Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-05-23 10:50:03

Zrealizowane Projekty

Od wielu lat biblioteka pozyskuje środki z różnych organizacji pomocowych. Najwięcej środków pozyskano z grantów Uni Europejskiej oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Największym projektem zrealizowanym była "Rozbudowa i nadbudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Obszary wiejskie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 Lista zrealizowanych projektów:

Była Sobie Książka

Tytuł projektu: BYŁA SOBIE KSIĄŻKA… - PODAJ DALEJ DOBRĄ WIADOMOŚĆ

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 8 – 12 lat mieszkających lub uczących się na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

Projekt realizuje MiPBP w Kolbuszowej. Na realizację projektu biblioteka uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu „Akademia Kreatywności 2014” ze środków Regionalnej Fundacji Rozwoju „SERCE”.

Celem projektu jest zaprezentowanie biblioteki jako miejsca przyjaznego dzieciom, zainteresowanie najmłodszych historią książki, pobudzenie w dzieciach nawyku kontaktu z zasobami biblioteki. W nawiązaniu do jubileuszu „650-lecia w służbie książki” i objęcia nad nim honorowego patronatu przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Rok 2014 Rokiem Czytelnika) zachęcenie do czytania literatury, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci w różnych dziedzinach: kulturalnej, artystycznej, turystyczno-krajoznawczej.