Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-09-20 21:58:42

Sekcja=0

Kolbuszowa 300 lat miasta

Spis Treści
Wstęp (Jacek Bardan)
Józef Półćwiartek
Panowie feudalni na Kolbuszowej i ich majętności w XVII - XVII wieku.
Waldemar Kowalski
Dzieje parafii Kolbuszowa w okresie przedrozbiorowym.
Franciszek Zacny
Rola dworu Lubomirskich i Sanguszków w rozwoju miasta kolbuszowa na przełomie XVII i XVIII wieku.
Irena Swaczyna
Charakterystyka konstrukcji i intarsji mebli kolbuszowskich.
Wojciech Lipowicz
O meblarstwie "kolbuszowskim" polemicznie.
Krzysztof Ślusarek
Kolbuszowa w dobie uwłaszczania chłopów (połowa XIX wieku).
Piotr Franaszek
Kolbuszowa w "Roczniku Statystyki Galicji".
Jacek Bardan
Życie codzienne w Kolbuszowej na przełomie XIX i XX wieku w świetle wspomnień jej mieszkańców.
Grzegorz Zamoyski
Budżet i gospodarka finansowa władz miejskich Kolbuszowej na przełomie XIX i XX wieku.
Jan Basta
Instytucje oszczędnościowo-kredytowe w Kolbuszowej w okresie zaborów (do 1914 roku).
Zbigniew K. Wójcik
Samorząd miejski w Kolbuszowej 1918-1939.
Marian Piórek
Regionalne wydawnictwa naukowe w Kolbuszowej do 2000 roku (komunikat).