Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2020-05-31 09:46:06

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

Kociański 
Henryk Lasko, Las 
Stare Druki z Kolbuszowskiej Kolegiaty 
Old Prints from Parish Kolbuszowa 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej

 

Oddział Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej gromadzi, opracowuje, digitalizuje oraz udostępnia materiały służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, także tych dotyczących wiedzy o przeszłości jak i teraźniejszości własnego regionu. Mają one za zadanie służyć zachowaniu dziedzictwa kulturowego, pracom nad badaniami historii małych ojczyzn, popularyzacji własnej miejscowości, regionu i środowiska. W ich skład między innymi wchodzą:

 1. Bibliografia Publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) zasięgiem chronologicznym obejmująca lata 1979-2009. Zawiera 515 pozycji, z tego 501 artykułów z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, 4 wydawnictwa zwarte ponadto 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące Autorki.
 2. Zbiór Karola Grodeckiego (1925-2000): Dokumenty Magistratu miasta Sokołów, miasta Kolbuszowa oraz władz okupacyjnych z okresu II wojny światowej (z lat 1939-1941), Prasa drugiego obiegu w Polsce w latach 1980-1985, Prasa drugiego obiegu w Rzeszowie, Mielcu i Kolbuszowej w latach 1980-1981, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności w Polsce pierwszego latach 1980-1983, Oświadczenia, odezwy, sprawozdania, komunikaty i apele organizacji opozycyjnych – Solidarności na Rzeszowszczyźnie w latach 1980 -1981, Prasa pierwszego obiegu w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w latach 1980-1981, Rozporządzenia, raporty, wystąpienia delegatów partyjnych, bieżące informacje polityczne, dalekopisy, teksty propagandowe w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z lat 1980 -1981. Ponad 2000 fotografii w bogaty sposób dokumentujących architekurę Kolbuszowej jak również życie kulturalne, oświatowe i sportowe miasta.
 3. Zbiór Haliny Dudzińskiej (1927-2008). 244 biogramy osób, żołnierzy Obwodu Armii Krajowej deportowanych do obozów Związku Radzieckiego po II wojnie światowej, 96 biogramów najaktywniejszych członków i pracowników Związku Nauczycielstwa Polskiego. Około 1000 fotografii rejestrujących dawnych mieszkańców oraz architekturę Kolbuszowej.
 4. Zbiór Mieczysława Godlewskiego (1923-2013) żołnierza Obwodu Armii Krajowej w Kolbuszowej.
 5. Dokumenty pozyskiwane dzięki współpracy z mieszkańcami regionu.
 6. Księgi metrykalne zdigitalizowane dzięki uprzejmości księży administratorów parafii w Kolbuszowej, Kolbuszowej Górnej, Niwiskach, Weryni, Widełce.
 7. Zabytkowa Biblioteka Parafii Kolegiackiej w Kolbuszowej to 444 wolumeny w tym 173 stare druki, które z racji zapisów własnościowych [proweniencji] stanowią unikalne źródło badań nad biografiami ich dawnych właścicieli oraz rekonstrukcją zabytkowych bibliotek kościelnych oraz prywatnych.

 

Oddział ma siedzibę w gruntownie zmodernizowanym budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi), przy ul. Piekarskiej 17. Modernizacja została przeprowadzona w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej", dofinansowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.


W budynku znajdują się:

 1. Galeria Miejska, gromadząca prace malarskie z Plenerów organizowanych od 2001 r.
 2. Multimedialne Muzeum prezentujące historię Kolbuszowej i regionu.
 3. Magazyn zbiorów regionalnych.
 4. Sala do przeprowadzania kameralnych koncertów, wykładów pop. nauk., konferencji, projekcji filmów i wystaw tymczasowych skierowanych do zróżnicowanych grup mieszkańców.

 

Spis zawartości zdigitalizowanych i udostępnionych ksiąg parafialnych w Czytelni im. dra K. Skowrońskiego

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Widełce

 Archiwum Parafii pw. Św. Mikołaja w Niwiskach

 Archiwum Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kolbuszowej Górnej

 Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 Godziny Otwarcia

 • wtorek - sobota: 1000 - 1700
 • poniedziałek: nieczynne


 Dane teleadresowe

Pracownicy

 • Grzegorz Mazan - kierownik

      

 • Halina Krzych

 Adres: ul. Piekarska 17

 Telefon: 17 22 71 139

 Email: g.mazan@bibkolb.eu


 Wybrane zdjęcia zbiorów i stan prac w budynku:

Archiwum Kolegiaty Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

 1. Kolbuszowa

 

1-1

Libri Baptistorum (Natorum)

1-1.1

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1640-1663) T. 1

1-1.2

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1664-1679) T. 2

1-1.3

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1682-1724) T. 3

1-1.4

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1724-1742) T. 4

1-1.5

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1743-1772) T. 5

1-1.6

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1772-1784) T. 6

1-1.7

Liber Baptistorum ecclesiae Kolbuszowa (1785-1787) T. 8

1.1.8

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1787-1814) T. 9

1-1.9

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1821-1833) T. 21

1-1.10

Liber Natorum pro oppido Kolbuszowa (1833-1860) T. 29 / Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1833-1841) T. 29

1-1.11

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1860-1876) T. 41

1-1.12

Liber Baptistorum pro oppido Kolbuszowa (1876-1893) T. 48

1-1.13

Liber Natorum pro oppido Kolbuszowa (1893-1914) T. 53

1-1.14

Index alphabeticus Natorum ac Baptistorum Parochiae Kolbuszowa (1845-1889) T. 1

 

1-2

Libri Copulatorum

1-2.1

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1640-1675) T. 1

1-2.2

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1681-1718) T. 2

1-2.3

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1718-1744) T. 3

1-2.4

Liber Copulatorum ecclesiae Kolbuszowa (1745-1783) T. 4

1-2.5

Liber Copulatorum pro Parochiae Kolbuszowa (1784-1797) T. 5

1-2.6

Liber Copulatorum pro oppido Kolbuszowa (1797-1858) T. 10

1-2.7

Liber Copulatorum pro oppido Kolbuszowa (1858-1897) T. 18

1-2.8

Liber Copulatorum Kolbuszowa (1897-1914) T. 27

1-2.9

Index alphabeticus Copulatorum Parochiae Kolbuszowa (1845-(1887))

 

 

1-3

Libri Mortuorum

1-3.1

Liber Mortuoruom ecclesiae Kolbuszowa (1745-1783) T. 1

1-3.2

Liber Mortuoruom pro Parochiae Kolbuszowa (1785-1795) T. 2

1-3.3

Liber Mortuoruom  pro oppido Kolbuszowa (1796-1846) T. 7

1-3.4

Liber Mortuoruom  pro oppido Kolbuszowa (1846-1873) T. 15

1-3.5

Liber Mortuoruom  pro oppido Kolbuszowa (1873-1911) T. 22

1-3.7

Index alphabeticus Mortuorum Parochiae Kolbuszowa (1845-(1865))

 

 1. Kolbuszowa Dolna

 

2-1

Libri Baptistorum (Natorum)

2-1.1

Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1787-1826) T. 11

2-1.2

Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1826-1839) T. 25

2-1.3

Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1839-1852) T. 32

2-1.4

Liber Baptistorum pro Kolbuszowa Dolna (1852-1872) T. 39

2-1.5

Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1872-1891) T. 47 / Liber Natorum pro Kolbuszowa Dolna (1891-1906) T. 48

 

2-2

Libri Copulatorum

2-2.1

Liber Copulatorum Kolbuszowa Dolna (1797-1866) T. 7

2-2.2

Liber Copulatorum Kolbuszowa Dolna (1866-1912) T. 20

 

2-3

Libri Mortuorum

2-3.1

Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Dolna (1794-1849) T. 3

2-3.2

Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Dolna (1849-1891) T. 16

 

 1. Kolbuszowa Górna

 

3-3

Libri Mortuorum

3-3.1

Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Górna (1871-1886) T. 21 / Liber Mortuorum pro pago Nowa Wieś (1870-1899) T. 21

 

 

 

 1. Nowa Wieś

 

4-1

Libri Baptistorum (Natorum)

4-1.1

Liber Baptistorum pro pago Nowa Wieś (1788-1833) T. 14

1-1.10

Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1833-1841) T. 29 / Liber Natorum pro oppido Kolbuszowa (1833-1860) T. 29

4-1.2

Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1841-1872) T. 33

4-1.3

Liber Natorum pro pago Nowa Wieś (1873-1897) T. 47 B

 

4-2

Libri Copulatorum

4-2.1

Liber Copulatorum pro pago Nowa Wieś (1800-1873) T. 12 / Liber Mortuorum pro pago Świerczów (1821-1889) T. 12

4-2.2

Liber Copulatorum pro pago Nowa Wieś (1874-1912) T. 21A

 

4-3

Libri Mortuorum

4-3.1

Liber Mortuorum pro pago Nowa Wieś (1800-1867) T. 9

3-3.1

Liber Mortuorum pro pago Nowa Wieś (1870-1899) T. 21 / Liber Mortuorum pro pago Kolbuszowa Górna (1871-1886) T. 21

 

 1. Świerczów

 

5-1

Libri Baptistorum

5-1.1

Liber Bapistorum pro pago Świerczów (1788-1863) T. 12

 

5-2

Libri Copulatorum

5-2.1

Liber Copulatorum pro pago Świerczów (1885-1912) T. 26

 

5-3

Libri Mortuorum

5-3.1

Liber Mortuorum pro pago Świerczów (1801-1912) T. 14