Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-15 06:09:20

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

Potapow Eugeniusz, Kompozycja I, 2015 
Potapowa Klaudia, Wilcza Wola, 2015 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej gromadzi, opracowuje, digitalizuje oraz udostępnia materiały służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, także tych dotyczących wiedzy o przeszłości jak i teraźniejszości własnego regionu. Mają one za zadanie służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pracom nad badaniami historii małych ojczyzn, popularyzacji własnej miejscowości, regionu i środowiska. W ich skład między innymi wchodzą:

 1. Bibliografia Publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) zasięgiem chronologicznym obejmująca lata 1979-2009. Zawiera 515 pozycji, z tego 501 artykułów z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, 4 wydawnictwa zwarte ponadto 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące Autorki.
 2. Zbiór Karola Grodeckiego (1925-2000): Dokumenty Magistratu miasta Sokołów, miasta Kolbuszowa oraz władz okupacyjnych z okresu II wojny światowej (z lat 1939-1941), Prasa drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1985, Prasa drugiego obiegu w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszowej w latach 1980-1981, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności w Polsce pierwszego latach 1980-1983, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności na Rzeszowszczyźnie w latach 1980 -1981, Prasa pierwszego obiegu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980-1981, Rozporządzenia, raporty, wystąpienia delegatów partyjnych, bieżące informacje polityczne, dalekopisy, teksty propagandowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1980 -1981. Ponad 2000 fotografii w bogaty sposób dokumentujących architekurę Kolbuszowej jak również życie kulturalne, oświatowe i sportowe miasta.
 3. Zbiór Haliny Dudzińskiej (1927-2008). 244 biogramy osób, żołnierzy Obwodu Armii Krajowej deportowanych do obozów Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, 96 biogramów najaktywniejszych członków i pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego. Około 1000 fotografii rejestrujących dawnych mieszkańców oraz architekturę Kolbuszowej.
 4. Zbiór Mieczysława Godlewskiego (1923-2013) żołnierza Obwodu Armii Krajowej w Kolbuszowej.
 5. Dokumenty pozyskiwane dzięki współpracy z mieszkańcami regionu.
 6. Księgi metrykalne zdigitalizowane dzięki uprzejmości księży administratorów parafii w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwiskach, Weryni, Widełce.
 7. Zabytkowa Biblioteka Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej to 444 wolumeny w tym 173 stare druki, które z racji zapisów własnościowych [proweniencji] stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych.

 

Oddział będzie miał siedzibę w gruntownie modernizowanym budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi), przy ul. Piekarskiej 17. Remont odbywa się w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


W budynku powstanie:

 1. Galeria Miejska, gromadząca prace malarskie z Plenerów organizowanych od 2001 r.
 2. multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu
 3. magazyn Zbiorów Regionalnych
 4. miejsce do przeprowadzania kameralnych koncertów, wykładów pop. nauk., konferencji, projekcji filmów i wystaw tymczasowych skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

Oddział będzie prowadził, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, warsztaty i lekcje muzealne, skierowane do dzieci i młodzieży.

Będzie miejscem spotkań literackich (np. Klub Czytających Rodzin, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Poetów) współorganizowanych z lokalnymi autorami oraz stowarzyszeniami. 

W chwili obecnej siedziba Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej mieści się w oficynie MiPBP. 

Wraz z modernizacją budynku Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej trwają sukcesywne prace nad inwentaryzacją obrazów będących pokłosiem twórczości artystycznej uczestników Plenerów Malarskich w Kolbuszowej, prace nad ustaleniem kompletnego zasobu oraz katalogiem zabytkowej Biblioteki Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej. Gromadzimy oraz digitalizujemy materiały archiwalne.

Wszystkie osoby, będące w posiadaniu materiałów związanych z przeszłością naszego regionu, własnej rodziny oraz miejscowości, zainteresowane ich zachowaniem oraz utrwaleniem zapraszamy do współpracy.  

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej


 Dane teleadresowe

Pracownicy

 • Halina Krzych
 • Grzegorz Mazan

 Adres: ul. Piłsudskiego 7

 Telefon: 17 22 70 220 wew. 27

 Email: g.mazan@bibkolb.eu


 Wybrane zdjęcia zbiorów i stan prac w budynku:

Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 1. Księgi metrykalne

 

 

1-1.

Libri Baptistorum (Natorum)

1-1.1

Liber Natorum pro pago Widełka 1784-1822

1-1.2

Liber Natorum pro pago Widełka 1823-1850

1-1.3

Liber Natorum pro pago Widełka 1851-1866

1-1.4

Liber Natorum pro pago Widełka 1867-1877

1-1.5

Liber Natorum pro pago Widełka 1877-1889

 

 

1-2.

Libri Copulatorum

1-2.1

Liber Copulatorum pro pago Widełka 1784-1822

1-2.2

Liber Copulatorum pro pago Widełka 1827-1850

1-2.3

Liber Copulatorum pro pago Widełka 1851-1868

1-2.4

Liber Copulatorum pro pago Widełka 1868-1888

 

 

1-3.

Libri Mortuorum

1-3.1

Liber Mortuorum pro pago Widełka 1784-1822

1-3.2

Liber Mortuorum pro pago Widełka 1823-1850

1-3.3

Liber Mortuorum pro pago Widełka 1851-1867

1-3.4

Liber Mortuorum pro pago Widełka 1867-1886