Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2022-01-20 21:37:55

Sekcja=0

Herb Miasta Kolbuszowa, Wiktoria Helwin i Wiesław Walat

Spis Treści
Wprowadzenie
Symbol i heraldyka
Znaczenie pojęcia symbol
Kilka uwag na temat heraldyki
Współczesne problemy wynikające ze strony symboli
Tendencja, aby wszystko miało swój symbol
Znaczenie symboli dla społeczności w aspekcie historycznym
Logo a herb
Prawne unormowania heraldyki miejskiej i terytorialnej
Historia herbu miasta Kolbuszowa
Historyczne herby miasta Kolbuszowa i ich symbolika
Współczesny herb i jego symbole
Miasto nad Nilem
Zakończenie
Bibliografia
Aneksy
Aneks 1 Właściciele Kolbuszowej
Aneks 2 Uchwała RGiM Kolbuszowa z dn. 14.12.1990
Aneks 3 Uchwała RGiM w Kolbuszowej z dn. 28.02.2000
Aneks 4 Pismo MSWiA z dn. 02.06.2000
Aneks 5 Pismo senatora RP M. Maziarza z dn. 19.02.2006
Aneks 6 Pismo Komisji Heraldycznej z dn. 19.02.2007
Aneks 7 B. Kumor. Ks. L. Ruczka 1814-1896
Aneks 8 Św. Franciszek z Asyżu