszowa 2003.

 

TAK   

15.      

Piórek, Marian, Pięć wieków Weryni, Kolbuszowa 2004.

 

 

16.      

Mroczka, Wojciech, Zych Sławomir, Zarys Dziejów parafii Trzęsówka, Kolbuszowa 2004.

 

TAK   

17.      

Mroczka, Wojciech, Skąd nasz ród : zarys dziejów 51 lipnickich rodów, Lipnica-Kolbuszowa 2004.

 

 

18.      

Zych, Sławomir, Z badań nad dziejami kolbuszowskiej parafii farnej. Cz. 1, Kolbuszowa 2004.

TAK   

 

19.      

Sudoł, Józef, Kultura materialna okolic Wilczej Woli : zapiski etnograficzne, Kolbuszowa 2005.

TAK   

 

20.      

Bober, Alicja, Życie autorem, Kolbuszowa 2005.

 

 

21.      

Zych, Sławomir, Materiały do kościelnych dziejów Niwisk w czasach staropolskich, Niwiska-Kolbuszowa 2006.

TAK   

 

22.      

Piórek, Marian, Przezwiska i nazwiska mieszkańców Kolbuszowej w latach 1640-1700, Kolbuszowa 2006.

TAK   

 

23.      

Ziętek-Salwik, Alina, Parafie dekanatu kolbuszowskiego, Kolbuszowa 2007.

TAK   

 

24.      

Chruściel, Maria, Górniacy : historia zespołu, Kolbuszowa 2007.

TAK   

 

25.      

Sudoł, Józef, Pieśni naszych ojców : przyśpiewki weselne z okolic Kolbuszowej, wyd. 2 [popr. i rozsz.], Kolbuszowa 2007.

TAK   

TAK   

26.      

Zych, Sławomir, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach : zarys dziejów do 1772 roku, Kolbuszowa 2008.

 

 

27.      

Zych, Sławomir, Szkice do dziejów Nosówki, Kolbuszowa 2008.

 

 

28.      

Januszek-Sieradzka, Agnieszka, Z dziejów wsi Ostrowy Tuszowskie w XVI-XVII wieku, Mielec-Kolbuszowa 2008.

 

 

29.      

Pielgrzymowanie leśników do Madonny z Puszczy, Mielec 2008.

 

 

30.      

Zych, Sławomir [Red.], Pięć wieków Kolbuszowej : studia, szkice i materiały z dziejów miasta i powiatu, Kolbuszowa 2009.

 

 

31.      

Rachfałowa, Zofia, Wilki, Kolbuszowa 2009.

 

 

32.      

Lenart, Jolanta, Historia szkolnictwa w powiecie kolbuszowskim w latach 1944-1975, Kolbuszowa 2009.

TAK   

 

33.      

Zych, Sławomir, Z dziejów kościoła katolickiego na terenie obecnej diecezji rzeszowskiej, Kolbuszowa 2010.

 

TAK   

34.      

Fac, Izabela, Działalność biskupa krakowskiego Jana  Radlicy na tle jego czasów, Kolbuszowa 2012.

TAK   

 

35.      

Zych, Sławomir, Zarys dziejów parafii w Ostrowach Tuszowskich, wyd. 3, Kolbuszowa 2012.

 

 

36.      

Zych, Sławomir, Walicki, Bartosz, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Kolbuszowej w okresie staropolskim, Kolbuszowa 2013.

 

TAK   

37.      

Mroczka, Wojciech, Zarys dziejów wsi Bukowiec, Kolbuszowa 2012.

TAK   

 

38.      

Kosiorowski, Stanisław, Wspomnienia z tamtych lat, Kolbuszowa 2012.

TAK   

 

39.      

Bober, Alicja, W gościnnym Albionie, Kolbuszowa 2013.

TAK   

 

40.      

Plater, Zbigniew, Wspomnienia, anegdoty i doświadczenia myśliwskie, Kolbuszowa 2013.

 

 

41.      

Zych, Sławomir, Walicki Bartosz, Józef Batory (1914-1951) : Osoba i pamięć, Kolbuszowa 2014.

 

 

42.      

Więch, Antoni, Historia parafii Niwiska w latach 1918-1945, Kolbuszowa 2015.

 

 

43.      

Haptaś, Krzysztof, Ksiądz Ludwik Ruczka (1814-1896), Kolbuszowa 2015.

 

 

44.      

Haptaś, Krzysztof, Ksiądz Antoni Dunajecki (1882-1945), Kolbuszowa 2015.

 

 

45.      

Augustyn, Wiesław, Zych, Sławomir, Zabytkowa kaplica grobowa rodziny Hupków, Kolbuszowa 2016.

TAK   

 

46.      

Haptaś, Krzysztof, Ks. Ksiądz Franciszek Miklasiński (1870-1928), Kolbuszowa 2016.

TAK   

 

47.      

Haptaś, Krzysztof, Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Niwiskach, Kolbuszowa 2016.

 

 

48.      

Haptaś, Krzysztof, Ksiądz Jan Markiewicz (1854-1920), Kolbuszowa 2017.

TAK   

 

49.

Haptaś, Krzysztof, Chór Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Kolbuszowa 2018.

TAK

50.

Haptaś K., Piotr Guziorski (1894-1959) : żołnierz Niepodległości, Kolbuszowa 2018

51. Haptaś K., Ksiądz Ludwik Ruczka (1814-1896), wyd.2