Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-20 23:52:15

Zapowiedzi

Ogólnopolska konferencja KUL 2018

11 maja 2018 roku w kolbuszowskiej bibliotece odbyło się ogólnopolskie sympozjum "SPOŁECZNO-KULTUROWE UWARUNKOWANIA WIARY I NIEWIARY DZISIAJ". Organizatorami sympozjum były: Specjalizacja Teologii Praktycznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej i Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej.