Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-07-15 17:10:24

Relacje

Przedwojenny handel w Kolbuszowej

W środę, 24 stycznia, odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z okazji dziesiątych Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. W ramach tych obchodów do 28 stycznia można wziąć udział w najróżniejszych spotkaniach na terenie całego województwa, pod tym adresem: https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/aktualnosci/44850,X-obchody-Miedzynarodowego-Dnia-Pamieci-o-Ofiarach-Holokaustu-na-Podkarpaciu-22-.html znajdują się na przykład spotkania z udziałem pracowników IPN w Rzeszowie).

Nasze spotkanie zostało zorganizowane prze Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej. Głównymi punktami spotkania były prelekcja Karola Wesołowskiego oraz wystawa przygotowana przez Andrzeja Wesołowskiego (ojca Karola). Obydwie pod wspólnym tytułem  „Handel i rzemiosło w Kolbuszowej w okresie międzywojennym - ze zbiorów Archiwum Rodziny Wesołowskich”.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała opowieści o kolbuszowskich sklepach i sklepikarzach oraz o towarach jakimi handlowali. Na zdjęciach publiczność zobaczyła budynki sklepów i ich wnętrza, a w gablotach znalazły się opakowania po towarach, którymi handlowano.

Wystawę będzie można oglądać do 23 lutego 2018 roku w Czytelni im. dr. K. Skowrońskiego, 36-100 Kolbuszowa, ul. Piłsudskiego 7 w godzinach od 8:00 do 19:00