Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-06-22 01:53:34

Kolbuszowski Klub "Historyka"

Kolbuszowski Klub "Historyka"

Kolbuszowski Klub „Historyka” powstał z inicjatywy Zarządu Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej. Motywem przewodnim Klubu stała się łacińska sentencja Wergiliusza: „felix, qui potuit rerum cognoscere causas”, czyli szczęśliwy, kto zdołał poznać przyczyny wszechrzeczy. Znany polski historyk i działacz polityczny, Joachim Lelewel, ujął tę sentencję jako motto zwieńczające swe dzieło - „Historyka”. Joachim Lelewel, często nazywany pierwszym nowoczesnym historykiem, stał się inspiracją do spotkań lokalnych regionalistów. Inauguracja Klubu miała miejsce w grudniu 2014 roku. Spotkania odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca. Osoby chcące bliżej poznać dzieje swojej „Małej Ojczyzny” i losy jej mieszkańców, a także miłośników lokalnej historii zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.
 

Dotychczasowe spotkania:

 

 Najnowsze informacje z Kolbuszowskiego Klubu "Historyka":