STRONA GŁÓWNA

Godziny Otwarcia
Jednostki
Filie
więcej...
Cmolas ; Dzikowiec
Niwiska ; Majdan
Raniżów

System MAK+
Bibliografia Powiatu Kolb.
Dokumenty Życia Społecznego
Stare Druki

Informacje
Nowości książkowe
Biblioteka na Facebooku
KolBibTV
Kolb. Biblioteka Cyfrowa
Czasopisma regionalne
Księgarnia "Pegaz"
więcej...
Strony instytucji regionalnych
Strony o regionie
Strony bibliotek


Dudzińska Halina PDF Drukuj
Środa, 20 Maj 2009 12:31

Halina Dudzińska KolbuszowaMgr Halina Felicja Dudzińska urodziła się 18 sierpień 1927 w Kolbuszowej.

Córka Feliksa Dudzińskiego oraz Wilhelminy Widuchowskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczęszczała do szkoły zawodowej. W roku 1943 rozpoczęła naukę na tajnych kompletach, prowadzonych przez Zygmunta Żytkowskiego. Po przejściu frontu kontynuowała naukę w Gimnazjum i Liceum, natomiast w roku 1946 uzyskała świadectwo dojrzałości i rozpoczęła studia z zakresu historii na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 30 października 1951 roku otrzymała dyplom studiów wyższych ze stopniem magistra filozofii. Ukończyła także Studium pedagogiczne z zakresu geografii na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym UJ.

1 września 1952 roku rozpoczyna pracę jako nauczycielka historii w Liceum Ogólnokształcącym w Brzozowie, następnie w Rudniku nad Sanem. 1 września 1957 roku prof. Dudzińska powraca do swojego rodzinnego miasta, oraz rozpoczyna pracę w Liceum Ogólnokształcącym, w którym uczy do momentu przejścia na emeryturę w roku 1982. Była także wychowawcą w internacie. W nauczaniu historii nie było dla Niej „białych plam”.

Historia była życiową pasją prof. Dudzińskiej. Co potwierdza ona sama, mówiąc: „wojenny czas i lekcje u prof. Żytkowskiego rozbudziły we mnie zamiłowanie do historii”. Prof. Dudzińska społecznie udzielała się w harcerstwie, oraz w Regionalnym Towarzystwie Kultury im. J.M. Goslara, którego była sekretarzem a później wiceprezesem. ez reszty poświęciła się badaniom dziejów Kolbuszowej - Jej ukochanego miasta. Godne opisania były dla Niej każda ulica, dom, zaułek. Po przejściu na emeryturę wciąż udzielała się społecznie. Jej prace publikowane były w: „Roczniku Kolbuszowskim”, Variach Kolbuszowskich, „Przeglądzie Kolbuszowskim”, „Ziemi Kolbuszowskiej” oraz w prasie regionalnej. Bardzo martwiło ją, że może nie zdążyć opublikować tematów, które powinna. Pisała właściwie do samego końca.

W swoich przekonaniach była bezkompromisowa. Formułowała jednoznaczne sądy i opinie, które często były emocjonalne. Z częścią z nich można było polemizować. Odważna w czasach, w których niektórym brakowało odwagi.

Zmarła 23 listopada 2008 roku. Spoczęła na kolbuszowskim cmentarzu.


Bibliografia

Bibliografia Haliny DudzińskiejPoniższa monografia biliograficzna dokumentuje dorobek publicystyczny Haliny Dudzińskiej, wieloletniej nauczyciel historii w kolbuszowskim liceum ogólnokształcącym, członkini Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Goslara w Kolbuszowej.
Bibliografia publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) powstała w wyniku kwerendy przeprowadzonej w bazach bibliograficznych oraz zbiorach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej, bazach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Rzeszowie, bazach Biblioteki Jagiellońskiej oraz bazach Biblioteki Narodowej.
Rejestrując działalność twórczą Haliny Dudzińskiej bibliografia zasięgiem chronologicznym obejmuje lata 1979-2009.
Jest to bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. W części podmiotowej odnotowano wszystkie drukowane teksty z dorobku Halny Dudzińskiej, część przedmiotowa obejmuje publikacje dotyczące osoby Haliny Dudzińskiej.
Przy opracowaniu bibliografii przyjęto układ Systemu Bibliografii Regionalnej Województwa Podkarpackiego.
Poniższe opracowanie zawiera 509 pozycji, z tego 495 artykuły z wydawnictw ciągłych, 2 tytuły wydawnictw ciągłych, 8 artykułów z wydawnictw zwartych, oraz 4 wydawnictwa zwarte. Do tej liczby należy doliczyć 6 artykułów z wydawnictw ciągłych dotyczące samej Haliny Dudzińskiej.
Bibliografia zawiera następujące tytuły wydawnictw ciągłych:

1.    Korso
2.    Niwa
3.    Nowiny
4.    Prace Humanistyczne
5.    Przegląd Kolbuszowski
6.    Rocznik Kolbuszowski
7.    Widnokrąg
8.    WTK
9.    Za Wolność i Lud
10.    Zeszyty Historyczne Win-u
11.    Ziemia Kolbuszowska


Oraz tytuły wydawnictw zwartych:

1.    Akcja Biesiadka – maj 1944 rok. Zgon por. Józefa Micka i kpr. Józefa Zięby.
2.    Czas „Burzy” w Kolbuszowskim Obwodzie Armii Krajowej – rok 1944. Wydawnictwo okolicznościowe w 50 rocznicę.
3.    Tajne nauczanie gimnazjalno-licealne w Kolbuszowej w latach 1941-1944.
4.    Towarzystwo Kultury im. J. Goslara w Kolbuszowej. 20-lecie działalności. Sprawozdanie.
5.    Z dziejów Związku Nauczycielstwa Polskiego na Rzeszowszczyźnie w latach 1905-1985.
6.    Z dziejów Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w Gminie Majdan Królewski.
7.    Z przeszłości Trzęsówki. Wspomnienie o Róży Celinie Otowskiej i doktorze Zygmuncie Nowakowskim.


Bibliografia publikacji Haliny Dudzińskiej (1927-2008) spełnia duże znaczenie dla badaczy twórczości i osobowości Haliny Dudzińskiej stanowiąc równocześnie niezmiernie cenne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych przeszłością Kolbuszowej i ziemi kolbuszowskiej.

Pobierz Bibliografię w pliku pdf

Przeglądaj bazę bibliografii w MakWWW